Том 263 (CCLXІІІ). 2012 р. Праці Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCLXIII: Праці Філологічної секції / Редактор тому Олег Купчинський. — Львів, 2012. — 738 с., іл.

_________________________

Зміст: 

СТАТТІ І ПОВІДОМЛЕННЯ

200 років від народження МАРКІЯНА ШАШКЕВИЧА

Феодосій СТЕБЛІЙ. Маркіян Шашкевич — провісник незалежности соборної України. — С. 9.

Богдана КРИСА. Проповіді Маркіяна Шашкевича і традиції української гомілетики. — С. 23.

Валерій КОРНІЙЧУК. Облога Львова у поетичній інтерпретації Маркіяна Шашкевича та Івана Франка (Епізоди Визвольної війни Богдана Хмельницького 1648 і 1655 років). — С. 32.

Галина ТИМОШИК. Ономастикон у перекладі євангелій отця Маркіяна Шашкевича. — С. 45.

Роман КИРЧІВ. Сподвижники й однодумці Маркіяна Шашкевича. — С. 69.

Роман ГОЛОД. Дискурс романтичної традиції у спадкоємності творчих зв’язків Маркіяна Шашкевича та Івана Франка. — С. 116.

Микола ЛЕГКИЙ. До історії перекладів „Короледвірського рукопису“ українською мовою: Маркіян Шашкевич та Іван Франко. — С. 130.

Ярема КРАВЕЦЬ. Маркіян Шашкевич у французькомовній рецепції: критика і переклад. — С. 139.

Наталія ХОБЗЕЙ. Мовний світ Маркіяна Шашкевича. — С. 158.

Ростислав ПИЛИПЧУК. „Руська Трійця“ на сторінках української преси на Буковині кінця ХІХ — початку ХХ століть. — С. 167.

Михайло ШАЛАТА. Шашкевичезнавство кінця ХХ — початку ХХІ століть. — С. 178.

150 років від смерти ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Роман КРОХМАЛЬНИЙ. Шевченкова формула когерентности художнього образу. — С. 247.

Валерія СМІЛЯНСЬКА. „Автор“ у художньому дискурсі Тараса Шевченка. — С. 275.

Ніна ЧАМАТА. Заголовок у літературній творчості Тараса Шевченка. — С. 284.

Євгенія ЛЕБІДЬ. Метатекстові елементи у структурі поетичної творчости Тараса Шевченка. — С. 293.

Ніна ЧАМАТА. Віршова інтонація Тараса Шевченка. — С. 301.

Олександр БОРОНЬ. Типологія образу могили у творчості Тараса Шевченка. — С. 308.

Микола БОНДАР. До інтерпретації вірша Тараса Шевченка „І Архімед, і Галілей…“ — С. 315.

Олесь ФЕДОРУК. Шевченкові „Гайдамаки“ 1841 року: Історія книжки. — С. 348.

Ярослава МЕЛЬНИК. „Маріїне Євангеліє“ Тараса Шевченка i biblia apocrypha. — С. 360.

Віктор ДУДКО. Тарас Шевченко й Іван Дзюбин: версії і факти. — С. 373.

Ростислав ЧОПИК. Великий льох солодкої Дарусі (відлуння Шевченкової містерії). — С. 383.

Валентина САВЧИН. Відлуння образного світу Тараса Шевченка у перекладах Миколи Лукаша. — С. 387.

Роксолана ЗОРІВЧАК. Тарас Шевченко як символ України в англомовному світі (До історії сприйняття творчости Тараса Шевченка в Сполучених Штатах Америки) . — С. 396.

Олександр АСТАФ’ЄВ. Твори Тараса Шевченка у перекладі Чеслава Ястшембця-Козловського. — С. 419.

Наталія СЛУХАЙ. Образи-міфологеми художньої мови Тараса Шевченка в іманентному, інтрамодельному та міжмодельному вимірах. — С. 440.

Оксана ДЗЕРА. Вербалізація концепту неправедний у метабіблійних текстах Тараса Шевченка та їх англомовних перекладах. — С. 458.

Віктор ДУДКО. Шевченкознавчі уваги. — С. 470.

Володимир ПЕТРАШИК. Спроба вивчення шевченкіани Миколи Бурачека. — С. 483.

Микола ІЛЬНИЦЬКИЙ. Еміґраційне шевченкознавство: напрями, теорії, концепції. — С. 500.

Галина БУРЛАКА. Тарас Шевченко у публіцистиці Михайла Грушевського. — С. 530.

Микола ТКАЧУК. Наратив повісти-аполога „Месть верховинця“ Миколи Устияновича. — С. 536.

Ігор ГИРИЧ. Олександр Кониський — батько української культурно-політичної окремішности. — С. 547.

МАТЕРІАЛИ

Галина ТИМОШИК. Переклади Святого Письма отця Маркіяна Шашкевича.— С. 571.

Назар ФЕДОРАК. Байки Маркіяна Шашкевича і традиція української барокової дидактики.— С. 614.

Лариса БОНДАР. Творчість Маркіяна Шашкевича та Івана Вагилевича в оцінці Івана Денисюка: невідомі матеріали.— С. 630.

Ірина БРИЖІЦЬКА. Шевченко і царська цензура (З неопублікованої праці Івана Ковальова).— С. 647.

Микола КУЧЕРЕНКО. Сергій Федорович Грушевський та його духовний заповіт.— С. 681.

Тарас ШМІГЕР. Давня українська література в англомовних перекладах. Історико-бібліографічний огляд.— С. 703.

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Євген ПШЕНИЧНИЙ [Рец. на публ.:] Луїза Ільницька. „Русалка Дн±стровая“ (1837) у бібліотеках і музеях світу: історико-книгознавче дослідження / НАН України, Наук. б-ка ім. В. Стефаника; [наук. консультант Я. Д. Ісаєвич; відп. ред. Л. В. Головата].— Львів, 2007.— 248 с., 32 с. іл. — С. 717.

Олександра СЕРБЕНСЬКА [Рец. на публ.:] Taras Szewczenko. Kоbziarz / W tłumaczeniu Piotra Kuprysia. Pierwsze pełne polskie wydanie.— Lublin: Wydawnictwo KUL, 2008.— 745 s. — С. 720.

Осип ПЕТРАШ [Рец. на публ.:] Василь Горинь. Перепоховання Маркіяна Шашкевича.— Львів: НВФ „Українські технології“, 2011.— 172 с.— (Бібліотека Шашкевичіани. Нова серія. 1 (6). — С. 726.

Галина БУРЛАКА [Рец. на публ.:] Лариса Мірошниченко. Леся Українка. Життя і тексти / Передмова Михайлини Коцюбинської.— К.: Смолоскип, 2011.— 264 с. — С. 730.

Зміст українською мовою. — С. 734-745.

Зміст англійською мовою. — С. 736-737.

_________________________

Цей том можна придбати у книгарні НТШ (Львів, пр. Шевченка, 8) або замовити електронною поштою ntshoffice@gmail.com