Видання

Том 154 (CLIV). 1937 р. Праці Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLIV: Праці Історично-філософічної секції / За ред. Івана Крипякевича. — Львів, 1937. — [2]+ХХІ+268 с., іл., картосхеми.

_________________________

Зміст: 

Том 153 (CLIІІ). 1935 р. Праці Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLІІI: Праці Філологічної секції / За ред. Ярослава Гординського. — Львів, 1935. — [2]+233 с., іл.

_________________________

Зміст: 

Том 152 (CLІI). 1933 р. Праці Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLІI: Праці Історично-філософічної секції / Під ред. Івана Крипякевича. — Львів, 1933. — [3]+178 с., іл.

_________________________

Зміст: 

Том 151 (CLI). 1931 р. Праці Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLI: Праці Історично-філософічної секції / За ред. Івана Крипякевича. — Львів, 1931. — [3]+240 с., іл., картосхема.

_________________________

Зміст: 

Том 150 (CL). 1929 р. Праці Філологічної та Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CL: Праці Філологічної та Історично-філософічної секції / Під ред. Кирила Студинського та Івана Крип’якевича [Ювилейний Збірник Наукового Товариства імени Шевченка у Львові в п'ятдесяти-п'ятиліття основання, 1873–1928]. — Львів, 1929. — XVIII+458 с., іл.

_________________________

Том 149 (CXLIX). 1928 р. Праці Історично-фільософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CXLIХ: Праці Історично-фільософічної секції / Під ред. Івана Крипякевича. — Львів, 1928. — [3]+235 с., іл.

_________________________

Зміст: 

Том 148 (CXLVII). 1928 р. Праці Історично-філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CXLVIII: Праці Історично-філологічної секції / Під ред. Кирила Студинського; [В трид­ця­ті ро­ко­ви­ни смер­ти Пан­те­лей­мо­на Ку­лі­ша (ум[ер] 2. II. 1897 ро­ку)]. — Львів, 1928. — [3]+334 с.

_________________________

Том 147 (CXLVII). 1927 р. Праці Історично-фільософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CXLVII: Праці Історично-фільософічної секції / Під ред. Івана Крипякевича. — Львів, 1927. — [3]+172 с., іл.

_________________________

Зміст: 

Том 146 (CXLVI). 1927 р. Праці Фільольоґічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CXLVI: Праці Фільольоґічної секції / Під ред. Кирила Студинського. — Львів, 1927. — [3]+218 с.

_________________________

Зміст: 

Том 144-145 (CXLIV-CXLV). 1926 р. Праці Історично-фільософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CXLIV-CXLV: Праці Історично-фільософічної секції / Під ред. Івана Крипякевича. — Львів, 1926. — [3]+272 с., іл., карти.

_________________________

Зміст: 

Том 141-143 (CXLI-CXLIII). 1925 р. Праці Фільольоґічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CXLI-CXLIII: Праці Фільольоґічної секції / Під ред. Кирила Студинського, [Юви­лей­ний Збір­ник На­у­ко­во­го То­ва­рис­тва іме­ни Шев­чен­ка у Льво­ві в пять­де­ся­ти­літ­тя ос­но­ван­ня, 1873–1923]. — Львів, 1925. — [3]+364 с., іл.

_________________________

Том 138-140 (CXXXVIIІ-CXL). 1925 р. Праці Історично-фільософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CXXXVІІІ-CXL: Праці Історично-фільософічної секції / Під ред. Івана Крипякевича; [Юви­лей­ний Збір­ник На­у­ко­во­го То­ва­рис­тва іме­­­ни Шев­чен­ка у Льво­ві в пять­де­ся­ти­літ­тя ос­но­ван­ня, 1873–1923]. — Львів, 1925. — [3]+335 с., іл., карта.

_________________________

Том 136-137 (CXXXVІ-CXXXVII). 1925 р. Праці Фільольоґічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CXXXVI-CXXXVII: Праці Фільольоґічної секції / Під ред. Кирила Студинського. — Львів, 1925. — [3]+254 с.

_________________________

Зміст: 

Том 134-135 (CXXXIV-CXXXV). 1924 р. Праці Історично-фільософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CXXXIV-CXXXV: Праці Історично-фільософічної секції / Під ред. Івана Крипякевича. — Львів, 1924. — [3]+248 с., іл.

_________________________

Зміст: 

Том 130 (CXХX). 1920 р.

Записки товариства імені Шевченка  / [Ред. не вказаний]. — Т. CXXX. — Львів, 1920. — [24]+167 с.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Сторінки

Підписатися на RSS - Видання