Том 132 (CXXXII). 1922 р.

Записки товариства імені Шевченка  / [Ред. не вказаний]. — Т. CXXXII— Львів, 1922. — [2]+217 с.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Ко­лес­са Ф. Ук­ра­їн­ські на­род­ні ду­ми у від­но­ше­ню до пі­сень, вір­шів і по­хо­рон­них го­ло­сінь. [Про­дов­жен­ня]: V. Думи і по­хо­ронні голо­сін­я; VI. Думи у відношеню до українського і московського ге-ро­їч­ного епоса княжої до­би. — С. 1–64;

Гор­дин­ський Я. “Вла­ди­міръ” Те­о­фа­­на Про­ко­по­ви­ча. [Про­дов­жен­ня]: VI. Особистість автора у “Владимірі”; VII. Вплив траґе­докомедії “Влади­міръ” на літературу XVIII в. [До­да­ток]: “Вла­­­ди­міръ” Те­о­фа­на Про­ко­по­ви­ча. З Кре­хів­­сько­го ру­ко­пи­су. — С. 65–134;

Сту­дин­ський К. Пав­ло Ле­он­то­вич (Пав­ло зі Щут­ко­ва). [Про­дов­жен­ня]. — С. 135–184;

Ан­дро­хо­вич А. Львів­ське “Stu­di­um ruthe­num”. [Про­дов­жен­ня]: III. Заснованнє; IV. Об­саджуваннє катедр. — С. 185–217.

_________________________

Перегляд і завантаження тому:   http://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_132/