Том 170 (CLXХ). 1960 р. Праці Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХX: Праці Історично-філософічної секції. [Мо­ног­ра­фіч­не до­­с­лід­жен­ня: Ог­лоб­лин О. Геть­ман Іван Ма­зе­па та йо­го до­ба]. — Ню Йорк; Па­риж; То­рон­то, 1960. — 408 c., іл., карта.

_________________________

Зміст: 

Ог­лоб­лин О. Геть­ман Іван Ма­зе­па та йо­го до­ба: Передмова; Ро­з­діл I. Іван Ма­зе­па до гетьманства; Розділ II. Іван Ма­­­­зе­па – геть­ман Украї­ни; Ро­зділ III. Зовнішня політика Ма­зе­пи до 1700 ро­ку; Розділ IV. Вну­трішня полі­ти­ка геть­мана Ма­зе­пи; Розділ V. Повстання Петра Іваненка (Пе­три­ка); Ро­зділVI. Геть­ман Ма­зе­па і Правобережна Укра­ї­на; Роз­діл VII. Зовнішня по­лі­ти­ка Ма­зе­пи після 1700 року; Розділ VIII. Зрив Ма­зе­пи з Москвою. Союз України зі Швецією; Розділ IX. Українсько-москов­ська війна 1708–1709 року. Полтав­ська ка­­тастрофа; Розділ X. Еміґрація і смерть геть­­ма­на Ма­зе­пи. Бендерська кон­ституція 1710 року. [Додаток]: Мазе­пин дзвін. — С. 5–393 + 4 іл. + 1 карта.

[До­дат­ки]

Ре­з. англ. мо­вою. — С. 394–397;

По­каз­ник імен. — С. 398–406.

_________________________

Перегляд і завантаження тому:   http://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_170_Ohloblyn_O_Hetman_Ivan_Mazepa_ta_ioho_doba/