Видання

Том 158 (CLVIІІ). 1948 р. Праці Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLVІІI: Праці Філологічної секції. [Кни­гоз­нав­чий ін­сти­тут. – T. I: Пе­лен­ський Є. Ю. Ucrain­i­ca в за­хід­но-ев­ро­пей­ських мо­вах. Ви­б­ра­­на біб­лі­ог­ра­фія]. — Мюнхен, 1948. — 111 с.

_________________________

Том 157 (CLVІІ). 1948 р. Праці Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLVІI: Праці Історично-філософічної секції  [Мо­ног­ра­фіч­не до­­с­лі­­д­жен­ня: Окін­ше­вич Л. Знач­не вій­сько­ве то­ва­рис­тво в Ук­ра­ї­ні-Геть­­­ман­­щи­ні XVII–XVIII ст.]. — Мюнхен, 1948. — [2]+231 с.

_________________________

Том 156 (CLVІ). 1948 р. Праці Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLVI: Праці Історично-філософічної секції. [В 300-ліття Хмельниччини (1648-1948) / За ред. Бориса Крупницького]. — Мюнхен, 1948. — 170 с.

_________________________

Зміст: 

Том 155 (CLV). 1937 р. Праці Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLV: Праці Філологічної секції / За ред. Василя Сімовича. — Львів, 1937. — [4]+370 с.

_________________________

Зміст: 

Том 154 (CLIV). 1937 р. Праці Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLIV: Праці Історично-філософічної секції / За ред. Івана Крипякевича. — Львів, 1937. — [2]+ХХІ+268 с., іл., картосхеми.

_________________________

Зміст: 

Том 153 (CLIІІ). 1935 р. Праці Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLІІI: Праці Філологічної секції / За ред. Ярослава Гординського. — Львів, 1935. — [2]+233 с., іл.

_________________________

Зміст: 

Том 152 (CLІI). 1933 р. Праці Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLІI: Праці Історично-філософічної секції / Під ред. Івана Крипякевича. — Львів, 1933. — [3]+178 с., іл.

_________________________

Зміст: 

Том 151 (CLI). 1931 р. Праці Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLI: Праці Історично-філософічної секції / За ред. Івана Крипякевича. — Львів, 1931. — [3]+240 с., іл., картосхема.

_________________________

Зміст: 

Том 150 (CL). 1929 р. Праці Філологічної та Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CL: Праці Філологічної та Історично-філософічної секції / Під ред. Кирила Студинського та Івана Крип’якевича [Ювилейний Збірник Наукового Товариства імени Шевченка у Львові в п'ятдесяти-п'ятиліття основання, 1873–1928]. — Львів, 1929. — XVIII+458 с., іл.

_________________________

Том 149 (CXLIX). 1928 р. Праці Історично-фільософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CXLIХ: Праці Історично-фільософічної секції / Під ред. Івана Крипякевича. — Львів, 1928. — [3]+235 с., іл.

_________________________

Зміст: 

Том 148 (CXLVII). 1928 р. Праці Історично-філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CXLVIII: Праці Історично-філологічної секції / Під ред. Кирила Студинського; [В трид­ця­ті ро­ко­ви­ни смер­ти Пан­те­лей­мо­на Ку­лі­ша (ум[ер] 2. II. 1897 ро­ку)]. — Львів, 1928. — [3]+334 с.

_________________________

Том 147 (CXLVII). 1927 р. Праці Історично-фільософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CXLVII: Праці Історично-фільософічної секції / Під ред. Івана Крипякевича. — Львів, 1927. — [3]+172 с., іл.

_________________________

Зміст: 

Том 146 (CXLVI). 1927 р. Праці Фільольоґічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CXLVI: Праці Фільольоґічної секції / Під ред. Кирила Студинського. — Львів, 1927. — [3]+218 с.

_________________________

Зміст: 

Том 144-145 (CXLIV-CXLV). 1926 р. Праці Історично-фільософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CXLIV-CXLV: Праці Історично-фільософічної секції / Під ред. Івана Крипякевича. — Львів, 1926. — [3]+272 с., іл., карти.

_________________________

Зміст: 

Том 141-143 (CXLI-CXLIII). 1925 р. Праці Фільольоґічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CXLI-CXLIII: Праці Фільольоґічної секції / Під ред. Кирила Студинського, [Юви­лей­ний Збір­ник На­у­ко­во­го То­ва­рис­тва іме­ни Шев­чен­ка у Льво­ві в пять­де­ся­ти­літ­тя ос­но­ван­ня, 1873–1923]. — Львів, 1925. — [3]+364 с., іл.

_________________________

Сторінки

Підписатися на RSS - Видання