Том 268 (CCLXVІІI). 2015 р. Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCLXVIII: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін / Редактор тому Олег Купчинський; Редакційна колегія: Андрій Гречило, Любов Дубровіна, Микола Крикун, Олег Купчинський та ін. — Львів, 2015. — 592 с, іл.

_________________________

Зміст: 

СТАТТІ І ПОВІДОМЛЕННЯ

ГЕРАЛЬДИКА

Гречило А. Утвердження сучасних національно-державних символів України в 1989—1996 роках. — С. 7-16.

НУМІЗМАТИКА

Крижанівський А. Взаємовпливи в іконографії і метрології монетних систем Галицької Руси і сусідніх держав. — С. 17-27.

Шуст Р. Монетні скарби Львівського історичного музею (Питання реєстрації і реконструкції їх складу). — С. 28-52.

ДИПЛОМАТИКА, ПАЛЕОГРАФІЯ

Гарасимчук М. До питання будови актів купівлі-продажу, вписаних у книгу Cамбірської економії за 1642—1649 роки. — С. 53-66.

Целуйко О. Денис Зубрицький і його дослідження в ділянці палеографії. — С. 67-87.

ІСТОРИЧНА ГЕОГРАФІЯ, ТОПОГРАФІЯ

Потапенко С. До вивчення історичної географії Острогожчини XVIII століття. — С. 88-106.

Долинська М., Погорілко М. З історичної топографії Львова (Гори Львова). — С. 107-127.

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

Гошко Т. „Саксонське зерцало“ як джерело феодального і міського права. — С. 128-160.

Петришак Б. Найдавніша метрична книга Львівської римо-католицької катедри 1554—1591 років: проблеми опрацювання і публікації. — С. 161-174.

Горін С. Актові книги Волинського воєводства як джерело інформації для дослідження історії римо-католицьких монастирів Луцько-Берестейської єпархії другої половини XVI — першої половини XVII століть (на прикладі Луцького домініканського конвенту). — С. 175-182.

Старченко Н. Скарги на суддів як елемент судового повсякдення (Волинь останньої третини XVI століття). — С. 183-208.

Петренко О. Цехові статути містечка Браїлова Брацлавського воєводства ХVІІІ століття. — С. 209-218.

Кулаковський П. Люстрація Звинигородського староства 1789 року. — С. 219-237.

Вінниченко О. Життєві стратегії та ризики шляхтича Речі Посполитої в XVI—XVIII століттях. — С. 238-264.

Смерека Б. Мервицька і Ситихівська „держави“ Львівської землі Руського воєводства у XVI—XVIII століттях: джерельні матеріали до вивчення кількости населення. — С. 265-293.

Яковенко Н. Описи чуд як непоціноване джерело XVII століття. — С. 294-310.

Галів М. Судова справа літинянських „солтисів alias мельників“ (1737—1744 роки). — С. 311-339.

Тимошенко Л. Два Львівські собори першої половини 90-х років XVI століття: свідчення тогочасних джерел і інтерпретації дослідників. — С. 340-368.

Денисова Т. Митрополит київський, галицький та всієї Руси Варлаам Ясинський (1630—1707). — С. 369-383.

Маслійчук В. Про початки світської освіти для дівчат у другій половині XVIII — на початку XIX століть на Лівобережній і Слобідській Україні. — С. 384-408.

МАТЕРІАЛИ

Крикун М. З історії торгівлі українських земель поташем з Ґданськом (за документами ґродських книг Брацлавського воєводства 1768—1770 років). — С. 409-442.

Ільків-Свидницький М. Ґоттфрід Уліх і його студії з допоміжних історичних наук у Львівському університеті (1784—1794). — С. 443-456.

Сова А. Символіка Карпатського Лещетарського Клубу. — С. 457-466.

Романюк Т. З історії Музею Наукового товариства ім. Шевченка у Львові. — С. 467-483.

Купчинський О. Листування Михайла Грушевського, його учнів, послідовників та інших кореспондентів (Cтатистика та хронологія епістоляріїв і їх видання на 2015 рік). — С. 484-520.

Купчинська Л. Колекція українських екслібрисів Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника. — С. 521-532.

Тесленко І. Про час і місце поховання княжни Гальшки Острозької. — С. 533-545.

Ластовський В. Василицький скарб і його значення у контексті розгляду проблеми походження міста Черкаси. — С. 546-552.

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Целуйко О., Шуст Р. [Рец. на публ.:] Гавриленко В. Шлях до сфрагістики / Львівське відділення Інституту української археограф ії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України; Українське геральдичне товариство; Інститут спеціальних історичних дисциплін Музею Шереметьєвих.— Київ; Львів, 2014.— 328 с. — С. 553

Ільків-Свидницький М. [Рец. на публ.:] Груша А. І., Латушкін А. М. Альбом палеаграфічных здымкаў (з электронным дадаткам): дапаможнік.— Мінск, 2014.— 104 с. — С. 560

Альмес І. [Рец. на публ.:] Джерелознавче дослідження історії василіанських монастирів Руської провінції другої половини XVIII ст. [Lorens Beata. Bazylianie prowincji koronnej w latach 1743—1780.— Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014.— 559, [1] s., [3] mapy, il.]. — С. 563-569.

Іваницька С. [Рец. на публ.:] В’ячеслав Липинський: Повне зібрання творів, архів, студії. Т. І: Суспільно-політичні твори (1908—1917) / Ред. кол.: Я. Пеленський (гол. ред.), І. Гирич, О. Проценко, Г. Папакін, Г. Сварник, Т. Осташко. Східноєвропейський дослідний інститут ім. В. К. Липинського; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАНУ.— К.: Український письменник, 2015.— 784 с.— (Твори). — С. 569

Паславська Н. [Рец. на публ.:] Хомяк Мар’ян. Маврицій Горн (1917—2000): Життя і наукова спадщина / Національна академія наук України; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича.— Львів, 2015.— 136 с.— (Серія: Історики України. № 13). — С. 578-583.

Список ілюстрацій. — С. 584-586.

Зміст українською мовою. — С. 587-588.

Зміст англійською мовою. — С. 589-590.

_________________________

Цей том можна придбати у книгарні НТШ (Львів, пр. Шевченка, 8) або замовити електронною поштою ntshoffice@gmail.com