Том 262 (CСLXІІ). 2011 р. Праці Театрознавчої комісії.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCLXII: Праці Театрознавчої комісії / Редактори тому Олег Купчинський, Ростислав Пилипчук. — Львів, 2011. — 551 с., іл.

_________________________

Зміст: 

СТАТТІ

Неллі КОРНІЄНКО. Новий напрям — синергетика художньої культури. — С. 7.

Ганна ВЕСЕЛОВСЬКА. Роззброєння метафори (До питання про інтертекстуальне дослідження вистави). — С. 35.

Ростислав ПИЛИПЧУК. Український аматорський театр у Львові (1848—1850-ті роки). — С. 50

Богдан. КОЗАК. Шляхи становлення української театральної школи у Львові (1864—1944). — С. 64.

Майя ГАРБУЗЮК. Українські переклади „Гамлета" Вільяма Шекспіра в контексті розвитку національного театру. — С. 80.

Ольга ШЛЕМКО. Театральні університети Леся Курбаса. — С. 99.

Тетяна ЖИЦЬКА. Драматургічна спадщина Спиридона Черкасенка на тлі суспільних і культурних процесів доби. — С. 136.

Степан ХОРОБ. Лірико-інтимна драматургія Олександра Олеся у сценічній інтерпретації Молодого театру Леся Курбаса: типологія літературного і мистецького символізму. — С. 161.

Наталія ЄРМАКОВА. Режисерські спроби Гната Юри в Молодому театрі. — С. 177.

Галина БОТУНОВА. Український народний театр у Харкові (1924—1926 роки): творча практика і теоретична полеміка. — С. 192.

Віктор СОБІЯНСЬКИЙ. Театрально-критичні публікації на сторінках харківського тижневика „Нове мистецтво" (1925—1928). — С. 236.

Ромап ЛАВРЕНТІЙ. Інсценізація „Слова о полку Ігоря" Григора Лужницького у парадигмі „монументального театру" Володимира Блавацького. — С. 254.

Оксана ПАЛІЙ. Репертуарна афіша Театру імені Марії Заньковецької запорізького періоду (1931—1941): постави за творами класичної драматургії. — С. 268.

Василь АНДРІЙЦЬО. Театр Карпатської України „Нова сцена" — перший державний український театр на Закарпатті (1938—1939). — С. 277.

Яна ПАРТОЛА. Театральна публіцистика Юрія Шереха (Ю. Шевельова). — С. 293.

Світлана МАКСИМЕНКО. Феномен творчої особистости Володимира Блавацького в соціокультурному контексті часу (1941—1944). — С. 306.

МАТЕРІАЛИ

Олександр КЛЕКОВКІН. Українські сценічні старожитності. Матеріали до словника XI — початку XX століть. — С. 341.

Наталія БАБАНСЬКА. Листування Марії Заньковецької і Панаса Саксаганського. — С. 391.

Олександр РОТАЧ. Листи Ганни Совачевої до родини Старосольських. — С. 438.

Ніна КОЗАЧУК. Один рік театрального життя Євгенії Шведівни. — С. 464.

Надія МОРИКВАС. До історії Товариства „Руська бесіда". З нагоди ювілею. — С. 504.

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Олег ПІХ [Рец. на публ.:] Український театр і драматургія у XIX столітті крізь призму картотеки Мирона Кордуби „Бібліографія історії України". — С. 511.

Лариса М. Л. ЗАЛЕСЬКА ОНИШКЕВИЧ [Рец. на публ.:] Мистецькі обрії 2005—2006: Науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України. Інститут проблем сучасного мистецтва АМУ / Головний науковий редактор І. Д. Безгін, голова редколегії А. В. Чебикін.— К.: ВВП „Компас", 2006.— Вип. 8—9.— 512 с. — С. 522.

Лариса М. Л. ЗАЛЕСЬКА ОНИШКЕВИЧ [Рец. на публ.:]  Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого: Збірник наукових праць / Голова редколегії О. І. Безгін, науковий редактор Р. Я. Пилипчук, редактори Н. П. Потушняк і К. С. Чайка.— К.: ВВП „Компас", 2007.— Вип. 1.— 304 с.; Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого: Збірник наукових праць / Голова редколегії О. І. Безгін, науковий редактор Р. Я. Пилипчук, редактор К. С. Чайка.— К: ВВП „Компас", 2008.— Вип. 2—3.— 392 с.; Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого: Збірник наукових праць / Голова редколегії О. І. Безгін, науковий редактор Р. Я. Пилипчук, редактор Т. К Щегельська.— Черкаси, 2009.— Вип. 4—5.— 522 с.; Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого: Збірник  наукових праць / Голова редколегії О. І. Безгін, науковий редактор Р. Я. Пилип чук, редактор Т. К. Щегельська.— К., 2010.— Вип. 6.— 432 с. — С. 522.

Олена ЛЕВЧЕНКО [Рец. на публ.:]  Корнієнко Н. Запрошення до Хаосу. Театр (художня культура) і синергетика. Спроба нелінійності: Монографія.— К.: НЦТМ ім. Леся Курбаса, 2008.— 258 с. — С. 532.

Віктор ДУДКО [Рец. на публ.:]  Наталя Борисівна Кузякіна: Біобібліографічний покажчик літератури / Упоряд. Л. М. Бур’ян; науковий керівник В. П. Саєнко.— Одеса, 2009.— 36 с.— (Вчені Одеси. Вип. 40). — С. 537.

Список ілюстрацій. — С. 545.

Зміст українською мовою. — С. 547.

Зміст англійською мовою. — С. 549.

_________________________

Цей том можна придбати у книгарні НТШ (Львів, пр. Шевченка, 8) або замовити електронною поштою ntshoffice@gmail.com