Том 249 (CCХLIХ). 2005 р. Праці комісії архітектури та містобудування.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCХLIX: Праці комісії архітектури та містобудування / Редактор тому Олег Купчинський. — Львів, 2005. — 719 с., іл.

_________________________

Зі змісту: 

[Наукові статті]

Вечерський В. Містобудування та фортифікації Лівобережної України Х—ХІХ століть. — С. 7—34.

Диба Ю. Фундації богородичних храмів-ротонд у Кракові та Перемишлі у контексті центральноєвропейських міждержавних зв’язків середини ХІ століття. — С. 35—104.

Криворучко Ю. Західна парадигма простору сучасного християнського храму. — С. 105—162.

Дем'янов В., Ричков П. Протестантські храми на Волині: від найдавніших часів до сьогодення. — С. 162—176.

Казанцева Т. Фактологічний аналіз застосування факту тиньку та каменю у формуванні домінуючих напрямів в архітектурі Львова XVI — першої половини XХ століть. — С. 177—199.

Білінська О. Портали споруд Львова кінця XVI—XVII століть: класифікація, питання ордерних членувань. — С. 200—233.

Лінда С. Розвиток національного стилю в архітектурі України у міжвоєнний період. — С. 234—242.

Гнідець Р. Основні принципи та національні ознаки формування баневих просторів в українському храмобудуванні. — С. 243—256.

Рибчинський О. Язлівець — місто ренессансу. — С. 270—309.

Бевз М., Оконоченко І., Оконоченко О. Розвиток системи міських укріплень Жовкви у XVI—XVIII століттях. — С. 327—351.

Тарас В. Принципи планування монастирських садів Галичини відповідно до особливостей світогляду епохи. — С. 352—385.

Проскуряков В. Генеза національної сценографії і її вплив на формування сучасної української архітектури театру. — С. 386—405.

Габрель М. Загальна методика естетизації міського середовища. — С. 406—414.

Слободян В. Українські храми Кубані. – С. 440—446.

Посацький Б. Мости у львівському краєвиді. — С. 454—468.

Михайлишин О. Резиденція князів Любомирських: до історії розвитку та занепаду. – С. 469—484.

Сиговський П. Про муровану церкву святого Івана Євангелиста в селі Штунь давнього Любомльського Деканату колишньої Холмської унійної Єпархії (на підставі актів Державного архіву в Любліні). – С. 485—490.

Стасюк О. Зміни та втрати архітектурно-предметного середовища головного корпусу Львівської політехніки. — С. 491—500.

Дубик Ю. Забудова високої рільничої школи та академії рільництва у Дублянах. — С. 501—516.

Могитич Р. Писемні документи Центрального державного історичного архіву України у Львові до історії міського будівництва у XVI—XVIII ст. — С. 517—534.

Александрович В. Нововіднайдені джерельні матеріали до історії дерев’яного церковного будівництва другої половини XVII століття. — С. 535—560.

Бевз М. Аналіз архітектурно-розпланувальної системи міста Львова за картою Йосипа Даніеля де Губера 1777 року. — С. 561—578.

Крамарчук Х. Національні домінантні образи архітектурно-предметного середовища у творчій спадщині Тараса Шевченка. — С. 579—596.

Диба Ю. Невідома праця Йосипа Пеленського про початки Львова. — С. 624—626.

Проскуряков В. Про огляди-конкурси дипломних проектів випускників архітектурних шкіл України в роки незалежности. — С. 632—653.

Гнідець Р. [Рец. на публ.:] Галишич Р. Українська церковна архітектура і монументально-декоративне мистецтво зарубіжжя. — Львів: Сполом, 2002. — 336 с. — С. 693—696.

Петрик В. [Рец. на публ.:] Вечерський В. В. Спадщина містобудування України: Теорія і практика історико-містобудівних пам’яткоохоронних досліджень населених місць. — К., 2003. — 560 с. — С. 696—698.

Рибчинський О. [Рец. на публ.:] Kowalczyk J. Świątynie i klasztory późnobarokowe w archidiecezji lwowskiej // Rocznik historii sztuki. — Wrocław: Neriton, 2003. — T. 28. — S. 169-298. — С. 699—701.  

_________________________

Цей том можна придбати у книгарні НТШ (Львів, пр. Шевченка, 8) або замовити електронною поштою ntshoffice@gmail.com