Контакти

ПРЕЗИДІЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА

79013, м.Львів, вул. Генерала Чупринки, 21,
т. (032) 237-12-29, (032) 276-51-55
e-mail: ntshoffice@gmail.com, ntsh@mail.lviv.ua


ГОЛОВА ТОВАРИСТВА

Кушнір Роман Михайлович, д.фіз.-мат.н., професор, член-кореспондент НАН України,
т. (032) 237-12-29, (032) 276-51-55,
e-mail: ntshoffice@gmail.comdyrector@iapmm.lviv.ua

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ ТОВАРИСТВА:

 • з фінансово-господарських питань - Завалій Ігор Юліановичд. хім. н., пр. н. сп.,
  т. (032) 229-68-33,
  e-mail: zavaliy@ipm.lviv.ua
 • з науково-організаційних і фінансових питань - Гелей Степан Дитрович, д. і. н., проф.;
 • з науково-організаційних і фінансових питань - Федасюк Дмитро Васильович, д. т. н., проф.,
  т. (032) 258-24-12 (с),

  e-mail: fedasyuk@lp.edu.ua, fedasyuk@gmail.com
 • з наукових питань - Шаблій Олег Іванович, д. геогр. н., проф.,
  т. (032) 239-47-22, 239-45-73 (с),
  e-mail: shabliy@franko.lviv.ua

 ЧЛЕНИ ПРЕЗИДІЇ ТОВАРИСТВА:

з/п

Особа Комісія Обовязки

1

АНДРЕЙЧИН Михайло Антонович

Тернопільський осередок

Контакти з осередками НТШ в Україні. Сприяння видавничій діяльності НТШ.

2

БІЛОНІЖКА Петро Михайлович

Геологічна

Контакти та організація книгообміну з осередками НТШ в Україні. Забезпечення висвітлення діяльності НТШ у ЗМІ.

3

БОЙЧИШИН Лідія Михайлівна

Хемічна

Забезпечення контактів із міською радою та мерією Львова. Підготовка інформа­цій­них матеріалів про діяльність НТШ та підбір матеріалів комісій до „Хроніки НТШ“

4

ГЕЛЕЙ Степан Дмитрович

Історична

Заступник голови з науково-організа­ційних питань. Координація роботи комісій Історико-філософської секції. Забезпечення контактів із Львівською обласною радою та держадміністрацією

5

ГЛАДИШЕВСЬКИЙ Роман Євгенович

Хемічна

Забезпечення зв’язків з вищими навчальними закладами України. Контакти з крайовими осередками НТШ

6

ГЛУШКО Михайло Степанович

Етнографічна

Координація роботи комісій Секції етнографії та фольклористики, а також підготовки їх серійних видань та матеріалів до „Хроніки НТШ“

7

ГРЕЧИЛО Андрій Богданович

Спеціальних (допоміжних) істор. дисциплін

Координація видавничої роботи комісій Історико-філософської секції та з підготовки їх матеріалів до „Хроніки НТШ“

8

ДИБА Юрій Романович

Архітектури та містобудування

Координація видавничої роботи комісій Секції мистец­тво­­знавства та підготовки їх матеріалів до „Хроніки НТШ“. Консульту­вання з питань збереження будівель НТШ та їх експлуатації

9

ЖЕЛЕЗНЯК Микола Григорович

Київський осередок

Організаційне забезпечення діяльності Київського осередку НТШ та комунікацій з осередками НТШ в Україні. Науково-методичне забезпечення підготовки Енциклопедії „НТШ“ 

10

ЗАВАЛІЙ Ігор Юліанович

Хемічна

Заступник голови з фінансово-господарських питань

11

ЗОРІВЧАК Роксолана Петрівна

Всесвітньої літератури

Координація роботи комісій Філологічної секції, інформаційне забезпечення діяль­ності НТШ в англомовному середовищі

12

КАРАСЬ Анатолій Феодосійович

Семіотики соціально-культур-них процесів

Забезпечення контактів з крайовими осередками НТШ. Представництво НТШ в Україні у Світовій Раді, відповідальний за підготовку „Вісника НТШ“

13

КІНДРАЦЬКИЙ Богдан Ілліч

Механіки

Відповідальний за конференційні заходи і підготовку матеріалів комісій Фізико-математичної секції до „Хроніки НТШ“

14

КОЗАРЕНКО Олександр Володимирович

Музикознавча

Координація роботи комісій Секції мистецтвознавства. Організаційне забез­печення мистецько-концертної складової Загальних зборів та зібрань НТШ

15

КУПЧИНСЬКИЙ Олег Антонович

Спеціальних (допоміжних) істор. дисциплін

Почесний голова НТШ. Координація видавничої діяльність НТШ, відповіда­льний редактор Енциклопедії „НТШ“

16

КУШНІР Роман Михайлович

Механіки

Голова НТШ. Відповідальний за науково-організаційну та фінансово-господарську діяльність НТШ  

17

МАКСИМЧУК Валентин Юхимович

Фізики Землі

Координація роботи окремих комісій та з підготовки їх матеріалів до „Хроніки НТШ“

18

МОЙСИШИН Василь Михайлович

Івано-Франків­ський осередок

Контакти з осередками НТШ в Україні. Сприяння видавничій діяльності НТШ.

19

МРИГЛОД Ігор Миронович

Фізики

Забезпечення зв’язків з уста­но­вами НАН України. Координація спів­праці НТШ з ДФФД України та комісією з питань освіти і науки Верховної Ради України

20

НАЗАРЧУК Зіновій Теодорович

Матеріалознавства

Координація співпраці НТШ з Президією НАН України та МОН України

21

ПЛЯЦКО Роман Михайлович

Фізики

Науковий секретар НТШ. Забезпечення організаційних і планово-фінан­сових зв’язків з Інститутом енци­кло­педичних досліджень НАН України

22

СТАСЮК Ігор Васильович

Фізики

Координація роботи комісій Фізико-мате­матичної секції та підготовки їх серійних видань і матеріалів до „Хроніки НТШ“

23

СТОЙКА Ростислав Степанович

Біохемічна

Координація роботи комісій Секції приро­до­знавства і медицини та з підготовки їх серійних видань і матеріалів до „Хроніки НТШ“

24

ТРЕТЯК Платон Романович

Екологічна

Організаційна допомога ДВЦ НТШ для підвищення ефективності його роботи. Відповідальний за контакти з ДАКом МОН України з питань фаховості серійних видань НТШ

25

ФЕДАСЮК Дмитро Васильович

Інформатики та кібернетики

Заступник голови з науково-організа­ційних питань. Відповідальний за запро­вад­ження сучасних інформаційних техно­логій у діяльності НТШ, контроль за роботою ДВЦ НТШ (друкарні і книгарні)

26

ХОБЗЕЙ Наталія Василівна

Мовознавча

Координація роботи з підготовки серійних видань комісій Філологічної секції і матеріалів до „Хроніки НТШ“, а також науково-популярних видань НТШ

27

ШАБЛІЙ Олег Іванович

Географічна

Заступник голови з наукових питань, відповідальний за зв’язки з громадськими організаціями і Товариством охорони пам’яток культури в Україні

 

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ НТШ

ГОЛОВА КОМІСІЇ

Білинський Борис Тарасович, д.м.н., проф.,
т. (032) 223-14-82 (с)

ЧЛЕНИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

 • Ковбуз Мирослава Олексіївна, к. хім. н., доцент,
  т. (032) 260-03-97;
 • Новосядлий Богдан Степанович, д. фіз.-мат. н., ст. н. сп.,
  т. (032) 260-03-95.

ДОСЛІДНО-ВИДАВНИЧИЙ ЦЕНТР НТШ

79008, м.Львів, вул. Винниченка, 26,
т. (032) 276-51-55


КНИГАРНЯ НТШ

79005, м.Львів, пр.Шевченка, 8,
т. (032) 235-87-39,
e-mail: ntshbook@gmail.com