Том 251 (CСLІ). 2006 р. Праці Історично–філософської секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCLI: Праці Історично-філософської секції / Редактор тому Олег Купчинський; Редакційна колегія: Тарас Гунчак, Ярослав Дашкевич, Леонід Зашкільняк, Микола Крикун, Олег Купчинський, Наталія Яковенко. — Львів, 2006. — 678 с., іл.

_________________________

Зміст: 

СТАТТІ

Фелікс ШАБУЛЬДО. Кондомініум в українських землях XIV століття. — С. 7-22.

Микола КРИКУН. Маєтковий конфлікт у Брацлавському воєводстві кінця XVI – початку XVII століть: підкоморій проти воєводи. — С. 23-48.

Юрій ОВСІНСЬКИЙ. Зернове господарство фільварків Подільського воєводства Речі Посполитої у 40–70-х роках XVIII століття (За матеріалами маєтків Міхала Жевуського). — С. 49-85.

Сергій САВЧЕНКО. Руська (українська) церковна історія у висвітленні католицької полемічної літератури кінця XVI–XVII століть. — С. 86-111.

Сергій ГОРІН. Жидичинські архимандрити Балабани (1585–1620). — С. 112-161.

Ігор ГИРИЧ, Олена РАДЗИВІЛЛ. Російська інтелігенція і суспільство Наддніпрянської України другої половини XIX – початку XX столітть. Володимир Іконников і київське громадсько-культурне життя. — С. 162-190.

Олена АРКУША. Українське представництво в Галицькому сеймі 1901—1907 років. — С. 191-239.

Роман СИРОТА. „The New Europe" і британський дискурс України 1916—1920 років: перепроектування Європи. — С. 240-302.

Павло ГАЙ-НИЖНИК. Міжнародні фінансові угоди України за гетьманату Павла Скоропадського 1918 року. — С. 303-324.

Леонід ЗАШКІЛЬНЯК. Українсько-польські стосунки на Волині та у Східній Галичині в 1939–1944 роках: невідома війна. — С. 325-367.

Іван-Святослав КОРОПЕЦЬКИЙ. Австрія та українське підприємництво в Галичині. — С. 368-396.

МАТЕРІАЛИ

Віталій МИХАЙЛОВСЬКИЙ. Надання земельної власности у Подільському воєводстві за Казимира IV (1448–1492). — С. 399-438.

Наталія СТАРЧЕНКО. Каптуровий суд у Волинському воєводстві часів Третього безкоролів’я. — С. 439-498.

Олексій ВИННИЧЕНКО. Чиншова шляхта на Поділлі і Південній Волині у 1740–1770-х роках. І. Кількість і пер­сональний склад (На документальних матеріалах з маєтків Жевуських). — С. 499-563.

Михайло ДОВБИЩЕНКО. Уніати Волині в часи правління імператора Павла І: боротьба приречених (За матеріалами Державного архіву Волинської области). — С. 564-587.

Віктор КОРОТКИЙ. До питання про участь Володимира Антоновича в похованні Тараса Шевченка в Украї­ні. — С. 588-606.

Світлана ПАНЬКОВА. Щоденник Михайла Грушевського 1910—1914 років у купюрах Київського губернського жандармського управління. — С. 607-633.

Тарас ЧУГУЙ. До питання про час виникнення харківської „Просвіти". — С. 634-642.

КРИТИКА І БІБІЛОГРАФІЯ

Володимир МАСЛІЙЧУК [Рец. на публ.:] Михаил Чугуенко. Шокирующая Украйна. Лабиринтьі истории. – Харьков: Книжньїй клуб „Клуб семейного досуга", 2002. – 320 с. — С. 645-648.

Микола КРИКУН [Рец. на публ.:] Dariusz Kołodziejczyk. The Ottoman Survey Register of Podolia (ca. 1681). Defter-i Mufassal-i Eyalet-i Kamaniкe. – Kyiv; Cambridge, Mass.: Harvard Ukrainian Institute; Institute of Oriental Studies, National Academy of Sciences of Ukraine, 2004.— Parti: Text, Translation, and Commentary. – I-XVIII + 672 p. + 6 Maps; Part 2: Facsimile. – I-IV + 362 p. (Studies in Ottoman Documents Pertaining to Ukraine and the Black Sea Countries. – Vol 3). — С. 648-659.

Юрій ЗАЗУЛЯК [Рец. на публ.:] Василь Інкін. Сільське суспільство Галицького Прикарпаття у XVI–XVIII століттях: Історичні нариси / Упорядкування та наукова редакція Миколи Крикуна. – Львів, 2004. – I-XX + 1-420 + XXI-СІІ с. — С. 659-662.

Леонід ТИМОШЕНКО [Рец. на публ.:] Тетяна Шевченко. Єзуїтське шкільництво на українських зем­лях останньої чверти XVI – середини XVII ст. – Львів: Свічадо, 2005. – Серія: Studia rationis 1. – 340 с. — С. 663-670.

Ірина КОСТЮК [Рец. на публ.:] Маланчук-Рибак О. Ідеологія і суспільна практика жіночого руху на західноукраїнських землях XIX – першої третини XX ст.: типологія та європей­ський культурно-історичний контекст. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2006. – 500 с. — С. 670-673.

Список ілюстрацій. — С. 674.

Зміст українською мовою. — С. 675-676.

Зміст англійською мовою. — С. 677-678.

_________________________

Цей том можна придбати у книгарні НТШ (Львів, пр. Шевченка, 8) або замовити електронною поштою ntshoffice@gmail.com