Том 162 (CLХІІ). 1954 р. Збірник Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХІІ: Збірник Філологічної секції. – Т. 25 / [Редне вказаний]. — Нью-Йорк; Па­риж, 1954. — 96 с., кар­т.

_________________________

Зміст: 

Вступ

[б. п.]. Укр., англ. і нім. мо­ва­ми. — С. 5–7.

[Наукові статті]

Ки­сі­лев­ський К. Над­прут­ський го­вір: [Вступ]; [1.] Ізо­­фо­­ни над­прут­ського го­вору; [2.] Ізоморфеми над­прут­ського го­вору; [3.] Особ­ли­вос­ті надпрутської синтакси; [4.] Ізолекси над­прут­ського го­вору; Закін­чен­ня. Рез. укр., англ. і нім. мо­ва­ми. — С. 9–52 + 1 кар­та;

Пшепюр­ська-Ов­ча­рен­ко М. На пог­ра­нич­чях над­сян­сько­го го­во­ру: [Вступ]; [1.] Спис дослі­дже­них місце­вос­тей в гео­гра­фічному порядку; [2.] Пояснення скорочень; [3.] По­яс­нен­ня фоне­тич­них знаків; [4.] Фонетична азбука; [5.] Скорочені граматичні тер­міни; [6.] Фо­­нетика; [7.] Мор­фо­логія; [8.] Лексика; Висновки. Рез. укр. і англ. мо­ва­ми. — С. 53–94 + 1 кар­та.

_________________________

Перегляд і завантаження тому:   http://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_162_Zbirnyk_Filolohichnoi_Sektsii/