Видання

Праці НТШ. Медичні науки

Праці НТШ. Хімічні науки

Том 206 (CCVI). 1988 р. Історично-філософічна секція. Частина І.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCVІ: Історично-філософічна секція. [Лем­ків­щи­на. Зем­ля – лю­ди – іс­то­рія – куль­ту­ра. Том I / Ре­дак­тор Бог­дан О. Стру­мін­ський]. — Нью-Йорк; Па­риж; Сид­ней; То­рон­то, 1988. — 570 c., іл., карти.

_________________________

Том 272 (CCLXХІІ). 2019 р. Праці Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCLXХІІ: Праці Філологічної секції / Редактор тому Олег Купчинський. — Львів, 2019. — [в роботі].

_________________________

Зміст: 

Сторінки

Підписатися на RSS - Видання