Том 164 (CLХІV). 1955 р. Праці Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХІV: Праці Історично-філософічної секції. [Відбитка із “За­­­пи­­сок ЧСВВ” (т. II, зош[ит] 1–2). Корона Данила Романовича (1253–1953). До­по­ві­ді Римської Сесії II Наукової Конференції НТШ (Рим, 18 грудня 1953 р.) / [Редактор] АГВе­ли­кий]. — Рим; Па­риж; Мюн­­хен, 1955. — 80 с.

_________________________

Зміст: 

Вступ 

[б. п.]. — С. 5–6.

[Наукові статті]

Великий А. Г., ЧСВВ. Проблема коронації Данила. — С. 7–16;

Вой­нар М. М., о. ЧСВВ. Корона Данила в правно-політичній структурі Схо­ду (Ві­зан­тії): [Вступ]; 1. Тогочасна концепція візантійського “базілєвса”; 2. Від­но­­шен­ня ві­зан­тійського “базілєвса” до других володарів; 3. Відношення візан­тій­­сько­го “ба­зі­лєв­са” до староукраїнських володарів; 4. Висновки, що випли­вають з до­­­те­­­періш­ньо­го насвітлення для факту корони Данила. — С. 17–30;

Камін­ський Е., о. Корона Данила в правно-політичній структурі Заходу. — С. 31–37;

Хо­ма І. о. Східньо-евро­пей­­ська політика папи Інокентія IV: [Вступ]; [1.] Ліон­ський Собор; [2.] Інокен­тій IV і татари; [3.] Інокентій IV і Данило Галицький. — С. 38–48;

Ста­сів М., о. Ко­ро­на Данила і татари. — С. 49–64;

Назарко І, о. ЧСВВ. Вплив старо-русь­­кого хри­сти­ян­ства на монголів. — С. 65–75.

_________________________

Перегляд і завантаження тому:  

http://diasporiana.org.ua/istoriya/korona-danyla-romanovycha-1253-1953-dopovidi-rymskoyi-sesiyi-ii-naukovoyi-konferencziyi-ntsh-rym-18-rrudnya-1953-r/