Видання

Том 223 (CCXXIII). 1992 р. Праці Секції етнографії та фольклористики
Том 224 (CCXXIV). 1992 р. Праці Філологічної секції
Том 225 (CCXXV). 1993 р. Праці Історично-філософської секції
Том 226 (CCXXVI). 1993 р. Праці Музикознавчої комісії
Том 227 (CCXXVII). 1994 р. Праці Секції мистецтвознавства
Том 228 (ССХХVIII). 1994 р. Праці Історично-філософської секції
Том 229 (CCXXIX). 1995 р. Праці Філологічної секції
Том 230 (CCXXX). 1995 р. Праці Секції етнографії та фольклористики
Том 231 (CCXXXI). 1996 р. Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін
Том 232 (CCXXXII). 1996 р. Праці Музикознавчої комісії
Том 233 (CCXXXIII). 1997 р. Праці Історично-філософської секції
Том 234 (CCXXXIV). 1997 р. Праці Філологічної секції
Том 235 (CCXXXV). 1998 р. Праці Археологічної комісії
Том 236 (CCXXXVІ). 1998 р. Праці Комісії образотворчого та ужиткового мистецтва
Том 237 (CCХХХVІI). 1999 р. Праці Театрознавчої комісії.
Том 238 (CCХХХVIII). 1999 р. Праці Історично-філософської секції.
Том 239 (CCХХХIХ). 2000 р. Праці Філологічної секції.
Том 240 (CCХL). 2000 р. Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін.
Том 241 (CСХLІ). 2001 р. Праці Комісії архітектури та містобудування.
Том 242 (CСХLІІ). 2001 р. Праці Секції етнографії та фольклористики.
Том 243 (CCХLІІІ). 2002 р. Праці Історично–філософської секції.
Том 244 (CCХLІV). 2002 р. Праці Археологічної комісії.
Том 245 (CCХLV). 2003 р. Праці Театрознавчої комісії.
Том 246 (CCХLVI). 2003 р. Праці Філологічної секції.
Том 247 (CCХLVІI). 2004 р. Праці Музикознавчої секції.
Том 248 (CCХLVІІI). 2004 р. Праці Комісії образотворчого та ужиткового мистецтва.
Том 249 (CCХLIХ). 2005 р. Праці комісії архітектури та містобудування.
Том 250 (CCL). 2005 р. Праці Філологічної секції.
Том 251 (CСLІ). 2006 р. Праці Історично–філософської секції.
Том 252 (CСLІІ). 2006 р. Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін.

Сторінки