Том 243 (CCХLІІІ). 2002 р. Праці Історично–філософської секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCХLІІІ: Праці Історично-філософської секції  / Редактор тому Олег Купчинський. — Львів, 2002. — 724 с., іл.

_________________________

Зміст: 

СТАТТІ

ІСТОРІЯ

Михайло БРАЙЧЕВСЬКИЙ. До питання про походження запорізького козацтва. — С. 7-29.

Петро КУЛАКОВСЬКИЙ. Смоленська війна 16321634 років і Чернігово-Сіверщина. — С. 30-60.

Януш-Станіслав ДОМБРОВСЬКИЙ. Поміж Батогом і Жванцем: козацька політика сенату Речі Посполитої. — С. 61-84.

Ірина ВОРОНЧУК. Типологія і структура української селянської родини у XVIXVII століттях (На матеріалах Волині). — С. 85-99.

Роман СИРОТА. Східна Галичина у британській суспільній думці та політиці першої чверти XX століття. — С. 100-133.

ФІЛОСОФІЯ

Ігор ДУЦЯК. Зміст поняття „філософія". — С. 134-141.

Ігор ДУЦЯК. Система філософських категорій як сукупність зв’язків між типами відмінностей. — С.142-154.

Андрій СЕМЕНОВ. Антропні виміри античного раціоналізму (Проблеми, пошуки, теорії). — С. 155-168.

Андрій ПАШУК. „Серце" і духовна сутність людини у філософській концепції Григорія Сковороди. — С. 169-191.

Михайло СКРИННИК. Філософські підвалини українського барокового мислення. — С. 192-205.

Наталія МИХАЙЛОВСЬКА. Філософський характер поетичної творчости Пантелей­мона Куліша як непересічне явище української культури. — С. 206-212.

Андрій НАКОНЕЧНИЙ. Національна ідея як духовна основа політично-теоретичної діяльности Миколи Міхновського. — С. 213-227.

Микола ДЯЧЕНКО. Проблеми національно-культурного визначення українського народу у філософській думці XIX початку XX століть. — С. 228-237.

Анатолій КАРАСЬ. Мовлення і соціальна дійсність: між примусом і свободою (Про можливість українського громадянського світу). — С. 238-255.

Володимир КОНДЗЬОЛКА, Галина СОФІЙСЬКА. Національний виховний ідеал як мета творення досконалої особистости. — С. 256-268.

Андрій ДАХНІЙ. Людське існування у технічному середовищі: рефлексія екзистенційної філософії. — С. 269-283.

Володимир МЕЛЬНИК. Філософський аналіз техніки і технічного знання. — С. 284-298.

МАТЕРІАЛИ

Фелікс ШАБУЛЬДО. Чи був ярлик Мамая на українські землі? (До постановки проблеми). — С. 301-317.

Олексій ВИННИЧЕНКО. Інструкція передсеймового сеймику Холмської землі 1593 року. — С. 318-341.

Сергій ГОРІН. До історії православних монастирів Західної Волині, заснованих у 1640-х роках. — С. 342-355.

Юрій МИЦИК. З листів гетьмана Павла Тетері. — С. 356-373.

Микола КРИКУН. Кількість і структура поселень Подільського воєводства в першій половині XVII століття. — С. 374-521.

Теодор МАЦЬКІВ. Ще до ґравюри Мазепи у ляйпцизькому журналі „Die Europäische Fama..." 1706 року. — С. 522-527.

Іван БУТИЧ. Універсали наказного гетьмана Лівобережної України Павла Полуботка. — С. 528-587.

Олег КУПЧИНСЬКИЙ. Сторінки життя і творчости Модеста Гриневецького (17581823). — С. 588-652.

Мар’ян МУДРИЙ. Угода між галицькими народовцями і русофілами 1882 року. — С. 653-685.

Оксана МАРТИНЕНКО. Невідома сторінка зі щоденника Михайла Грушевського. — С. 686-688.

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Андрій ПОРТНОВ [Рец. на публ.:] Наукова історична періодика Дніпропетровщини: короткий огляд видань останнього десятиріччя XX століття. — С. 691-695.

Марко СТАРИНА [Рец. на публ.:] Науковий вісник Харківського державного педагогічного універ­ситету. Збірник наукових праць. Історичні науки.  1998.  Вип. 1.  196 с.; 1999.  Вип. 2.  218 с. — С. 695-697.

Сергій САВЧЕНКО [Рец. на публ.:] В. Л. Маслійчук. Козацька старшина Харківського слобідського полку. 16541706. Харків, 1999. 122 с. — С. 697-698.

Леонтій ВОЙТОВИЧ [Рец. на публ.:] А. В. Майоров. Галицко-Вольїнская Русь. Очерки социально- политических отношений в домонгольский период. Князь, бояре и городская община. Санкт-Петербург, 2001. 640 с. — С. 699-703.

Іван БІЛКУН [Рец. на публ.:] Архівознавство. Археографія. Джерелознавство. Міжвідомчий збірник наукових праць. Вип. третій: Джерелознавчі дисципліни. К., 2001. 575 с. — С. 703-709.

Андрій ПАШУК [Рец. на публ.:] Петро Кравченко. Вітчизняний культурно-історичний досвід у системі сучасного державотворення. К, 2001. 353 с. — С. 709-712.

Володимир МЕЛЬНИК [Рец. на публ.:] В. В. Кондзьолка. Історія середньовічної філософії. Львів: Світ, 2001.  318 с. — С. 713-718.

Список ілюстрацій. — С. 719.

Зміст українською мовою. — С. 720-721.

Зміст англійською мовою. — С. 722-723.

_________________________

Цей том можна придбати у книгарні НТШ (Львів, пр. Шевченка, 8) або замовити електронною поштою ntshoffice@gmail.com