Том 260 (CCLX). 2010 р. Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. Книга 1.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCLX: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін / Редактор тому Олег Купчинський; Редакційна колегія: Андрій Гречило, Тарас Гунчак, Любов Дубровіна, Микола Крикун, Олег Купчинський, Роман Шуст, Наталія Яковенко. — Кн. 1. — Львів, 2010. — 492 с., іл.

_________________________

Зміст: 

СТАТТІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

ІСТОРІЯ УСТАНОВ. АРХІВОЗНАВСТВО

Томаш НОВАКОВСЬКИЙ. Руська канцелярія польського короля Казимира III. — С. 7-16.

Ігор СКОЧИЛЯС. Намісницька структура Української церкви на Східному Поділлі (Брацлавщина) (Кінець XIV - перша половина XVIII століть) . — С. 17-44.

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

Ян ТЕНҐОВСЬКИЙ. Обставини вступу князя Болеслава-Юрія Тройденовича на галицько-волинський престіл (Невідомі руські документи з XIV століття). — С. 45-56.

Максим ЯРЕМЕНКО. Джерельний потенціал "відомостей" про студентів Києво-Могилянської академії. — С. 57-73.

Оксана ВИННИЧЕНКО. Спадкування за заповітом в українських землях: генеза і правова реґламентація у шляхетському середовищі Речі Посполитої. — С. 74-87.

ПРОСОПОГРАФІЯ

Адріан ЮСУПОВИЧ. Причинки до просопографії еліти Галицької і Володимирської земель (1205-1269). Проблеми індивідуалізації постатей. — С. 88-104.

Петро КУЛАКОВСЬКИЙ. Федір Єлець - представник панів Київського воєводства першої половини XVII століття. — С. 105-146.

Орест ЗАЯЦЬ. Родини ремісників у реєстрах новоприйнятих львівських громадян у XVI-XVIII століттях. — С. 147-163.

Олексій ВИННИЧЕНКО. Шляхетські сеймики і шляхтичі, котрі не були шляхтою (Нотатки на полях "Libri chamorum" Валеріана Трепки). — С. 164-189.

Ігор СМУТОК. З історії виникнення прізвиськ шляхетських родів Перемишльської землі у XV-XVIII століттях. — С. 190-233.

ГЕНЕАЛОГІЯ

Даріуш ДОМБРОВСЬКИЙ. Історична статистика та демографія - спеціальні історичні дисципліни у дослідженні генеалогії Рюриковичів і суспільної історії середньовічної Руси. — С. 234-256.

Мирослав ВОЛОЩУК. Судислав de genere ludan. Спроба генеалогічно-біографічної реконструкції. — С. 257-273.

ГЕРАЛЬДИКА

Наталія ЯКОВЕНКО. Внесок геральдики у творення "території з історією" (Геральдичні леґенди волинської, київської і брацлавської шляхти кінця XVI - середини XVII століть). — С. 274-298.

Андрій ГРЕЧИЛО. Герб та прапор Закарпатської области. — С. 299-314.

ЕПІГРАФІКА, ПАЛЕОГРАФІЯ, КОДИКОГРАФІЯ

Лідія КОЦЬ-ГРИГОРЧУК. Епіграфічні і палеографічні особливості написів на творах українського пізньосередньовічного малярства. — С. 315-328.

Олег КУПЧИНСЬКИЙ. Із спостережень над кодикографією й окремими елементами палеографії рукописних книг Святоюрської юридики у Львові (70-ті роки XVI-XVII століття). — С. 329-351.

СФРАГІСТИКА

Віталій ГАВРИЛЕНКО. Візантійські печатки та їх ремінісценції у сфрагістичній практиці Київської Руси (Матеріали до підручника). — С. 352-360.

Ірина СКОЧИЛЯС. Деканатські печатки Перемишльської греко-католицької єпархії XIX - початку XX століть. — С. 361-377.

НУМІЗМАТИКА

Андрій КРИЖАНІВСЬКИЙ. Карбування мідних монет на Львівському монетному дворі у другій половині XIV століття. — С. 378-394.

Олег ПОГОРІЛЕЦЬ, Ростислав САВВОВ. Виникнення на Поділлі місцевої грошової лічильної одиниці - "подільської копи" у XIV-XV століттях. — С. 395-399.

Олександр ОГУЙ. Львівський торговий шлях і грошовий обіг на Північній Буковині у XV-XVI століттях. — С. 400-421.

Олег КЛИМЕНКО. Грошові знаки і грошові документи антифашистських рухів опору європейських країн у роки Другої світової війни. — С. 422-451.

Валентин ШУГАЄВСЬКИЙ. Уманський скарб римських денаріїв І-II століть й основні риси скарбів римських срібних монет в Україні. — С. 452-484.

Список ілюстрацій. — С. 485-487.

Зміст українською мовою. — С. 488-489.

Зміст англійською мовою. — С. 490-491.

_________________________

Цей том можна придбати у книгарні НТШ (Львів, пр. Шевченка, 8) або замовити електронною поштою ntshoffice@gmail.com