Том 270 (CCLXX). 2017 р. Праці Історично–філософської секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCLXХ: Праці Історично-філософської секції [150-річчю від народження Михайла Грушевського присвячується] / Редактор тому Олег Купчинський; Редакційна колегія: Ігор Гирич, Микола Крикун, Олег Купчинський, Наталія Яковенко. — Львів, 2017. — 680 с., іл.

_________________________

Зміст: 

СТАТТІ І ПОВІДОМЛЕННЯ

Гирич І. Актуальні питання сучасного грушевськознавства: громадсько-політичний напрям діяльности. — С. 9–35.

Панькова С. Психологічний портрет Михайла Грушевського у світлі мемуарних та епістолярних джерел. — С. 36–49.

Козак С. Пошуки Михайлом Грушевським інтелектуальних джерел нової України. — С. 50–54.

Капраль М. Михайло Грушевський і створення литовсько-польського циклу "Історії України-Руси". — С. 55–64.

Кавунник В. "Очерк истории украинского народа" Михайла Грушевського – альтернативне джерело історії українського народу в Російській імперії. — С. 65–72.

Бурлака Г. Щоденник Михайла Грушевського 1888–1894 років як джерело інформації про його літературну творчість. — С. 73–81.

Тельвак В. Михайло Грушевський та Олександр Барвінський на тлі українського руху кінця ХІХ – першої третини ХХ століть. — С. 82–102.

Ощипок Н. Михайло Грушевський і Михайло Мочульський: штрихи до родинних стосунків та творчої співпраці. — С. 103–111.

ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Зазуляк Ю. Statuta dominorum terre Russie pro communio bono insti(tuta) і особливості селянського виходу у Галицькій землі XV століття. — С. 112–134.

Тимошенко Л. Крилоси єпископських кафедр київської митрополії у XVI – на початку XVII століть: місце в системі церковно-адміністративної організації, повноваження та особливості функціонування. — С. 135–164.

Кулаковський П. Деконструкція історичної Звинигородщини (середина XVI – середина XVII століть). — С. 165–187.

Заяць А. Волинські міста XVI – першої половини XVII століть: проблема дефініції, класифікації та термінології. — С. 188–200.

Яковенко Н. Чудо Почаївської ікони на морі під Неаполем 1762 року. — С. 201–219.

Джура О. Loca Sancta в Житії св. Сави Пера Доментіяна: опис паломництва афонським агіографом ХІІІ століття. — С. 220–235.

Гирич І. "Кожна нація – гарна квітка людства": Ольґерд Бочковський про націю, націоналізм і національне відродження. — С. 236–376.

МАТЕРІАЛИ

Шульга В. Брати по крові та духу: взаємне листування Михайла та Олександра Грушевських. 1883–1934 роки. — С. 279–291.

Взаємне листування Михайла Грушевського і Василя Лукича / Публікація, передмова та коментарі Г. Бурлаки. — С. 292–312.

Листи Михайла Грушевського до Олександра Лаппо-Данилевського / Публікація, передмова та коментарі В. Тельвака. — С. 313–334.

Цимбал Б. Владика й Асап – загадкові особи в оточенні Михайла Грушевського (Дві нотатки до коментаря). — С. 335–352.

Кондаурова Г. "Архів проф. Михайла Грушевського" у фондах Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. — С. 353–376.

Тесленко І. Ще раз про смерть і поховання князя Василя-Костянтина Острозького. — С. 377–396.

Заяць О. Епізод з життя львівських торговців після Цецорської битви. — С. 397–414.

Крикун М., Петренко О. Подимний реєстр Брацлавського воєводства 1643 року. — С. 415–448.

Григор'єва Т. Турецьке підданство гетьмана Петра Дорошенка: умови та церемоніал його визнання. — С. 449–475.

Купчинський О. Записи ґродських і земських судово-адміністративних книг руського воєводства з історії української церкви та життя духовенства XVII – XVIII століть. — С. 476–563.

Крикун М. Доля служебного шляхтича Брацлавського воєводства у другій половині 1760-х років. — С. 564–576.

Жеменецький К. Список парафіян церкви Спаса (Преображення Господнього) міста Звягеля 1791 року. — С. 577–593.

Петришак Б. З історії канцелярії міста Львова у XVIII столітті. — С. 594–608.

Дзюбан Р. Деякі документи про втрати документів львівських архівних інституцій під час Другої світової війни. — С. 609–620.

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Альмес І. [Рец. на публ.:] Gwioździk J. Kultura pisma i książki w żeńskich klasztorach dawnej Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku. – Katowice, 2015. – 546 s. — С. 623–627.

Гирич І. [Рец. на публ.:] Віталій Тельвак, Василь Педич. Львівська історична школа Михайла Грушевського. – Львів: Світ, 2016. – 440 с. — С. 627–638.

Тельвак В. [Рец. на публ.:] Ігор Гирич. Михайло Грушевський: конструктор української модерної нації. – Київ: Смолоскип, 2016. – 840 с. — С. 638–641.

Фелонюк А. [Рец. на публ.:] Взаємне листування Михайла Грушевського та Мирона Кордуби / Упорядник, автор вступних розділів і наукового коментаря О.Купчинський. – Львів: Дослідно-видавничий центр НТШ, 2016. – 424 с.; 41 іл. – (Українознавча наукова бібліотека НТШ. Ч. 43). — С. 641–647.

Педич В. [Рец. на публ.:] Пиріг Р.Я., Тельвак В. В. Михайло Грушевський: біографічний нарис. – Київ: Либідь, 2016. – 576 с. — С. 647–653.

Юркова О. [Рец. на публ.:] Facie ad faciem: Ілюстрований життєпис Михайла Грушевського / Авт.-упоряд. С.Панькова, Г.Кондаурова. – Київ: Либідь, 2016. – 144 с.; іл. — С. 653–659

Купчинський О. [Рец. на публ.:] Ярослав Дашкевич. Україна і Схід / Упорядники: Галина Сварник, Андрій Фелонюк. – Львів, 2016. – 960 с.; іл.; Ярослав Дашкевич. Україна на перехресті світів: релігієзнавчі й соціокультурні студії / Упорядники Лілія Моравська, Ірина Скочиляс. – Львів, 2016. – xlvi + 602 с. + 8 с. іл. — С. 659–665.

Лосик О. [Рец. на публ.:] Galicja. Studia i materiały / Red. L. Gawor. – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwesytetu Rzeszowskiego, 2016. – T.2. Filozofia w Galicji. – 411, [1] s. — С. 665–672.

СПИСОК ІЛЮСТРАЦІЙ. — С. 673. 

ЗМІСТ. — С. 675–676. 

CONTENTS. — С. 677–679.

_________________________

Цей том можна придбати у книгарні НТШ (Львів, пр. Шевченка, 8) або замовити електронною поштою ntshoffice@gmail.com