Том 267 (CCLXVІI). 2014 р. Праці Музикознавчої комісії.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCLXVII: Праці Музикознавчої комісії [100-річчю львівського музикознавства присвячується] / Редактор тому Олег Купчинський; Упорядник тому: Оксана Гнатишин. — Львів, 2014. — 482 с.

_________________________

Зміст: 

СТАТТІ І ПОВІДОМЛЕННЯ

Уляна ГРАБ. Українська музикологія (До 100-літнього ювілею заснування Інституту музикології Львівського університету). — С. 9.

Наталія СИРОТИНСЬКА. Богословський контекст української філософії. — С. 20.

Олександр КОЗАРЕНКО. Філософія музики як університетська дисципліна. — С. 28.

Оксана ГНАТИШИН. Ідея концептуальної цілісности української музикології. — С. 38.

Юрій ЯСІНОВСЬКИЙ. Історія української музики в контексті сучасного наукового дискурсу. — С. 54

Тарас ДУБРОВНИЙ. Формування нової соціокультурної парадигми української музичної культури у вимірі постмодернізму. — С. 61

Любов КИЯНОВСЬКА. Психологічний портрет композитора як джерело пізнання індивідуального стилю. — С. 67.

Наталія КАШКАДАМОВА. Про міру та сферу впливу Російського музичного товариства на розвиток фортепіанного мистецтва у Східній Україні. — С. 75.

Ольга КАТРИЧ. Аналітичні конструкти авторської концепції теорії музично-виконавського мистецтва. — С. 86.

Андрій КАРПЯК. Особливості музичної мови флейтових концертів французьких композитор ів ХVIII століття. — С. 92.

Юрій ВОЛОЩУК. Сторінки скрипкового виконавства Східної Галичини першої третини ХХ століття. — С. 100.

Олена РОЩЕНКО. Національний оперний міф у творі Миколи Лисенка „Тарас Бульба“. — С. 119.

Олена МАРКОВА. Оперна спадщина Миколи Лисенка в контексті мистецтва польсько-українського салону. — С. 144.

Ольга МУРАВСЬКА. Творчість Миколи Лисенка і жанрово-стильові канони бідермаєру. — С. 149.

Яким ГОРАК. Олександр Бережницький: життя і творчість. — С. 156.

Мирослава НОВАКОВИЧ. Ваґнерівська „драма майбутнього“ та її рецепція у творчості Лесі Українки. — С. 166.

Ганна КАРАСЬ. Публіцистика та музикознавча спадщина Осипа Залеського: жанри, напрями, здобутки. — С. 178.

Аделіна ЄФІМЕНКО. Олів’є Мессіан — творець музичної теології. — С. 202.

Володимир ПАСІЧНИК. Науковий шлях Володимира Гошовського: від етнографії до фольклористики. — С. 211.

Наталія САВИЦЬКА. Пізній період творчости Миколи Колесси в мистецькому простор і Львова. — С. 239.

Ольга КОМЕНДА. Жанрово-інтонаційні джерела тематизму (на прикладі творчости Олександра Козаренка). — С. 252.

МАТЕРІАЛИ

Юрій МЕДВЕДИК. Автори пісень почаївського Богогласника (Джерелознавчо-текстологічне дослідження). — С. 287.

Богдан КІНДРАТЮК. Кампанологія на сторінках видань Наукового товариства ім. Шевченка. — С. 318.

Уляна ГРАБ. Листування Мирослава Антоновича та Олекси Горбача. — С. 327.

Оксана ГНАТИШИН. Сага життєтворчости композитора Всеволода Задерацького. — С. 343.

Зеновія ЖМУРКЕВИЧ. Карл Дальгауз. Романтизм і бідермаєр. Про характеристику доби Реставрації в історії музики. — С. 377.

Олена СТЕПАНЮК. Феномен виконавської поліфонії у дзеркалі щоденникових записів української піаністки Валентини Стешенко-Куфтіної. — С. 394.

Олег СМОЛЯК. Мобільні елементи у традиційних народних колядках і щедрівках Східного Опілля (на матеріалі зі сіл Мужилів, Носів, Новосілка, Завалів Підгаєцького району Тернопільської области). — С. 410.

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Юрій МЕДВЕДИК. [Рец. на публ.:] Rabus A. Die Sprache ostslavischer geistlicher Gesänge im kulturellen Kontext.— Freiburg, 2008.— 401 S.— [Monumenta linguae slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertationes. T. LII].—— С. 419.

Юрій МЕДВЕДИК. [Рец. на публ.:] Богдан Кіндратюк. Дзвонарська культура України: Монографічне дослідження.— Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, 2012.— 898 с.— (Серія „Історія української музики“. Дослідження. Вип. 19).—— С. 432.

Юрій МЕДВЕДИК. [Рец. на публ.:] Шуміліна О. Стильова динаміка української духовної музики XVII—XVIII ст. (за матеріалами рукописних колекцій).— Донецьк: Браво, 2012.— 300 с.—— С. 442.

Олександр КОЗАРЕНКО. [Рец. на публ.:] Андрій Карпяк. Концепційні засади художнього мислення сучасного флейтиста.— Львів: НТШ, 2013.— 377 с.—— С. 454.

Надія СУПРУНЯРЕМКО. [Рец. на публ.:] Б. М. Жеплинський, Д. Б. Ковальчук, М. М. Ковальчук. Відроджений ляльковий вертеп.— Львів: Галицька видавнича спілка, 2013.— 204 с.; іл.—— С. 455.

Юрій МЕДВЕДИК. [Рец. на публ.:] Dedičstvo duchovnej piesňovej kultúry medzi slovanským Východom a Západom / Ed. Peter Žeňuch.— Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2013.— 130 s.—— С. 458.

Надія СУПРУН-ЯРЕМКО. [Рец. на публ.:] Ірина Зінків. Бандура як історичний феномен: Монографія.— Київ: ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2013.— 448 с.; іл.—— С. 463.

Ірина АНТОНЮК. [Рец. на публ.:] Нотографія Мирона Федоріва.—— С. 470.

Зеновія ЖМУРКЕВИЧ. [Рец. на публ.:] Бібліографія Карла Дальгауза.—— С. 472.

Список ілюстрацій. — С. 476.

Зміст українською мовою. — С. 477-478.

Зміст англійською мовою. — С. 479-480.

_________________________

Цей том можна придбати у книгарні НТШ (Львів, пр. Шевченка, 8) або замовити електронною поштою ntshoffice@gmail.com