Том 184 (CLХХXІV). 1968 р. Збірник Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХXXIV: Збірник Філологічної секції. – Т. 33. [Іван Фран­ко. Збір­­­ник до­по­ві­дей для від­зна­чен­ня 110-річ­чя на­ро­дин і 50-річ­чя смер­ти Іва­на Фран­ка. Ч. II / Ре­дак­тор В. Сте­цюк]. — Ню Йорк; Па­риж; То­рон­то, 1968. — 176 с.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Ко­ва­лів П. Зна­чен­ня І. Фран­ка в роз­вит­ку лі­те­ра­турної мо­ви Га­ли­чи­ни. — С. 5–13;

Бой­ко Ю. До проб­ле­ми роз­вит­ку Фран­­ко­во­го сти­лю. — С. 15–30;

Ро­манен­чук Б. До проб­ле­ми сві­тог­ля­ду Іва­­на Фран­ка. — С. 31–52;

Жи­ла В. Об­раз Іва­на Ви­шен­сько­го в тво­рах Іва­на Фран­ка: 1. Мо­нографія “Іван Вишенський і єго твори”; 2. Об­раз Ви­шен­сько­го в Франковій поемі; 3. Подібності й різниці між обома образами Ви­шен­сько­го. — С. 53–76;

Бе­зуш­ко В. Опо­ві­дан­ня Іва­на Фран­ка. — С. 77–87;

Крав­че­нюк О. Осо­бис­ті зв’яз­ки Іва­на Фран­ка з чу­жин­ця­ми. — С. 89–102;

Янів В. Ук­ра­їн­ська ро­ди­на в ран­ніх по­­віс­тях Іва­на Фран­ка. — С. 103–134;

Храп­ли­ва Л. Іван Фран­ко і ді­ти. — С. 135–148;

Ку­хар Р В. Кар­ти­на Льво­ва в по­віс­ті Іва­на Фран­ка “Лель і По­лель”: [Вступ]; [1.] Рік 1848 у Львові; [2.] При­чин­ки до топографії Львова й околиці в 1850-их – 1870-их роках; [3.] Львівські сус­піль­ні відносини другої половини XIX ст.; [4.] До зва­него пи­тан­ня; [5.] Львів­­ська говірка XIX ст. — С. 149–158;

Man­ning C. A. The Role of Fran­ko. — С. 159–167.

[Додаток]

[Ко­ва­лів П.]. Піс­ляс­ло­во. — С. 169–174.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_184_Ivan_Franko_Zbirnyk_na_vidznachennia_110-richchia_narodyn_i_50-richchia_smerty_Chastyna_2/