Том 253 (CCLІІІ). 2007 р. Праці Археологічної комісії.

Записки товариства імені Шевченка. – Т. CCLIII: Праці Археологічної комісії / Редактор тому Олег Купчинський. Редакційна колегія Микола Бандрівський, Надія Гаврилюк, Рената Голод, Лариса Крушельницька, Олег Купчинський, Віталій Отрощенко, Олександр Ситник. – Львів, 2007. – 770 с., іл.

Зміст:

 

Лариса КРУШЕЛЬНИЦЬКА: Штрихи до наукової біографії (З нагоди 80-річчя від народження). – С. 5.

 

СТАТТІ

Олександр СИТНИК. Питання методики досліджень кам’яних комплексів середнього палеоліту. – С. 17.

Катерина БУНЯТЯН. Середньодніпровська культура на території України: періодизація та хронологія. – С. 37.

Лариса СПІЦИНА. Поховальні пам’ятки рєпінської культури. – С. 56.

Наталія БУРДО. Трипілля у контексті цивілізаційного процесу. – С. 67.

Михайло ВІДЕЙКО. До питання про порівняльні процеси становлення перших цивілізацій: Месопотамія та Стара Європа (VI–IV тис. до н. е.). – С. 90.

Валентина ШУМОВА. Житла трипільського поселення Ріпниця-I на Київщині. – С. 115.

Сергій РИЖОВ. Вплив шипинецької локальної групи на формування пам’яток небелівської групи у Буго-Дніпровському межиріччі. – С. 127.

Тарас ТКАЧУК. До питання про контакти трипільських поселень Середнього Попруття і північної частини Середнього Подністров’я з локальними групами румунської Молдови. – С. 140.

Микола БАНДРІВСЬКИЙ. Вплив Сходу на розвиток спільнот раннього – початку середнього періодів епохи бронзи на заході Українського Лісостепу. – С. 153.

Віталій ОТРОЩЕНКО. Полеміка стосовно західного вектора руху колісничних. – С. 206.

Людмила ЛИТВИНОВА. До питання про походження українського народу (Антропологічний аспект). – С. 215.

Микола БАНДРІВСЬКИЙ. Поховання пізньоенеолітичного часу в селі Лучка на Тернопільщині та проблема відносної й абсолютної хронології мегалітичних гробниць Поділля (З розкопок Ігоря Ґерети 1996 року). – С. 226.

Сергій ЛИСЕНКО. Динаміка розвитку східного масиву тшинецького культурного кола на межі Правобережного Лісостепу та Полісся (За матеріалами Малополовецького та Ходосівського археологічних комплексів). – С. 244.

Наталія КУБИЦЬКА, Світлана ЛОКАЙЧУК, Григорій ОХРІМЕНКО. Стан вивчення пам’яток стрижівської культури. – С. 278.

Сергій МАХОРТИХ. До питання про господарську діяльність кіммерійців. – С. 288.

Микола БАНДРІВСЬКИЙ. Indoarica в етногонічних версіях Геродота і проблема археологічної атрибуції сколотів. – С. 296.

Борис ШРАМКО. Основні підсумки досліджень Більського городища. – С. 323.

Надія ГАВРИЛЮК. Проблема співвідношення «грецького» та «варварського» компонентів матеріальної культури (За матеріалами ліпної кераміки поселення на острові Березань). – С. 335.

Юрій БОЛТРИК. Скіфський курган. Архітектура та організація навколишнього простору. – С. 352.

Тетяна РУДИЧ. Антропологічний склад населення черняхівської культури України: питання походження та генетичні зв’язки. – С. 386.

Лариса КРУШЕЛЬНИЦЬКА, Микола БАНДРИВСЬКИЙ. Проблема виявлення кельтського елементу у місцевій культурі Верхнього Придністров’я ІІ–І століть до н. е. – С. 414.

Віктор ВОЙНАРОВСЬКИЙ. Поховання чинбарів. – С. 440.

Денис КОЗАК. Поселення ранньосередньовічних слов’ян-дулібів. – С. 467.

Орест КОРЧИНСЬКИЙ. Городище в селі Стільське на Львівщині (Короткий підсумок досліджень). – С. 490.

Святослав ТЕРСЬКИЙ. Боярство Волині Х–ХІV століть: походження, суспільна роль, персональний склад (За літописними та археологічними даними). – С. 511.

Михайло КУЧИНКО, Валентина ПЕТРОВИЧ. До питання про локалізацію деяких храмів Володимира-Волинського княжої доби. – С. 528.

Зоряна КУЧИНКО, Михайло КУЧИНКО. Окремі спостереження над духовною культурою Волині княжої доби. – С. 534.

Роман БЕРЕСТ. Середньовічне гутне виробництво з лісових угідь Унівської Святоуспенської лаври. – С. 548.

 

МАТЕРІАЛИ

Олександра КРОТОВА. Кістяні знаряддя Амвросіївського епіграветського комплексу. – С. 559.

Віталій КОНОПЛЯ. Поселення трипільської культури Марківці-1. – С. 570.

Йосип КОБАЛЬ. До питання про хронологію та періодизацію культури Станове. – С. 583.

Микола БАНДРІВСЬКИЙ, Михайло БІЛИК, Віталій КОНОПЛЯ. Перший сезон розкопок у Жукові на Бережанщині. – С. 602.

Василь ІЛЬЧИШИН. Могильник висоцької культури в селі Лукавець на Бродівщині (З розкопок Ігоря Ґерети 1978 року). – С. 611.

Денис КОЗАК. Поселення венедів. – С. 616.

Юрій МАЛЄЄВ. Зозулинці – курган ранньоскіфського часу на Дністрі. – С. 634.

Віктор ВОЙНАРОВСЬКИЙ. Чинбарські об’єкти поселення ранньосередньовічного часу Ріпнів І на Західному Бузі. – С. 650.

Ігор МАРКУС, Григорій ОХРІМЕНКО. Нові знахідки металевих виробів на Волині. – С. 660.

Василь РУДИЙ. Проблеми історико-археологічного вивчення Галицької землі ХІ–ХІV століть у зарубіжній історіографії. – С. 672.

Тарас МИЛЯН, Олег ОСАУЛЬЧУК. Попередні результати археологічних досліджень на вулиці Друкарській, 9, у Львові. – С. 685.

Лариса КРУШЕЛЬНИЦЬКА. Ярослав Пастернак і родина Антоновичів. – С. 706.

Тарас РОМАНЮК. Внесок Володимира Гребеняка у розвиток української археології. – С. 716.

 

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Йосип КОБАЛЬ. Клочко В. І. Озброєння та військова справа давнього населення України (5000–900 до Р. Х.). – Київ: АртЕк, 2005. – 336 с. – С. 729.

Микола БАНДРІВСЬКИЙ. Крушельницька Лариса. Культура Ноа на землях України. – Львів, 2006. – 176 с.; 56 рис.; 19 фотоілюстр.; бібліогр. – С. 742.

Лариса КРУШЕЛЬНИЦЬКА. Владимира Петренко. Краснознаменский могильник. Элитные курганы раннескифской эпохи на Северном Кавказе. – Москва; Берлин; Бордо: Изд-во “Палеограф”, 2006. – 150 с., 126 таблиц (Приложение: Даль С. К. Обработка костного материала из раскопок кургана 6 у хутора «Красное знамя». – С. 161–175). – С. 752.

 

_________________________

Цей том можна придбати у книгарні НТШ (Львів, пр. Шевченка, 8) або замовити електронною поштою ntshoffice@gmail.com