Том 265 (CCLXV). 2013 р. Праці Історично–філософської секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCLXV: Праці Історично-філософської секції / Редактор тому Олег Купчинський; Редакційна колегія: Ігор Гирич, Анатолій Карась, Зенон Когут, Микола Крикун, Олег Купчинський, Андрій Пашук. — Львів, 2013. — 568 с., іл.

_________________________

Зміст: 

СТАТТІ І ПОВІДОМЛЕННЯ

ІСТОРІЯ

Оксана ПРОКОП’ЮК. Огляди храмів Київської митрополії у XVIII столітті: управлінські ініціативи та парафіяльні реалії. — С. 7.

Микола КРИКУН. Декрети у кримінальних справах маґістратського суду містечка Сатанова у XVIII столітті. — С. 30.

Мар’ян МУДРИЙ. „Jesteśmy rozdwojonymi członkami jednego ciała“: до питання про відносини між Головною руською радою і Руським собором 1848 року. — С. 54.

Іванна ПАПА. Дискусії навколо походження князівського роду Санґушків на початковому етапі „генеалогічної війни" наприкінці ХІХ — у першій половині ХХ століть. — С. 81.

Ігор ГИРИЧ. Євген Чикаленко як суспільний мислитель. — С. 98.

Оксана ДУДКО, Михайло ШВАГУЛЯК. Східна політика Отто фон Бісмарка у світлі української суспільно-політичної думки (кінець 80-х — початок 90-х років ХІХ століття). — С. 131.

Ярослав ФЕДОРУК. Творчість Михайла Грушевського в останній період його життя (1931—1934). — С. 151.

Олександр МУЗИЧКО. Інтелектуальна еліта Південної України і Наукове товариство імени Шевченка: напрями співпраці наприкінці ХІХ — у першій третині ХХ століть. — С. 180.

Степан ГЕЛЕЙ. Українська кооперація в Галичині у період між світовими війнами. — С. 201.

ФІЛОСОФІЯ

Ігор ЗАХАРА. Історично-філософські підвалини „Слова про Ігорів похід“. — С. 240.

Марія ЗАКАЛА. Ідейні джерела філософії свободи Григорія Сковороди. — С. 251.

Михайло СКРИННИК. Концепти „справедливість“ і „правда“ в українському традиційному світосприйнятті. Традиціоналістський вимір. — С. 266.

Андрій ПАШУК. Рідна мова і історична доля українського народу. — С. 281.

Володимир МЕЛЬНИК. Наукове пізнання: коґнітивний і соціокультурний аспекти. — С. 295.

Володимир CАБАДУХА. Я-концепція української нації і духові основи буття українців. — С. 312.

МАТЕРІАЛИ

Юрій ВОЛОШИН. Ревізький реєстр слободи Деменка за 1765 рік як джерело вивчення історії сім’ї, домогосподарства та родинних зв’язків у традиційному суспільстві російських старовірів Гетьманщини. — С. 331.

Євген ЧЕРНЕЦЬКИЙ. Леґітимація дрібної шляхти в Російській імперії наприкінці XVIII століття (на прикладі Київської губернії). — С. 379.

Григорій СТАРИКОВ. Щоденник Олександра Кониського. — С. 387.

Світлана ПАНЬКОВА. Приватні книгозбірні Михайла Грушевського: їх історії та долі. — С. 451.

Віктор ЗАРУБА. Василь Строменко і Дмитро Яворницький. — С. 477.

Віктор ЗАРУБА. Листування Людмили Старицької-Черняхівської з Михайлом Грушевським. — С. 488.

Галина БОДНАР. Нові жителі старої дільниці Львова: Кастелівка у другій половині ХХ століття. — С. 517.

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Орест ЗАЯЦЬ [Рец. на публ.:] Мирон Капраль. Люди корпорації: Львівський шевський цех у XVII—XVIII ст. / Львівське відділення ІУАД ім. М. С. Грушевського НАН України.— Львів, 2012.— 552 с. + 16 іл.— (Львівські історичні праці. Дослідження. Вип. 5). — С. 551.

Іван СВАРНИК [Рец. на публ.:] Листування Ярослава Дашкевича та Івана Бутича (1960—1986) / НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення. Упоряд. А. Фелонюк.— Львів, 2012.— 296 с.— (Львівські історичні праці. Джерела. Вип. 3). — С. 558.

Список ілюстрацій. — С. 562.

Зміст українською мовою. — С. 563-564.

Зміст англійською мовою. — С. 565-566.

_________________________

Цей том можна придбати у книгарні НТШ (Львів, пр. Шевченка, 8) або замовити електронною поштою ntshoffice@gmail.com