Том 250 (CCL). 2005 р. Праці Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCL: Праці Філологічної секції [150-й річниці від народження Івана Франка присвячується] / Редактор тому Олег Купчинський. — Львів, 2005. — 844 с., іл.

_________________________

Зміст: 

Вступне слово. — С. 7-22.

СТАТТІ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Богдан ТИХОЛОЗ. Проповідь щиролюдської моральности („Мій Ізмарагд" Івана Фран­ка як поетичне дзеркало сущого і належного). — С. 25-51.

Іван ДЕНИСЮК. Новаторство Івана Франка-прозаїка. — С. 52-66.

Ярослава МЕЛЬНИК. Апокрифічний код Франкового тексту. — С. 67-92.

Валерій КОРНІЙЧУК. Жанрове розмаїття збірки „З вершин і низин" Івана Франка. — С. 93-111.

Андрій СОДОМОРА. Іван Франко – поет болю й спротиву: діалог з античністю (Сту­дія одного вірша). — С. 112-137.

Лариса КАНЕВСЬКА. „Мойсей" Івана Франка як психологічна автопроекція. — С. 138-152.

Назар ФЕДОРАК. Іван Франко – інтерпретатор середньовічного лицарського роману. — С. 153-158.

Степан ХОРОБ. Франкова концепція структури драматичного твору. — С. 159-176.

Богдана КРИСА. Іван Франко як посередник між „старим" і „новим" періодами української літератури. — С. 177-186.

ІСТОРИЧНО-ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Андрій ПАШУК. Антропологізм як принцип філософської концепції Івана Франка. — С. 187-208.

Андрій НАКОНЕЧНИЙ. Проблема свободи у творчості Івана Франка. — С. 209-223.

Роман ГРОМ’ЯК. Феноменологія естетики Івана Франка. — С. 224-240.

Микола ЛЕГКИЙ. Танатологічні виміри Франкового тексту. — С. 241-260.

Микола ІЛЬНИЦЬКИЙ. Між ідеологією і естетикою (Франкознавчі дослідження 20–30-х років XX століття у Західній Україні). — С. 261-281.

Ярослав ГРИЦАК. Бориславський цикл Івана Франка: тексти і контексти. — С. 282-325.

Степан ЗЛУПКО. Іван Франко – дослідник економічної історії та автор аналітичних історично-економічних праць. — С. 326-337.

Леонід ТИМОШЕНКО. Іван Франко – знавець історії української Церкви ранньомодерної доби. — С. 338-355.

ФОЛЬКЛОРИСТИКА

Роман КИРЧІВ. Фольклористика в науковій діяльності Івана Франка (Деякі теоретич­но-методологічні аспекти). — С. 356-375.

Михайло ЧОРНОПИСКИЙ. Франкова концепція народної казки у контексті казкознавства XX століття. — С. 376-405.

Наталія ТИХОЛОЗ. „Казка – не казка": казковість як ейдологічна категорія у твор­чості Івана Франка. — С. 406-422.

Святослав ПИЛИПЧУК. Принцип збереження мовної автентичности текстів у фольклористичному доробку Івана Франка. — С. 423-429.

МОВОЗНАВСТВО

Олександра СЕРБЕНСЬКА. Кольороназви у прозі Івана Франка. — С. 430-448.

Наталія ХОБЗЕЙ. Міфологічна лексика в „Галицько-руських народних приповідкахІвана Франка. — С. 449-468.

Іван ЦІХОЦЬКИЙ. Соціальна стратифікація арґотизмів у Франкових текстах. — С. 469-482.

Людмила ВАСИЛЬЄВА. Південнослов’янська проблематика в мовознавчих зацікавлен­нях Івана Франка. — С. 483-496.

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Роксолана ЗОРІВЧАК. Переклад як націєтворчий чинник в історично-культурологічній концепції Івана Франка. — С. 497-517.

Оксана ДЗЕРА. Прочитання Франкового перекладу містерії Джорджа Байрона „Каїн". — С. 518-526.

Тарас ШМІГЕР. Франкові перекладознавчі ідеї у працях дослідників XX сторіччя. — С. 527-536.

МАТЕРІАЛИ

Віра СУДИМА. Йоаникій Галятовський у творчому трактуванні Івана Франка. — С. 539-547.

Мирослав ТРОФИМУК. Латиномовна література в оцінці Івана Франка (На матеріалі зауваг про твір „Roxolania" Себастіяна Фабіяна Кленовича). — С. 548-559.

Леонід УШКАЛОВ. „На розграні двох великих епох": Григорій Сковорода в оцінці Івана Франка. — С. 560-567.

Михайло ГНАТЮК. Франкове трактування Шевченкового слова. — С. 568-595.

Ярема КРАВЕЦЬ. Кальдеронівські студії Івана Франка та Василя Щурата. — С. 596-603.

Леонід РУДНИЦЬКИЙ. Ґете, Франко і Рим. — С. 604-615.

Наталія БАК. Кілька штрихів до образу Шейлока в інтерпретації Івана Франка. — С. 616-676.

Надія МОРИКВАС. Іван Франко і Степан Чарнецький: між традицією і модерном. — С. 627-649.

Леонід РУДНИЦЬКИЙ. „Три князі на один престол" — історія твору з ранньої драматургічної спадщини Івана Франка. — С. 650-683.

Євген ПШЕНИЧНИЙ. Повернення із забуття „Причинку до культурної історії Західної України XVII і XVIII вв.“ Івана Франка. — С. 684-708.

Микола БОНДАР. Переклад Івана Франка з Ніколауса Ленау: нова атрибуція. — С. 709-731.

Лариса ЧЕРНИШЕНКО. Про незакінчені поеми Івана Франка, знайдені на сторінках книжок його бібліотеки. — С. 732-748.

Олесь ФЕДОРУК. Станіславівський рукописний часопис „Зірка": коментар до Франкового датування. Питання атрибуції. — С. 749-760.

Галина БУРЛАКА. До історії створення „Українсько-руської видавничої спілки". — С. 761-769.

Алла ШВЕЦЬ. „Я старий знайомий Вашого тата..." Причинок до взаємин Івана Франка та Богдана Заклинського. — С. 770-775.

Галина БУРЛАКА. Помилковий адресат одного листа Івана Франка, а також уточнення датування кількох його листів до Михайла Грушевського. — С. 776-779.

Григорій ЗЛЕНКО. Хто він, дід Ольги Хоружинської-Франко (Архівно-бібліотечний пошук). — С. 780-786.

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Богдан ТИХОЛОЗ [Огляд:] Українське франкознавство з останніх десятиліть (Огляд). Львівський національний університет ім. Івана Франка. — С. 789-801.

Галина БУРЛАКА [Огляд:] Відділ рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. — С. 801-803.

Євген НАХЛІК [Огляд:] Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. — С. 804-814.

Михайло ШАЛАТА [Огляд:] Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка. — С. 814-821.

Микола ЛЕГКИЙ [Огляд:] Львівський літературно-меморіальний музей Івана Франка. — С. 822-824.

Лариса БОНДАР [Рец. на публ.:] Корнійчук Валерій. Ліричний універсум Івана Франка: горизонти поетики. Монографія. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2004. – 488 с. — С. 824-831.

Роман КРОХМАЛЬНИЙ [Рец. на публ.:] Голод Роман. Іван Франко та літературні напрями кінця XIX – початку XX століття. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2005. – 284 с. — С. 832-834.

Олесь ФЕДОРУК [Рец. на публ.:] Іван Франко в Одесі: Бібліографічний покажчик / Мін. культури і мистецтв України. Одеська держ. наук, б-ка імені М. Горького; Упор. Г. Д. Зленко, О. І. Кравченко. – Одеса: Друк, 2001. – 104 с. — С. 835-837.

Список ілюстрацій. — С. 838.

Зміст українською мовою. — С. 839-841.

Зміст англійською мовою. — С. 842-844.

_________________________

Цей том можна придбати у книгарні НТШ (Львів, пр. Шевченка, 8) або замовити електронною поштою ntshoffice@gmail.com