Том 271 (CCLXXI). 2018 р. Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCLXХI: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін / Редактор тому Олег Купчинський; Редакційна колегія: Андрій Гречило, Любов Дубровіна, Микола Крикун, Олег Купчинський, Роман Шуст, Наталя Яковенко. — Львів, 2018. — 862 с, іл.

_________________________

Зміст: 

СТАТТІ І ПОВІДОМЛЕННЯ

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО І АРХІВОЗНАВСТВО

Владислав КІОРСАК. Gesta Danorum Саксона Граматика як джерело дослідження державотворчих процесів у Східній Європі. — С. 7-15.

Леонід ТИМОШЕНКО. Митрополит Михайло (Рагоза) і підготовка собору Київської митрополії в Бересті 1596 року в контексті документальних джерел. — С. 16-38.

Володимир ПОЛІЩУК. Підтвердження прав власности зем’янам Невмирицьким на землю в Овруцькому повіті в ХV–ХVІ століттях: аналіз та публікація актів Руської (Волинської) Метрики. — С. 39-84.

Богдан СМЕРЕКА. Яворівське староство у Львівській землі на початку XVII століття: фіскальні джерела до історії. — С. 85-113.

Микола КРИКУН. Ще про реєстри димів Правобережної України 1775 року. — С.114-135.

Ірина ЦІБОРОВСЬКА-РИМАРЕВИЧ. Джерельна база досліджень римо-католицьких монастирських книгозбірень Луцької і Луцько-Житомирської дієцезій XVII – першої половини XIX століть. — С. 136-152.

Віталій ПЕРКУН. Візитації римо-католицьких костелів Кам’янецької дієцезії як приклад сфрагістичного джерела (1799–1823). — С. 153-164.

Богдана ПЕТРИШАК. Невідомий львівський міський писар Шимон з Риманова і його заповіт 1502 року. — С. 165-175.

Оксана ВІННИЧЕНКО. Тестамент львівського вірменина Домініка Богдановича 1707 року: турбота про спасіння душ. — С. 176-198.

Ігор СЕРДЮК. Образ дитини в судовій документації Гетьманщини: інформаційний потенціал і пастки документальних джерел. — С. 199-208.

Наталія ЯКОВЕНКО. Творення локальних „просторів віри“: топографія і соціальна стратиграфія паломництв в Україні ХVІІІ століття (за книгами чуд Почаївської та Охтирської богородичних ікон). — С. 209-230.

Світлана ЗІНЧЕНКО. Рукописи знаменно-демественної нотації ХV–ХІХ століть у збірці Національного музею у Львові. — С. 231-247.

Назарій ЛОШТИН. Рукопис „Auctores veteres graeci et latini...“ як джерело до історії Бібліотеки Львівського університету. — С. 248-270.

Геннадій БОРЯК, Людмила ДЕМЧЕНКО. Архівна шевченкіана у 1907–1941 роках: перші десятиліття переміщень і концентрації прижиттєвих документів Тараса Шевченка. — С. 271-296.

Роман ГОЛІЙ. Фалеристична збірка Маріяна Коця: відзнаки української діаспори (З фонду Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника). — С. 297-309.

ДИПЛОМАТИКА

Олег КУПЧИНСЬКИЙ. Із спостережень над дослідженнями з дипломатики у Науковому товаристві ім. Шевченка. — С. 310-325.

ХРОНОЛОГІЯ

Наталія СТАРЧЕНКО. Про „нешпорну“ годину, або Як міряли час на Волині в останній третині XVI століття. — С. 326-337.

СФРАГІСТИКА

Ростислав САВВОВ. Печатка „Корибута“ – речовий доказ давнього фальшування. — С. 338-345.

Ірина СКОЧИЛЯС. Печатки греко-католицького ієрарха Антонія (Ангеловича) 1798–1814 років. — С. 346-357.

ФІЛІГРАНОЛОГІЯ

Наталія БОНДАР. Філіграні ранніх видань Києво-Печерської друкарні і продукція Радомишльської папірні. — С. 358-365.

ГЕРАЛЬДИКА, ВЕКСИЛОЛОГІЯ

Олег ОДНОРОЖЕНКО. Родові, династичні та територіальні знаки в литовсько-руській князівській геральдиці XIV – першої половини XVІI століть. — С. 366-453.

Андрій ГРЕЧИЛО. Чорно-білі кіно- та фотоматеріали як джерело дослідження української вексилології: передача синіх і жовтих кольорів до 1940-х років. — С. 454-457.

Андрій СОВА. Символіка спортового товариства „Україна“. — С. 458-468.

НУМІЗМАТИКА

Сергій КУЛЕШОВ. Знахідки наслідувань англійських монет VIII–XI століть в Україні. — С. 469-471.

Андрій КРИЖАНІВСЬКИЙ. Генеза метрологічних показників галицьких грошиків у XIV столітті. — С. 472-477.

Дмитро ДИМИДЮК. До проблеми карбування монет у християнських державах Закавказзя наприкінці Х – у середині ХІ століть (компаративний аналіз). — С. 478-490.

Роман ШУСТ. Впорядкування монетного ринку Галичини в останній чверті ХVІІІ століття. — С. 491-505.

ГЕНЕАЛОГІЯ

Леонтій ВОЙТОВИЧ. Загадки генеалогії перших князів Руси. — С. 506-524.

Наталія РАЙТАРОВСЬКА. Дискусії у європейській історіографії щодо походження літописного Рюрика. — С. 525-532.

Ігор СМУТОК. Достовірність генеалогічних відомостей з актів deductio nobilitatis перемишльської шляхти XVI–XVIII століть. — С. 533-553.

Ігор ТЕСЛЕНКО. Генеза роду Чечелів-Новоселицьких у світлі фамільної леґенди і документальних джерел. — С. 554-569.

Євген ЧЕРНЕЦЬКИЙ. Неофіти та їхні нащадки серед шляхти у XVIII – першій третині XIX століть на прикладах генеалогії роду Добровольських з Київської губернії. — С. 570-585.

Олег АНТОНОВИЧ. Вибрані відомості про родовід цитриста, композитора, громадськокультурного діяча і священика Євгена Купчинського (1867—1938). — С. 586-602.

ІСТОРИЧНА ГЕОГРАФІЯ, ТОПОГРАФІЯ, АДМІНІСТРАТИВНІ ПОДІЛИ

Ростислав ВАЦЕБА. Розселення племен слов’янського Полаб’я у VIII–X століттях. — С. 603-623.

Анатолій АВРАМЕНКО. Зміни в географії населених пунктів Кубані, назви яких походять від запорозьких куренів (до проблеми збереження історико-культурної спадщини). — С. 624-640.

Петро КУЛАКОВСЬКИЙ. Формування території Звинигородського староства у другій половині XVIII століття. — С. 641-660.

Уляна КРИШТАЛОВИЧ. Просторове відображення адміністративно-територіальних змін австрійського періоду у Східній Галичині XVIII–XIX століть. — С. 661-673.

МАТЕРІАЛИ

Орест ЗАЯЦЬ. Присяги львівських міщан та урядників у XVII–XVIII століттях. — С. 677-711.

Олексій ВІННИЧЕНКО, Микола КРИКУН. Матеріали про операції з житловою нерухомістю в актових книгах містечка Сатанова Подільського воєводства першої третини XVIII століття. — С. 712-791.

Олександр ЦЕЛУЙКО. Чи була кафедра допоміжних історичних дисциплін (наук) у Львівському університеті у 1939–1941 роках? — С. 792-807.

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Віталій ПЕРКУН [Рец. на публ.:] Glejtek M. Stredoveká cirkievna pečať – prameň kresťanskej ikonografie. – Hradec Králové, 2013. – 233 s. — С. 811-814.

Віталій ПЕРКУН [Рец. на публ.:] Bolom-Kotari M. Pečeti hradiských premonstrátů v pozdním středověku a raném novoveku. – Červený Kostelec, 2015. – 349 s. — С. 814-818.

Андрій ГРЕЧИЛО [Рец. на публ.:] Смуток І., Cмуток Л. Матеріали до генеалогії шляхти Галичини. – Біла Церква: Видавець Пшонківський В. О., 2016. – Т. 1: Легітимації 1776–1817 рр. – 600 с. — С. 818-819.

Богдана ПЕТРИШАК [Рец. на публ.:] Loca scribendi. Miejsca i środowiska tworzące kulturę pisma w dawnej Rzeczypospolitej XV–XVIII stulecia / Red. nauk. A. Adamska, A. Bartoszewicz, M. Ptaszyński. – Warszawa: Wydawnictwо Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. – 204 s., il. — С. 820-822.

Андрій ГРЕЧИЛО [Рец. на публ.:] Ситий І. М. Козацька Україна: печатки, герби, знаки та емблеми кінця XVI–ХVIII століть. – К.: Темпора, 2017. – 972 с. — С. 823-824.

Андрій ГРЕЧИЛО [Рец. на публ.:] Сова А. Сфрагістичні пам’ятки січового руху в Галичині першої третини ХХ століття. – Львів: ЛДУФК, 2014. – 72 с. — С. 824-825.

Ореста ПАРУБОЧА [Рец. на публ.:] Dejíny etického myslenia na Slovensku I. (do začiatku 19. storočia) / Ed. Vasil Gluchmana kol. – Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2017. – 254 s.; Antológia dejín etického myslenia na Slovensku I. (do konca 18. storočia) / Ed. Vasil Gluchman. – Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2017. – 425 s. — С. 825-831.

Володимир СТАСЕНКО [Рец. на публ.:] Український книжковий знак ХІХ–ХХ століть. Каталог колекції Степана Давимуки: У 3 т. / НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника. Упоряд. і авт. вст. част. Лариса Купчинська; наук. ред. Лідія Сніцарчук. – Львів: Апріорі, 2017. – Т. 1. – 672 с., іл.; Т. 2. – 598 с., іл.; Т. 3. – 672 с., іл. — С. 831-834.

Олег КУПЧИНСЬКИЙ [Рец. на публ.:] Українська сцена у полікультурному просторі Австро-Угорщини (друга пол[овина] ХІХ – поч[аток] ХХ ст[оліть]). Хрестоматія за матеріалами австрійської німецькомовної преси / Упорядкування та науковий коментар – Роман Лаврентій, загальна редакція та ідея видання – Богдан Козак. – Львів: OeAD, представництво у Львові; ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 174 с. + 40 с. іл. — С. 834-841.

Ярослав МАРИНЯК, Оксана ВАЦЕБА, Василь ШЕНДЕРОВСЬКИЙ [Рец. на публ.:] Павло Штойко. Григорій Величко (1863–1932). Життєписно-бібліографічний нарис. – Львів: НТШ, 2018. – 320 с. + іл. — С. 841-843, 843-844, 844-845.

Список ілюстрацій. — С. 846-855.

Зміст українською мовою. — С. 856-858.

Зміст англійською мовою. — С. 859-861.

_________________________

Цей том можна придбати у книгарні НТШ (Львів, пр. Шевченка, 8) або замовити електронною поштою ntshoffice@gmail.com