Том 273 (CСLXХІІІ). 2020 р. Праці Театрознавчої комісії.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCLXХІІІ: Праці Театрознавчої секції / Редактор тому Олег Купчинський; Редакційна колегія: Майя Гарбузюк, Богдан Козак, Олег Купчинський, Роман Лаврентій. — Львів, 2020. — 486 с.

_________________________

Зміст: 

Статті і повідомлення

Неллі КОРНІЄНКО. На порозі квантового театру: бунт часу в нелінійних системах. – С. 7

Лариса БРЮХОВЕЦЬКА. Знак українства. Заньківчани в кіномистецтві. – С. 22

Юлія ЩУКІНА. Історіографія театру музичної комедії України в контексті досліджень зарубіжного театру оперети і мюзиклу. – С. 29

Софія РОСА-ЛАВРЕНТІЙ. Західноукраїнська театральна критика в іменах (Cхідна Галичина 20—30-х років ХХ століття). – С. 44

Анна ГАЛАС. Сучасна ірландська драматургія в українському театрі. – С. 78

Майя ГАРБУЗЮК. Хмельниччина у польській драматургії й театрі (історичний огляд). – С. 90

Наталія ВЛАДИМИРОВА. Театральне життя Одеси (друга половина ХІХ століття): український контекст. – С. 115

Юліана ПОЛЯКОВА. Театрознавство кінця XIX — першої половини ХХ століть: харківський вимір. – С. 124

Ольга ДОРОФЄЄВА. Особливості втілення комедійних творів на сцені Харківського театру імені Т. Г. Шевченка в 1934—1940 роках. – С. 136

Мейгілл ФАВЛЕР. За лаштунками єврейських театрів радянської України. – С. 143

Ганна ВЕСЕЛОВСЬКА. Далі буде... Український театральний гурток у Бендерах та його учасники в історично-мистецькій перспективі. – С. 164

Світлана МАКСИМЕНКО. Культурно-мистецьке життя Львова (1939—1941 роки): соціокультурні контексти. – С. 175

Людмила ВАНЮГА. Діяльність Тернопільського обласного академічного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка в умовах незалежної української держави (1991—2010 роки)  186          

Ганна ЛИПКІВСЬКА. Всеукраїнський театральний фестиваль-премія „ГРА/GRA“: досвід, тенденції, перспективи. – С. 203

Василь ІВАШКІВ. Український світ драматургії Марка Кропивницького. – С. 216

Тетяна ЖИЦЬКА. Театральна публіцистика Спиридона Черкасенка на шпальтах газети „Рада“. – С. 229 

Богдан КОЗАК. Приїзд Марії Заньковецької в Галичину 1905 року та її перший виступ у Станиславові. – С. 253

Степан ХОРОБ. Теорія драматичного мистецтва Михайла Роздольського: театрознавчий і літературознавчий аспекти. – С. 259

Євген НАХЛІК. Театральний критик Іван Левицький — псевдонім чи справжнє ім’я? – С. 271

Василь АНДРІЙЦЬО. Василь Ґренджа-Донський — зачинатель театральної критики, літописець українського театру на Закарпатті 20—30-х років ХХ століття. – С. 283

Наталія ВІВЧАРИК. Театрознавча концепція Григора Лужницького. – С. 304

Яна ПАРТОЛА. Камерне звучання творів Володимира Винниченка у виставах малої сцени Харківського театру ім. Т. Г. Шевченка. – С. 316

Наталія ШЕТЕЛЯ. Закарпатські „верховини“ народного артиста України Ярослава Меляса. – С. 323

Ірина ПАТРОН. Фотохудожник і кінорежисер Юліан Дорош як активний учасник Українського фотографічного товариства у Львові. – С. 331

Олександр КЛЕКОВКІН. Батьківський сценарій Ростислава Пилипчука (предметне поле і дослідницькі принципи). – С. 343

Галина БОТУНОВА. Театральна культура Харкова кінця XVIII — першої половини ХІХ століть у наукових дослідженнях Ростислава Пилипчука. – С. 350

Олег КУПЧИНСЬКИЙ. Друзі зблизька і здалека: Ростислав Пилипчук. – С. 366

Матеріали

Невідомий щоденник Василя Совачева 1920 року.— Олександр РОТАЧ. – С. 385

З архівної полиці Григора Лужницького.— Олександер ЛУЖИЦЬКИЙ. – С. 402

Недруковане дослідження українського театрознавця Петра Перепелиці під назвою „Напередодні“.— Тамара ДУБОВИК. – С. 412

До „білих плям“ з історії українського театру під час Другої світової війни.— Богдан КОЗАК. – С. 428

Критика і бібліографія

Ганна Совачева. Україна таки буде!: Спогади. Статті й замітки. Листи / Упоряд., підгот. текстів до друку, вст. ст. та приміт. О. П. Ротача.— Полтава: Дивосвіт, 2017.— 431 с.; іл.— Богдан КОЗАК. – С. 469

Лариса Брюховецька. Перерваний політ. Українське кіно часів ВУФКУ: спроба реконструкції.— К.: Редакція журналу „Кіно-Театр“; Видавничий дім „Києво-Могилянська академія“, 2018.— 570 с.— Світлана МАКСИМЕНКО. – С. 470

Ростислав Пилипчук. Історія українського театру (від витоків до кінця ХІХ ст.) / Львівський національний університет ім. Івана Франка, кафедра театрознавства та акторської майстерності.— Львів: Вид-во ЛНУ ім. Івана Франка, 2019.— 356 с. + 32 с. іл.— Яна ПАРТОЛА. – С. 474

Лариса Семенко, Олександр Логінов. Вінницький театр у свічаді історії (1910—1944).— К.: Центр ДЗК, 2019.— 535 с.: іл., фот.— Євген ПШЕНИЧНИЙ. – С. 476

Список ілюстрацій. – С. 481

Зміст українською мовою. – С. 482

Зміст англійською мовою. – С. 484

_________________________

Цей том можна придбати у книгарні НТШ (Львів, пр. Шевченка, 8) або замовити електронною поштою ntshoffice@gmail.com