Контакти

ПРЕЗИДІЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА

79000, м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 21
т. +38 032 276-51-55
e-mail: ntshoffice@gmail.com


ГОЛОВА ТОВАРИСТВА

Кушнір Роман Михайлович, д. фіз.-мат. н., професор, академік НАН України,
т. +38 (032) 276-51-55,  факс +38 (032) 276-04-97,
e-mail: ntshoffice@gmail.comdyrector@iapmm.lviv.ua

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ ТОВАРИСТВА:

з фінансово-господарських питань — Бойчишин Лідія Михайлівна, д. хім. н., доцент
e-mail: lboichyshyn@yahoo.com

з науково-організаційних і фінансових питань — Гелей Степан Дмитрович, д. іст. н., проф.;

 

з наукових питань — Мриглод Ігор Миронович, д. фіз.-мат. н., академік НАН України,
e-mail: mryglod@icmp.lviv.ua

 

з науково-організаційних і фінансових питань — Федасюк Дмитро Васильович, д. т. н., проф.,
e-mail:  fedasyuk@gmail.com

НАУКОВИЙ СЕКРЕТАР ТОВАРИСТВА:

Пляцко Роман Михайлович, д. фіз.-мат. н.,
т. +38 (032) 276-51-55,  факс +38 (032) 276-04-97,
e-mail: ntshoffice@gmail.complyatskor@gmail.com

 

 ЧЛЕНИ ПРЕЗИДІЇ ТОВАРИСТВА:

Особа Комісія, осередок Обовязки

1

АНДРЕЙЧИН
Михайло Антонович

Тернопільський
осередок

Контакти з осередками НТШ в Україні. Сприяння видавничій діяльності НТШ.

2

БОЙЧИШИН
Лідія Михайлівна

Хімічна

Забезпечення контактів із міською радою та мерією Львова. Підготовка інформа­цій­них матеріалів про діяльність НТШ та підбір матеріалів комісій до „Хроніки НТШ“

3

ГЕЛЕЙ
Степан Дмитрович

Історична

Заступник голови з науково-організа­ційних питань. Координація роботи комісій Історико-філософської секції. Забезпечення контактів із Львівською обласною радою та держадміністрацією

4

ГЛАДИШЕВСЬКИЙ
Роман Євгенович

Хемічна

Забезпечення зв’язків з вищими навчальними закладами України. Контакти з крайовими осередками НТШ

5

ГРЕЧИЛО
Андрій Богданович

Спеціальних (допоміжних) істор. дисциплін

Координація видавничої роботи комісій Історико-філософської секції та з підготовки їх матеріалів до „Хроніки НТШ“

6

ДИБА
Юрій Романович

Архітектури та містобудування

Координація видавничої роботи комісій Секції мистец­тво­­знавства та підготовки їх матеріалів до „Хроніки НТШ“. Консульту­вання з питань збереження будівель НТШ та їх експлуатації

7

ЖЕЛЕЗНЯК
Микола Григорович

Київський
осередок

Організаційне забезпечення діяльності Київського осередку НТШ та комунікацій з осередками НТШ в Україні. Науково-методичне забезпечення підготовки Енциклопедії „НТШ“

8

ЗАВАЛІЙ
Ігор Юліанович

Хемічна

Підготовка інформаційних матеріалів про діяльність НТШ та підбір матеріалів комісій до хроніки НТШ

9

КАРАСЬ
Анатолій Феодосійович

Семіотики соціально-культур-них процесів

Забезпечення контактів з крайовими осередками НТШ. Представництво НТШ в Україні у Світовій Раді, відповідальний за підготовку „Вісника НТШ“

10 КИЯК
Богдан Романович
Київський
осередок
Організаційне забезпечення діяльності Київського осередку НТШ та комунікацій з осередками НТШ в Україні

11

КІНДРАЦЬКИЙ
Богдан Ілліч

Механіки

Відповідальний за конференційні заходи і підготовку матеріалів комісій Фізико-математичної секції до „Хроніки НТШ“

12 КУПЧИНСЬКА
Зоряна Олегівна
Мовознавча

Координація роботи з підготовки серійних видань комісій Філологічної секції і матеріалів до „Хроніки НТШ“, а також науково-популярних видань НТШ

13

КУПЧИНСЬКИЙ
Олег Антонович

Спеціальних (допоміжних) істор. дисциплін

Почесний голова НТШ. Відповідальний за видавничу діяльність НТШ, головний редактор Енциклопедії „НТШ“

14 КУЦИК
Петро Олексійович
Економічна Координація роботи економічно-правових досліджень НТШ.
Організаційна допомога
ДВЦ НТШ для підвищення ефективності роботи

15

КУШНІР
Роман Михайлович

Механіки

Голова НТШ.
Відповідальний за науково-організаційну та фінансово-господарську діяльність НТШ 

16

МАКСИМЧУК
Валентин Юхимович

Фізики Землі

Координація роботи окремих комісій та з підготовки їх матеріалів до „Хроніки НТШ

17

МОЙСИШИН
Василь Михайлович

Івано-Франків­ський осередок

Контакти з осередками НТШ в Україні. Сприяння видавничій діяльності НТШ.

18

МРИГЛОД
Ігор Миронович

Фізики

Координація роботи комісій фізико-математичної секції, спів­праці НТШ з ДФФД України та комісією з питань освіти і науки Верховної Ради України

19

НАЗАРЧУК
Зіновій Теодорович

Матеріалознавства

Координація співпраці НТШ з Президією НАН України та МОН України

20

ПЛЯЦКО
Роман Михайлович

Фізики

Науковий секретар НТШ. Забезпечення організаційних і планово-фінан­сових зв’язків з Інститутом енци­кло­педичних досліджень НАН України

21

СВІТЛЕНКО
Сергій Іванович

Дніпровський
осередок

Організаційне забезпечення діяльності Дніпровського осередку НТШ та комунікацій з осередками НТШ в Україні

22

СТОЙКА
Ростислав Степанович

Біохемічна

Координація роботи комісій Секції приро­до­знавства і медицини та з підготовки їх серійних видань. Контакти з крайовими осередками.

23

ФЕДАСЮК
Дмитро Васильович

Інформатики та кібернетики

Заступник голови з науково-організа­ційних питань. Відповідальний за запро­вад­ження сучасних інформаційних техно­логій у діяльності НТШ, контроль за роботою ДВЦ НТШ

24

ФЕЛОНЮК
Андрій Васильович

Історична

Заступник наукового секретаря НТШ. Підготовка інформаційних матеріалів про діяльність НТШ та підбір матеріалів комісій до хроніки НТШ

25

ЧОП’ЯК
Валентина Володимирівна

Медична

Координація роботи комісій Секції приро­до­знавства і медицини та з підготовки їх серійних видань

26

ЯСЬКІВ
Олег Ігорович

Матеріалознавства

Організаційна допомога бібліотеці та книгарні НТШ для підвищення ефективності їх роботи. Забезпечення висвітлення діяльності НТШ у ЗМІ.

27

ЯЦІВ
Роман Миронович

Образотворчого та ужиткового мистецтва

Координація роботи комісій секції мистецтвознавства

 

РАДНИКИ ПРЕЗИДІЇ НТШ

1

БІЛИНСЬКИЙ
Борис Тарасович

Медична

Консультування з науково-виробничих та фінансово-господарських питань.

2 БІЛОНІЖКА
Петро Михайлович
Геологічна Контакти та організація книгообміну з осередками НТШ в Україні.
3 ГРИЦЕНКО
Павло Юхимович
Київський осередок  
4 ЖУЛИНСЬКИЙ
Микола Васильович
Київський осередок  
5

ТРЕТЯК
Платон Романович

Екологічна

 Відповідальний за контакти з ДАКом МОН України з питань фаховості серійних видань НТШ

6 ЯЦКІВ Ярослав Степанович Київський осередок  

КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ НТШ

  • Новосядлий Богдан Степанович, д. фіз.-мат. н., ст. н. сп., т. т. +38 (032) 260-03-95.
  • Мідяна Галина Григорівна
  • Наумко Ігор Михайлович

ДОСЛІДНО-ВИДАВНИЧИЙ ЦЕНТР НТШ

Директор БАРТОШЕВСЬКИЙ Владислав Іванович

79008, м. Львів, вул. Винниченка, 26,
т. +38 (032) 276-51-55,
e-mail: ntshoffice@gmail.com


КНИГАРНЯ НТШ

79005, м. Львів, проспект Шевченка, 8,
т. +38 (073) 7616848,
e-mail: ntshbook@gmail.com