Видання

Том 253 (CCLІІІ). 2007 р. Праці Археологічної комісії.
Том 254 (CCLІV). 2007 р. Праці Театрознавчої комісії.
Том 255 (CCLV). 2008 р. Праці Комісії архітектури та містобудування.
Том 256 (CCLVI). 2008 р. Праці Історично–філософської секції.
Том 257 (CCLVІI). 2009 р. Праці Філологічної секції.
Том 258 (CCLVІІI). 2009 р. Праці Музикознавчої секції.
Том 259 (CCLIХ). 2010 р. Праці Секції етнографії та фольклористики.
Том 260 (CCLX). 2010 р. Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. Книга 1.
Том 260 (CCLX). 2010 р. Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. Книга 2.
Том 261 (CСLXІ). 2011 р. Праці Комісії образотворчого та ужиткового мистецтва.
Том 262 (CСLXІІ). 2011 р. Праці Театрознавчої комісії.
Том 263 (CCLXІІІ). 2012 р. Праці Філологічної секції.
Том 264 (CCLXІV). 2012 р. Праці Історично–філософської секції.
Том 265 (CCLXV). 2013 р. Праці Історично–філософської секції.
Том 266 (CCLXVI). 2014 р. Праці Філологічної секції.
Том 267 (CCLXVІI). 2014 р. Праці Музикознавчої комісії.
Том 268 (CCLXVІІI). 2015 р. Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін.
Том 269 (CCLXIХ). 2016 р. Праці Філологічної секції.
Том 270 (CCLXX). 2017 р. Праці Історично–філософської секції.
Том 271 (CCLXXI). 2018 р. Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін.
Том 272 (CCLXХІІ). 2019 р. Праці Філологічної секції.
Том 273 (CСLXХІІІ). 2020 р. Праці Театрознавчої комісії.
Том 274 (CCLXXIV). 2021 р. Праці Історично–філософської секції.
Том 275 (CCLXXV). 2022 р. Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін.

Сторінки