Том 261 (CСLXІ). 2011 р. Праці Комісії образотворчого та ужиткового мистецтва.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCLXI: Праці Комісії образотворчого та ужиткового мистецтва / Редактор тому Олег Купчинський. — Львів, 2011. — 728 с., іл.

_________________________

Зміст: 

СТАТТІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

Олександр ФЕДОРУК. Українське мистецтвознавство у світлі сьогочасних вимог. — С. 7.

Галина СКЛЯРЕНКО. Концептуалізм українського мистецтва: постановка проблеми, особливості, художники. — С. 20.

Марина ПРОТАС. Стиль як стратегія еволюції культури. — С. 44.

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

Аліна КОНДРАТЮК. Проблематика дослідження давньоруського живопису церкви Спаса на Берестовому в Києві. — С. 55.

Світлана ОЛЯНІНА. Іконостас Вознесенської церкви у Березні на Чернігівщині. — С. 65.

Тарас ОТКОВИЧ. Деякі іконографічні особливості іконостаса з церкви Воздвиження Чесного Хреста Скиту Манявського (походження та іконографічний зміст сюжетів). — С. 89.

Наталія МИХАЙЛЮК. Історико-мистецькі особливості різьби та малярства іконостаса монастирської церкви Введення у храм Пресвятої Богородиці у Львові першої половини XVIII століття. — С. 102.

Мар’яна ПЕЛЕХ. Іконостас церкви Преображення Господнього середини XVII століття у селі Зарудцях біля Львова: іконографічний опис. — С. 115.

Мар’яна ПЕЛЕХ. Намісні ікони з церкви Миколая Чудотворця села Якторова на Львівщині — пам’ятки львівського малярства першої третини XVII — початку XVIII століть. — С. 135.

Любов БУРКОВСЬКА. Ікона „Святий Миколай з житієм“ кінця XIV — початку XV століть з церкви св. Параскеви в селі Радружі. — С. 145.

Ольга КАНАРСЬКА-ЛУЦАН. Ікона „Спас Нерукотворний'* із збірки Володимир- Волинського історичного музею: порівняльна характеристика іконографії та спроба атрибуції. — С. 164.

Оксана ШПАК. Українська народна ікона на склі: порівняльний аспект. — С. 177.

Оксана ЖЕПЛИНСЬКА. Портрети фундаторів і благодійників церкви Воскресіння Христового села Свистільники (До проблеми вивчення західноукраїнської мистецької спадщини кінця XVII — першої половини XVIII століть). — С. 195.

Марія ГЕЛИТОВИЧ. Вишенські майстри в історії українського іконопису XVII століття. — С. 209.

Мар’яна ЛЕВИЦЬКА. Віденський досвід Луки Долинського (1775—1777 роки). — С. 223.

Лариса КУПЧИНСЬКА. Краєвиди у творчості Юрія (Єжи) Ґлоґовського. — С. 232.

Софія КОРОЛЬ. Зарисовки народних типів Юрія (Єжи) Ґлоґовського та Каетана-Вавринця Келісінського. — С. 249.

Наталія УРСУ. Малярство іноземних художників у Кам’янці-Подільському та околиці у XVIII—XIX століттях. — С. 266.

Віталій ХАНКО. Життєва доля Опанаса Сластьона. — С. 273.

Олеся СЕМЧИШИН-ГУЗНЕР. Спадщина Модеста Сосенка в ділянці новітнього сакрального мистецтва. — С. 302.

Ольга СОБКОВИЧ. Творчість Петра Холодного у контексті сучасного сприйняття. — С. 325.

Людмила СОКОЛЮК. Юхим Михайлів як мистецтвознавець і художній критик. — С. 333.

Олена КІС-ФЕДОРУК. Мистецтвознавча спадщина Павла Ковжуна: теорія, історія, критика. — С. 342

Віта СУСАК. Швейцарські „секрети" Олександра Архипенка. — С. 379.

Анна БАНЦЕКОВА. Книжково-журнальна графіка Львова в стилі ар-деко. — С. 392.

Наталія ТИТАРЕНКО. Харківська школа графіки: погляд з дистанції історичної перспективи. — С. 399.

УЖИТКОВЕ МИСТЕЦТВО

Микола МОЗДИР. До історії стильових меблів на українських землях у XVII—XVIII століттях. — С. 415.

Ольга ШКОЛЬНА. Жовква і Глинсько: найбільш давні виробничі центри тонкостінного фаянсу на українських землях. — С. 431.

Людмила ГЕРУС. Українська фіґуративна глиняна пластика малих форм: причинки до історії розвитку. — С. 452.

Роксолана КОСІВ. Іконографія українських воздухів XVII—XVIII століть у контексті літургії (На прикладах пам’яток зі збірки Національного музею у Львові ім.Андрея Шептицького) . — С. 481.

Тетяна КАРА-ВАСИЛЬЄВА. Роль живописців у відродженні церковного шитва. Олена Прахова. — С. 498.

Олена КОЗАКЕВИЧ. Українські традиційні в’язані вироби кінця XIX—XX століть: локальні особливості (За матеріалами західних областей) . — С. 503.

Олена ФЕДОРЧУК. Бісерні шати ікон у колекції Валентина Шура. — С. 525.

Ірина ЦІТАНКІНА. Керамічний декор у зовнішньому оздобленні архітектурних споруд Чернігівщини XVII—XVIII століть. — С. 532.

Нурія АКЧУРША-МУФТІЄВА. Окремі спостереження над декоративно-ужитковим мистецтвом кримських татар у XIX столітті: до питання трансформації художніх традицій. — С. 539.

Валентина ЧЕЧИК. Театральна практика одеських „незалежних" (До історії театрально-декораційного мистецтва України 1910-х років) . — С. 544.

МАТЕРІАЛИ

Олег СИДОР. Підписані та датовані ікони (Збірка Національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького) . — С. 561.

Людмила МЕЛЬНИЧУК. Приватні мистецькі колекції у збірці Харківського художнього музею. — С. 608.

Ірина ГАХ. Асоціація незалежних українських мистців і Національний музей у Львові: сторінками історії (Збірні виставки Асоціації) . — С. 620.

Світлана РИБАЛКО. Реформи Мейдзі та розвиток орієнтального колекціонування в Європі. — С. 637.

Ірина ГОРБАНЬ, Анна ФЕЛІКС. Вироби Варшавської фабрики меблів Здіслава Щербінського в музейних і приватних колекціях України та Польщі. — С. 650.

Марта ДОЛЬНИЦЬКА. Листи художника Миколи Федюка до мовознавця Івана Панькевича. — С. 662.

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Ростислав ПИЛИПЧУК [Рец. на публ.:] Бібліографія образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва на сторінках газети „Буковина" (1885—1910). — С. 673.

Олег КУПЧИНСЬКИЙ [Рец. на публ.:] Бібліографія змісту Бюлетеня Національного науково-дослідного центру України (Львівський філіал) (Львів).— 2000—2010.— № 1—11. — С.  682.

Марія ГЕЛИТОВИЧ [Рец. на публ.:] Назар Козак. Образ і влада. Княжі портрети у мистецтві Київ­ської Русі XI ст.— Львів: Ліга-Прес, 2007.— 154 с.; іл. — С. 693.

Михайло СЕЛІВАЧОВ [Рец. на публ.:] Галина Івашків. Декор української народної кераміки XVI — першої половини XX століть.— Львів: Інститут народознавства НАН Укоаїни. 2007.— 544 с. — С. 698.

Марія ГЕЛИТОВИЧ [Рец. на публ.:] Роксолана Косів. Українські хоругви.— К: Оранта, 2009.— 372 с.; іл. — С. 700.

Ольга ШКОЛЬНА [Рец. на публ.:] Ярослав Кравченко. Школа Михайла Бойчука. Тридцять сім імен.— К: Оранта, 2010.— С. 156—157. — С. 706.

Список ілюстрацій. — С. 711.

Зміст українською мовою. — С. 722.

Зміст англійською мовою. — С. 725.

_________________________

Цей том можна придбати у книгарні НТШ (Львів, пр. Шевченка, 8) або замовити електронною поштою ntshoffice@gmail.com