Том 266 (CCLXVI). 2014 р. Праці Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCLXVІ: Праці Філологічної секції [200-й річниці від народження Тараса Шевченка присвячується] / Редактор тому Олег Купчинський. — Львів, 2014. — 562 с., іл.

_________________________

Зміст: 

СТАТТІ І ПОВІДОМЛЕННЯ

Стефан КОЗАК. Історіософські концепції Тараса Шевченка. — С. 9.

Олександр СЛОБОДЯН, Оксана ЯКОВИНА. Пророча інтенціональність поезії Тараса Шевченка. — С. 19.

Микола ФІЛОН. Поет-пророк і його молитва: світ духовного життя митця і світ України крізь призму Шевченкового молитвослова. — С. 56.

Микола БОНДАР. Пісня як жанр поетичної творчости Тараса Шевченка: генеза, типологія, поетика. — С. 92.

Анатолій МОЙСІЄНКО. Тарас Шевченко: до проблеми новаторства. — С. 131.

Степан ГЕЛЕЙ. Українська ідентичність у поетичній творчості Тараса Шевченка і російська цензура. — С. 141.

Назар ФЕДОРАК. Українська чужина ліричного героя „Кобзаря“. — С. 174.

Роман КИРЧІВ. Видання, що зацікавило Тараса Шевченка („Запорожская старина“ Ізмаїла Срезневського). — С. 186.

Ростислав ПИЛИПЧУК. Федір Кітченко — один із рецензентів першого видання Шевченкової поеми „Гайдамаки“. — С. 212.

Олександра СЕРБЕНСЬКА. Із спостережень над мовою польської версії повного перекладу поезій Тараса Шевченка. — С. 235.

Флорій БАЦЕВИЧ. Комунікативність поезії Тараса Шевченка: семантика і прагматика паузування. — С. 246.

Євген НАХЛІК. Тарас Шевченко в житті Олександри Куліш із Білозерських (Ганни Барвінок). — С. 270.

Любов САВЧЕНКО. Опозиція свій — чужий у поетичній мові Тараса Шевченка (Флористичні образи). — С. 294.

Микола ЛЕГКИЙ. Постать Тараса Шевченка в історично-літературних працях Івана Франка. — С. 302.

Володимир КАЛАШНИК. Символіка контрасту художніх образів у поемі Тараса Шевченка „Наймичка“. — С. 309.

Олексій ЧУГУЙ, Тарас ЧУГУЙ. Шевченкознавство у працях викладачів та вихованців Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (40-ві роки ХІХ — початок ХХІ століть). — С. 316.

Богдан МЕЛЬНИЧУК. Шляхи української художньої шевченкіани (Від початку 40-х років ХІХ століття до наших днів). — С.  355

Лідія КОВАЛЕЦЬ. „Я до него отченаш казатиму. — С. “ Тарас Шевченко у життєво-творчій долі Юрія Федьковича. — С.  423

Феодосій СТЕБЛІЙ. Тарас Шевченко і Галичина (З шевченкознавчих досліджень Василя Щурата і Кирила Студинського). — С.  440

Любиця БАБОТА. Ознайомлення закарпатських українців із творчістю Тараса Шевченка у другій половині ХІХ — на початку ХХ століть. — С. 449.

Валерій КОРНІЙЧУК. Шевченкознавчі студії Михайла Возняка. — С. 456.

Cтепан ХОРОБ. Літературознавчі концепції Юрія Бойка-Блохина в дослідженнях про творчість Тараса Шевченка. — С. 483.

Наталія МОЧЕРНЮК. Шевченкіана Святослава Гординського. — С. 494.

Ярослав ГАРАСИМ. Тарас Шевченко і західнослов’янський світ: міжкультурні рефлексії. — С. 504.

Ярослав ГРИЦКОВ’ЯН. Популяризатори Тараса Шевченка у Польщі (Повертаючись до теми „Шевченко і Якубець та Єнджеєвич“). — С. 511.

Роксолана ЗОРІВЧАК. Тарас Шевченко як символ поетичної України в Канаді. — С. 519.

Євген БРИКАЙЛО. Науково-дослідницька діяльність Тараса Шевченка в царині книговидання. — С. 531.

МАТЕРІАЛИ

Віктор ДУДКО. Дві шевченкознавчі нотатки.— С. 539.

Олег КУПЧИНСЬКИЙ, Яків СЕНИК. Документи Центрального державного історичного архіву України у Львові про Тараса Шевченка.— С. 546.

Список ілюстрацій. — С. 557.

Зміст українською мовою. — С. 558-559.

Зміст англійською мовою. — С. 560-561.

_________________________

Цей том можна придбати у книгарні НТШ (Львів, пр. Шевченка, 8) або замовити електронною поштою ntshoffice@gmail.com