Видання

Том 163 (CLХІІІ). 1954 р. Праці Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХІІІ: Праці Історично-філософічної секції. [Про­ко­по­вич В. “Пе­чать Ма­ло­рос­сій­ская”. Сфра­ґіс­тич­ні етю­ди / З бі­о­гра­фіч­ним на­ри­сом проф[есора] А. Яков­ле­ва]. — Па­риж; Нью-Йорк, 1954. — 112 с., іл.

_________________________

Том 161 (CLХІ). 1953 р. Збірник Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХІ: Збір­ник Фі­ло­ло­гіч­ної сек­ції. – Т. 24 / [Редне вказаний]. — Нью Йорк; Па­риж, 1953. — 207 с., іл.

_________________________

Зміст: 

Том 159 (CLІХ). 1949 р. Праці Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLIХ: Праці Історично-філософічної секції. [Мо­ног­ра­фіч­не до­­­с­­лі­д­жен­­ня: Яков­лів А. Ук­ра­їн­ський Ко­декс 1743 ро­ку “Пра­ва, по ко­­­­то­рымъ су­дит­ся ма­ло­рос­сій­скій на­родъ”. Йо­го іс­то­рія, дже­ре­ла та сис­­­­­­­те­ма­тич­ний вик­лад зміс­ту]. — Мюнхен, 1949. — 211 с.

_________________________

Том 158 (CLVIІІ). 1948 р. Праці Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLVІІI: Праці Філологічної секції. [Кни­гоз­нав­чий ін­сти­тут. – T. I: Пе­лен­ський Є. Ю. Ucrain­i­ca в за­хід­но-ев­ро­пей­ських мо­вах. Ви­б­ра­­на біб­лі­ог­ра­фія]. — Мюнхен, 1948. — 111 с.

_________________________

Том 157 (CLVІІ). 1948 р. Праці Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLVІI: Праці Історично-філософічної секції  [Мо­ног­ра­фіч­не до­­с­лі­­д­жен­ня: Окін­ше­вич Л. Знач­не вій­сько­ве то­ва­рис­тво в Ук­ра­ї­ні-Геть­­­ман­­щи­ні XVII–XVIII ст.]. — Мюнхен, 1948. — [2]+231 с.

_________________________

Том 156 (CLVІ). 1948 р. Праці Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLVI: Праці Історично-філософічної секції. [В 300-ліття Хмельниччини (1648-1948) / За ред. Бориса Крупницького]. — Мюнхен, 1948. — 170 с.

_________________________

Зміст: 

Том 155 (CLV). 1937 р. Праці Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLV: Праці Філологічної секції / За ред. Василя Сімовича. — Львів, 1937. — [4]+370 с.

_________________________

Зміст: 

Том 154 (CLIV). 1937 р. Праці Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLIV: Праці Історично-філософічної секції / За ред. Івана Крипякевича. — Львів, 1937. — [2]+ХХІ+268 с., іл., картосхеми.

_________________________

Зміст: 

Том 153 (CLIІІ). 1935 р. Праці Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLІІI: Праці Філологічної секції / За ред. Ярослава Гординського. — Львів, 1935. — [2]+233 с., іл.

_________________________

Зміст: 

Том 152 (CLІI). 1933 р. Праці Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLІI: Праці Історично-філософічної секції / Під ред. Івана Крипякевича. — Львів, 1933. — [3]+178 с., іл.

_________________________

Зміст: 

Том 151 (CLI). 1931 р. Праці Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLI: Праці Історично-філософічної секції / За ред. Івана Крипякевича. — Львів, 1931. — [3]+240 с., іл., картосхема.

_________________________

Зміст: 

Том 150 (CL). 1929 р. Праці Філологічної та Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CL: Праці Філологічної та Історично-філософічної секції / Під ред. Кирила Студинського та Івана Крип’якевича [Ювилейний Збірник Наукового Товариства імени Шевченка у Львові в п'ятдесяти-п'ятиліття основання, 1873–1928]. — Львів, 1929. — XVIII+458 с., іл.

_________________________

Том 149 (CXLIX). 1928 р. Праці Історично-фільософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CXLIХ: Праці Історично-фільософічної секції / Під ред. Івана Крипякевича. — Львів, 1928. — [3]+235 с., іл.

_________________________

Зміст: 

Том 148 (CXLVII). 1928 р. Праці Історично-філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CXLVIII: Праці Історично-філологічної секції / Під ред. Кирила Студинського; [В трид­ця­ті ро­ко­ви­ни смер­ти Пан­те­лей­мо­на Ку­лі­ша (ум[ер] 2. II. 1897 ро­ку)]. — Львів, 1928. — [3]+334 с.

_________________________

Том 147 (CXLVII). 1927 р. Праці Історично-фільософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CXLVII: Праці Історично-фільософічної секції / Під ред. Івана Крипякевича. — Львів, 1927. — [3]+172 с., іл.

_________________________

Зміст: 

Сторінки

Підписатися на RSS - Видання