Видання

Том 164 (CLХІV). 1955 р. Праці Історично-філософічної секції.
Том 165 (CLХV). 1956 р. Збірник Філологічної секції.
Том 166 (CLХVI). 1957 р. Збірник Філологічної секції.
Том 167 (CLХVII). 1958 р. Праці Філологічної секції.
Том 168 (CLХVIII). 1958 р. Збірник Філологічної секції.
Том 169 (CLХIX). 1962 р. Праці Філологічної та Історично-філософічної секції.
Том 170 (CLXХ). 1960 р. Праці Історично-філософічної секції.
Том 171 (CLXХІ). 1961 р. Збірник Філологічної секції.
Том 172 (CLХXІІ). 1960 р. Збірник Філологічної секції.
Том 173 (CLXХІІІ). 1962 р. Праці Історично-філософічної секції.
Том 174 (CLХXІV). 1963 р. Праці Історично-філософічної секції.
Том 175 (CLXХV). 1964 р. Праці Історично-філософічної секції.
Том 176 (CLХXVI). 1962 р.
Том 177 (CLXХVII). 1963 р.
Том 178 (CLХXVIII). 1964 р. Праці Філоcофічно-історичної секції.
Том 179 (CLXХIX). 1965 р.
Том 180 (CLXXХ). 1965 р. Збірник Філологічної секції.
Том 181 (CLXХХІ). 1966 р.
Том 182 (CLХХXІІ). 1967 р. Праці Історично-філософічної секції.
Том 183 (CLXХХІІІ). 1967 р. Збірник Філологічної секції.
Том 184 (CLХХXІV). 1968 р. Збірник Філологічної секції.
Том 185 (CLXХХV). 1969 р. Збірник Філологічної секції.
Том 186 (CLХXХVI). 1969 р. Праці Історично-філософічної секції.
Том 187 (CLXХХVII). 1976 р. Філологічна секція.
Том 188 (CLХХXVIII). 1970 р. Праці Історично-філософічної секції.
Том 189 (CLXХХIX). 1976 р. Праці Історично-філософічної секції.
Том 190 (CХС). 1975 р. Праці Історично-філософічної секції.
Том 191 (CXСІ). 1981 р. Праці Історично-філософічної секції.
Том 192 (CXСІІ). 1976 р.
Том 193 (CXCІІІ). 1976 р. Філологічна секція.

Сторінки