Том 241 (CСХLІ). 2001 р. Праці Комісії архітектури та містобудування.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCLХІ: Праці Комісії архітектури та містобудування / Редактори тому Олег Купчинський та Андрій Рудницький. — Львів, 2001. — 653 с., іл.

_________________________

Зі змісту: 

[Наукові статті]

Рудницький А.  Завдання і шляхи розвитку української урбаністики та архітектури в сучасних умовах. - С. 11-17.

Вечерський В.  Історіографія архітектури і містобудування доби Гетьманщини. - С. 18-53.

Бондар О.  Дизайн в Україні: історія, актуальний стан, орієнтири розвитку. - С. 54-64.

Криворучко Ю.  Джерела і тенденції розвитку сакральної архітектури України. - С. 65-83.

Бевз М.  Історичні міста Галичини: проблеми вивчення і збереження. - С. 84-112.

Вуйцик В.  Будівельний рух у Львові другої половини XVIII століття. - С. 113-125.

Лінда С. Житлове будівництво Львова у другій половині XIX століття. - С. 126-153.

Посацький Б.  Еволюція архітектурного образу центрів міст Західної України (На тлі культурних тенденцій 1945-1997 років). - С. 154-178.

Боньковська С.  Хрещаті храми України (Питання походження і розвитку). - С. 179-224.

Проскуряков В.  Давні прообрази українських театральних споруд. - С. 225-247.

Диба Ю.  Дві маловідомі ротонди княжої доби. - С. 248-274.

Лукомський Ю.  Воскресенська церква XII-XIII століть у Крилосі. - С. 275-298.

Рожко М.  Водозабезпечення оборонних комплексів України у княжі часи та в добу пізнього середньовіччя. - С. 299-316.

Тарас Я. Споруди для дзвонів українців Карпат (Джерела, першопочатки, розміщення). - С. 317-340.

Гнідець Р.  Особливості баневої структури церков Галичини кінця XIX - 20-х-30-х років XX століть та їх сучасне втілення у храмовому будівництві. - С. 341-360.

Предко О.  Міжвіконні колони в інтер'єрі львівських споруд кінця XVI-XVII століть. - С. 361-380.

Базилевич В.  Металеві огорожі в палацовій архітектурі Львова (Бароко, класицизм, історизм). - С. 382-401.

Тарас В.  Вплив особливостей рельєфу на ландшафтно-планувальний уклад садів у монастирських комплексах Східної Галичини. - С. 402-417.

Чепелик В.  Майстер необароко Дмитро Дяченко. - С. 418-431

Липка Р.  Традиції і сучасність в архітектурній творчості Володимира Січинського. - С. 432-448.

Пшик В.  Надбрамна вежа укріплення у селі П'ятничанах на Львівщині. - С. 451-468.

Могитич Р.  Миколаєвичівська кам'яниця у Львові (Історично-архітектурна реконструкція на підставі архівних джерел XVI-XVIII століть). - С. 474-486.

Крощенко Л.  Історично-архівні дослідження Зимненського монастиря на Волині (Реконструкція підвалин). - С. 495-510.

Юрченко С.  Про час будівництва Луцької брами в Дубні. - С. 511-514.

Вуйцик В.  Нові штрихи до творчої біографії Бернарда Меретина. - С. 517-520.

Мартинюк А.  Бастіонні фортифікації в ансамблі церкви св. Юра у Львові. - С. 524-535.

Колосок Б. Джерела про архітектурно-будівельну діяльність Луцького братства (1617-1713, 1871-1939). - С. 536-543.

Вуйцик В., Слободян В. Матеріали до словника народних будівничих. - С. 544-601.

_________________________

Цей том можна придбати у книгарні НТШ (Львів, пр. Шевченка, 8) або замовити електронною поштою ntshoffice@gmail.com