Видання

Том 83 (LXXХІІI). 1908 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. LXXXІІІ. — Львів, 1908. — Кн. IІІ. — 240 с.

_________________________

Зміст: 

Том 82 (LХXXII). 1908 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. LXXXІІ [“Па­мя­ти Во­ло­ди­ми­ра Ан­то­но­ви­ча [який по­мер] 8 (21). III. 1908”]. — Львів, 1908. — Кн. IІ. — 244 с., іл.

_________________________

Том 81 (LXХXI). 1908 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. LXXXІ. — Львів, 1908. — Кн. I. — 240 с.

_________________________

Зміст: 

Том 80 (LXХХ). 1907 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. LXXX— Львів, 1907. — Кн. VI. — 240 с., іл.

_________________________

Зміст: 

Том 79 (LXXІX). 1907 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. LXXІX— Львів, 1907. — Кн. V. — 244 с.

_________________________

Зміст: 

Том 78 (LXXVIIІ). 1907 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. LXXVІІІ. — Львів, 1907. — Кн. IV. — 244 с.

_________________________

Зміст: 

Том 77 (LXXVІІ). 1907 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. LXXVІІ. — Львів, 1907. — Кн. IІІ. — 248 с.

_________________________

Зміст: 

Том 76 (LXXVІ). 1907 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. LXXVІ. — Львів, 1907. — Кн. IІ. — 228 с.

_________________________

Зміст: 

Том 75 (LXXV). 1907 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. LXXV— Львів, 1907. — Кн. I. — 248 с.

_________________________

Зміст: 

Том 74 (LXXIV). 1906 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. LXXІ[“Нес­то­ро­ви ук­ра­їн­ської іс­то­рі­оґ­ра­фії проф[есорови] Во­ло­ди­ми­ро­ви Ан­то­но­ви­чу з на­го­ди йо­го юви­лею, в приз­нан­ню йо­го ви­со­ких нау­­ко­вих зас­­луг на по­лі ук­ра­їн­ської іс­то­рії, ар­хе­оґ­ра­фії й ар­хе­о­льо­ґії, при­сь­вя­­чують сей том ре­дак­тор і спів­ро­біт­ни­ки”]. — Львів, 

Том 73 (LXXІІI). 1906 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. LXXІIІ. — Львів, 1906. — Кн. V. — 244 с.

_________________________

Зміст: 

Том 72 (LXXII). 1906 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. LXXІІ. — Львів, 1906. — Кн. IV. — 240 с., іл.

_________________________

Зміст: 

Том 71 (LXXI). 1906 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. LXXІ. — Львів, 1906. — Кн. IІI. — 244 с.

_________________________

Зміст: 

Том 70 (LXХ). 1906 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. LXX— Львів, 1906. — Кн. II. — 244 с., картосхема.

_________________________

Зміст: 

Том 69 (LХІX). 1906 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. LXIX— Львів, 1906. — Кн. I. — 240+[4] с.

_________________________

Зміст: 

Сторінки

Підписатися на RSS - Видання