Том 264 (CCLXІV). 2012 р. Праці Історично–філософської секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCLXIV: Праці Історично-філософської секції. — Львів, 2012. — 528 с., іл.

_________________________

Зміст: 

СТАТТІ І ПОВІДОМЛЕННЯ

Олександр ГОЛОВКО. Держава і державність у слов’янського населення України доби раннього і класичного середньовіччя (окремі спостереження). — С. 7.

Олег БУБЕНОК. Алано-угорські контакти з країною Лебедією у Причорномор’ї та Приазов’ї. — С. 34.

Ярослав ЗАТИЛЮК. Церковний Устав князя Володимира та його редакція у тексті „Патерикону Києво-Печерського“ Йосипа Тризни. — С. 45.

Олександр МАЙОРОВ. Про повернення Данила Романовича з Орди, примирення з королем Белою ІV і участь у битві на ріці Лейті (історично-хронологічні уваги). — С. 68.

Мирослав ВОЛОЩУК. Руські „сини йобаґіонів“ в Угорському королівстві ХІІІ століття. — С. 87.

Леонтій ВОЙТОВИЧ. Галицько-волинські зв’язки з німецькими землями: спроба реконструкції. — С. 95.

Іван ПАСЛАВСЬКИЙ. До питання про початки єпископства в Перемишлі. — С. 129.

Орест ЗАЯЦЬ. Старі та нові „білі плями“ в історії крамарських корпорацій у Львові (друга половина XIV — перша третина XVII століть). — С. 138.

Наталія СТАРЧЕНКО. Scrutinium як інквізиційний елемент у судочинстві Волинського воєводства (70-ті роки XVI — початок XVII століть). — С. 171.

Андрій ЗАЯЦЬ. Берестечко у XVI — першій половині XVII століть (Штрихи до історії розвитку міста). — С. 196.

Євгенія САКАЛ. Учительні Євангелія „заблудівського типу“: порівняльний аналіз композиції, передмов та перекладу. — С. 211.

Леонід ТИМОШЕНКО. Скільки церковних братств заснували патріархи в XVI — першій половині XVII століть? (Малодосліджені аспекти генези та масштабів ставропігійної форми організації мирянського руху в Київській митрополії). — С. 234.

Ігор СКОЧИЛЯС. Право „вільної елекції“, шляхетські традиції та виклик римському централізму: Виборчі собори і зібрання у Львівській єпархії XVI—XVIII століть. — С. 257.

Мирон КАПРАЛЬ. Особливості релігійного життя ремісників Львова XVII—XVIII століть на прикладі шевського цеху. — С. 285.

Сергій ГОРІН. Матеріальне забезпечення Луцького та Острозького єзуїтських колеґіумів у першій половині XVII століття. — С. 301.

Віктор ЗАРУБА. Турецький похід на Чигирин у 1678 році. — С. 318.

МАТЕРІАЛИ

Ілля ПАРШИН. Князь Роман Данилович на сторінках західноєвропейських хронік XIII—XV століть.— С. 357.

Дюра ГАРДІ. Руські та угорські джерела про князя Ростислава Михайловича в Ярославській битві, або До питання про історію лицарської культури.— С. 368.

Віолетта ЗАВІТКОВСЬКА. З приводу найдавніших документів з історії містечка Нижанковичі (Краснополе) Державного архіву в Перемишлі.— С. 374.

Володимир СОБЧУК. Найдавніші реєстри документів архіву князів Острозьких.— С. 377.

Віталій МИХАЙЛОВСЬКИЙ. Соляні шляхи до Луцька, Володимира та Кременця за історичними записами Коронної метрики 1539 року.— С. 397.

Петро КУЛАКОВСЬКИЙ. Татарські напади на Київщину i Брацлавщину в 1605—1620 роках.— С. 413.

Наталія СІНКЕВИЧ. „Хронологія руських православних митрополитів“ — короткий виклад історії Руської Церкви у полемічних наративах першої половини XVII століття.— С. 459.

Сергій БАГРО. Білоцерківський універсал Богдана Хмельницького: походження та обіг тексту.— С. 474.

Олексій ВИННИЧЕНКО. „Формальна“ згадка в сеймиковій постанові: неврожаї в Белзькому воєводстві у 1631— 1632 роках.— С. 493.

Михайло ДОВБИЩЕНКО. Повернення чудотворного образа Богородиці Пулганівської в контексті документів Луцького ґродського суду другої половини XVII століття.— С. 503.

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Іван СВАРНИК [Рец. на публ.:] Ярослав Федорук. Віленський договір 1656 року: Східноєвропейська криза і Україна у середині ХVІІ століття.— К.: Видавничий дім „Києво-Могилянська академія“, 2011.— 624 с. + 80 с. іл. — С. 513.

Андрій ФЕЛОНЮК [Рец. на публ.:] Орест Заяць. Громадяни Львова XIV—XVIII ст.: правовий статус, склад, походження.— Київ; Львів, 2012.— 592 с. — С. 516.

Зміст українською мовою. — С. 523-524.

Зміст англійською мовою. — С. 525-526.

_________________________

Цей том можна придбати у книгарні НТШ (Львів, пр. Шевченка, 8) або замовити електронною поштою ntshoffice@gmail.com