Том 259 (CCLIХ). 2010 р. Праці Секції етнографії та фольклористики.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCLIX: Праці Секції етнографії та фольклористики. — Львів, 2010. — 816 с., іл.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

 

_________________________

Цей том можна придбати у книгарні НТШ (Львів, пр. Шевченка, 8) або замовити електронною поштою ntshoffice@gmail.com