Том 245 (CCХLV). 2003 р. Праці Театрознавчої комісії.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCХLV: Праці Театрознавчої комісії. — Львів, 2003. — 723 с., іл.

_________________________

Зі змісту: 

[Наукові статті]

Залеська-Онишкевич Л. Сьогоденна українська драма: (1991-2002).

Тхорук Р. Художній світ сучасної української драми (1990-2002): наздоганяючи традицію.

Верещак Я. Стан сучасної української драматургії: (нотатки перехідного періоду).

Корнієнко Н. Свідомість : гра в театрі на межі тисячоліть : (Соціологічний портрет сучасника, який обирає театр).

Касьяненко Т. Іван Зубенко - драматург, театральний діяч: (Відсвіти творчої біографії).

_________________________

Цей том можна придбати у книгарні НТШ (Львів, пр. Шевченка, 8) або замовити електронною поштою ntshoffice@gmail.com