Видання

Том 146 (CXLVI). 1927 р. Праці Фільольоґічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CXLVI: Праці Фільольоґічної секції / Під ред. Кирила Студинського. — Львів, 1927. — [3]+218 с.

_________________________

Зміст: 

Том 144-145 (CXLIV-CXLV). 1926 р. Праці Історично-фільософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CXLIV-CXLV: Праці Історично-фільософічної секції / Під ред. Івана Крипякевича. — Львів, 1926. — [3]+272 с., іл., карти.

_________________________

Зміст: 

Том 141-143 (CXLI-CXLIII). 1925 р. Праці Фільольоґічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CXLI-CXLIII: Праці Фільольоґічної секції / Під ред. Кирила Студинського, [Юви­лей­ний Збір­ник На­у­ко­во­го То­ва­рис­тва іме­ни Шев­чен­ка у Льво­ві в пять­де­ся­ти­літ­тя ос­но­ван­ня, 1873–1923]. — Львів, 1925. — [3]+364 с., іл.

_________________________

Том 138-140 (CXXXVIIІ-CXL). 1925 р. Праці Історично-фільософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CXXXVІІІ-CXL: Праці Історично-фільософічної секції / Під ред. Івана Крипякевича; [Юви­лей­ний Збір­ник На­у­ко­во­го То­ва­рис­тва іме­­­ни Шев­чен­ка у Льво­ві в пять­де­ся­ти­літ­тя ос­но­ван­ня, 1873–1923]. — Львів, 1925. — [3]+335 с., іл., карта.

_________________________

Том 136-137 (CXXXVІ-CXXXVII). 1925 р. Праці Фільольоґічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CXXXVI-CXXXVII: Праці Фільольоґічної секції / Під ред. Кирила Студинського. — Львів, 1925. — [3]+254 с.

_________________________

Зміст: 

Том 134-135 (CXXXIV-CXXXV). 1924 р. Праці Історично-фільософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CXXXIV-CXXXV: Праці Історично-фільософічної секції / Під ред. Івана Крипякевича. — Львів, 1924. — [3]+248 с., іл.

_________________________

Зміст: 

Том 130 (CXХX). 1920 р.

Записки товариства імені Шевченка  / [Ред. не вказаний]. — Т. CXXX. — Львів, 1920. — [24]+167 с.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Том 133 (CXXXIII). 1922 р.

Записки товариства імені Шевченка  / [Ред. не вказаний]. — Т. CXXXIII [М[ихай­ло­ві] Гру­шев­сько­му в двай­ця­ти­пя­ти­літ­тє на­у­ко­вої й куль­тур­ної ді­яль­нос­ти для Га­лиць­кої Ук­ра­ї­ни]. — Львів, 1922. — [5]+224 с.

_________________________

Том 132 (CXXXII). 1922 р.

Записки товариства імені Шевченка  / [Ред. не вказаний]. — Т. CXXXII— Львів, 1922. — [2]+217 с.

_________________________

Зміст: 

Том 131 (CXXXI). 1921 р.

Записки товариства імені Шевченка  / [Ред. не вказаний]. — Т. CXXXI— Львів, 1921. — [2]+254 с.

_________________________

Зміст: 

Том 129 (CXXІX). 1920 р.

Записки товариства імені Шевченка  / [Ред. не вказаний]. — Т. CXXIX— Львів, 1920. — [2]+217 с., іл.

_________________________

Зміст: 

Том 128 (CXXVIIІ). 1919 р.

Записки товариства імені Шевченка  / [Ред. не вказаний]. — Т. CXXVIII— Львів, 1919. — [3]+226 с.

_________________________

Зміст: 

Том 126-127 (CXXVІ-CXXVII). 1918 р.

Записки товариства імені Шевченка  / [Ред. не вказаний]. — Т. CХXVI-CXXVII— Львів, 1918. — [3]+282+[3] с., іл.

_________________________

Зміст: 

Том 125 (CXXV). 1918 р.

Записки товариства імені Шевченка  / [Ред. не вказаний]. — Т. CХXV— Львів, 1918. — [2]+200 с.

_________________________

Зміст: 

Том 123-124 (CXXIII-CXXIV). 1917 р.

Записки товариства імені Шевченка  / [Ред. не вказаний]. — Т. CХXIII-CXXIV— Львів, 1917. — [2]+319 с., іл.

_________________________

Зміст: 

Сторінки

Підписатися на RSS - Видання