Видання

Том 133 (CXXXIII). 1922 р.

Записки товариства імені Шевченка  / [Ред. не вказаний]. — Т. CXXXIII [М[ихай­ло­ві] Гру­шев­сько­му в двай­ця­ти­пя­ти­літ­тє на­у­ко­вої й куль­тур­ної ді­яль­нос­ти для Га­лиць­кої Ук­ра­ї­ни]. — Львів, 1922. — [5]+224 с.

_________________________

Том 132 (CXXXII). 1922 р.

Записки товариства імені Шевченка  / [Ред. не вказаний]. — Т. CXXXII— Львів, 1922. — [2]+217 с.

_________________________

Зміст: 

Том 131 (CXXXI). 1921 р.

Записки товариства імені Шевченка  / [Ред. не вказаний]. — Т. CXXXI— Львів, 1921. — [2]+254 с.

_________________________

Зміст: 

Том 129 (CXXІX). 1920 р.

Записки товариства імені Шевченка  / [Ред. не вказаний]. — Т. CXXIX— Львів, 1920. — [2]+217 с., іл.

_________________________

Зміст: 

Том 128 (CXXVIIІ). 1919 р.

Записки товариства імені Шевченка  / [Ред. не вказаний]. — Т. CXXVIII— Львів, 1919. — [3]+226 с.

_________________________

Зміст: 

Том 126-127 (CXXVІ-CXXVII). 1918 р.

Записки товариства імені Шевченка  / [Ред. не вказаний]. — Т. CХXVI-CXXVII— Львів, 1918. — [3]+282+[3] с., іл.

_________________________

Зміст: 

Том 125 (CXXV). 1918 р.

Записки товариства імені Шевченка  / [Ред. не вказаний]. — Т. CХXV— Львів, 1918. — [2]+200 с.

_________________________

Зміст: 

Том 123-124 (CXXIII-CXXIV). 1917 р.

Записки товариства імені Шевченка  / [Ред. не вказаний]. — Т. CХXIII-CXXIV— Львів, 1917. — [2]+319 с., іл.

_________________________

Зміст: 

Том 122 (CXXII). 1915 р.

Записки товариства імені Шевченка  / [Ред. не вказаний]. — Т. CХXII— Львів, 1915. — 211+[22] с., іл.

_________________________

Зміст: 

Том 121 (CXXI). 1914 р.

Записки товариства імені Шевченка  / [Ред. не вказаний]. — Т. CХXI— Львів, 1914. — [2]+240 с., іл.

_________________________

Зміст: 

Том 119-120 (CXIX-CXX). 1917 р.

Записки товариства імені Шевченка  / [Ред. не вказаний]. — Т. CХІX-CХX— Львів, 1917. — [3]+365 с.

_________________________

Зміст: 

Том 117-118 (CXVII-CXVIII). 1914 р.

Записки товариства імені Шевченка  / [Ред. не вказаний]. — Т. CХVIІ-CХVIІ[Іва­но­ви Фран­ко­ви в со­рок­лі­тє пись­мен­ської ді­яль­но­сти]. — Львів, 1914. — [1]+394 с., іл.

Том 116 (CХVІ). 1913 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. CХVІ. — Львів, 1913. — Кн. ІV. — 262+[2] с.

_________________________

Зміст: 

Том 115 (CХV). 1913 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. CХV— Львів, 1913. — Кн. ІІІ. — 240 с.

_________________________

Зміст: 

Том 114 (CХIV). 1913 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. CХІV— Львів, 1913. — Кн. ІІ. — 240 с., іл.

_________________________

Зміст: 

Сторінки

Підписатися на RSS - Видання