Публікації

Полемічний твір Іпатія Потія про Берестейський собор (Вільно, 1597)

Митрополит Іпатій ПотійДіяльність та творча спадщина Іпатія Потія (1541-1613) – письменника-полеміста, богослова, релігійного і державного діяча (другого унійного митрополита у 1599-1613 рр.) – актуальна про­блема сучасної гуманітаристики. Дослідники від­находять все нові й нові джерела до характерис­тики його як відомого ієрарха Центрально-Східної Европи.

Яким „Руським королям" папа Гонорій ІІІ адресував свого листа від 17 січня 1227 року?

Папа Гонорій ІІІПонад півтора століття тому російський історик А. Тургенєв опублікував листа папи Гонорія ІІІ, датований 17 січня 1227 р. і адресований „Всім королям Руси" (Universis Regibus Rusiae). Цього листа він знайшов серед матеріялів польського єзуїта Яна Альбертранди, який у другій поло­вині XVIII ст.

Як закінчив життя контр-адмірал Ярослав Окуневський

 Ярослав Ганіткевич   

Як закінчив життя контр-адмірал Ярослав Окуневський

Ганіткевич Ярослав. Проблема автономії післярадянських університетів

Під час перебування в наукових поїздках у багатьох європейських країнах, в США і Канаді, довелося познайомитися зі станом університетів у світі, порівняти з ними університети в Україні. Мною опубліковано більше десятка праць про автономію університетів   та про запровадження і наявність в Україні двох наукових ступенів. Подавав до уряду (2005) пропозицію вчених про реформування ВАКу.

Недавно у Львові була делегація ректорів з Канади,  питали чому в нас нема нормальної автономії університетів.

Телебачення України передає і нинішні керівники пропагують: «День нашої ПЕРЕМОГИ!»

Наслідники і діячі тоталітарного режиму говорять про перемогу незалежної України у ВВвійні! Замовчуючи і приховуючи правду, за якою тоталітарний комуністичний СРСР під владою Сталіна переміг тоталітарну фашистську державу Гітлера, запровадив у Європі підлеглі комуністичні окупаційні режими, які близько пів-століття  змогли панувати в Польщі, Чехо-Словаччині, Угорщині, Румунії, Болгарії, частині Німеччини, проводив посилене репресування «українських буржуазних націоналістів» …

Спогади про події в Радехові в роки війни і визвольної боротьби Української повстанської армії

Відкриття в Радехові пам’ятника страченим українським патріотам викликає спогади про часи їх боротьби, про події в роки війни.

Павловський Михайло Петрович (1930-2013)

 18 січня ц.р. відійшов з життя Михайло Петрович Павловський, з 83-х років життя він близько 60 провів видатним хірургом у Львівському медичному інституті/університеті – навчався, працював ординатором, асистентом, доцентом, професором, завідувачем кафедри, директором/ректором, дійсний член НТШ. 

ІЗ ПЛЕЯДИ ВИДАТНИХ У НАЦІОНАЛЬНІЙ НАУЦІ: МИРОН КОРДУБА (До 65-річчя від смерти вченого)

Мирон Кордуба – відома постать у науково­му, суспільно-культурному та громадському житті України кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. За своєю обдарованістю і широтою наукових зацікав­лень, винятковою працьовитістю та наполегли­вістю у праці – це особа небуденна. Історик, пу­бліцист, автор праць з історіографії, історіософії, політичних наук та літературної критики, мето­дології історії, етнолог, книгознавець, бібліограф, джерелознавець, крім того, – відомий педагог, освітянин, письменник, перекладач... М.

ПСАЛМИ ТАРАСОВІ: ЕТНОКАНОНІЗАЦІЯ БІБЛІЙНОГО ЖАНРУ

Пініє псалмовъ єсть избранно Богу, Душъ нашихъ скверну омываєтъ многу:

Старыхъ утіха, юныхъ украшеніє, Ума старчество і совершеніє –

ЖЕРТВОДАВЦІ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМ. ШЕВЧЕНКА У 2012 РОЦІ

Від імени управи та Президії НТШ складаю щиру подяку жертводавцям, які відгукнулися на наш заклик надати допомогу для продовження наукової праці нашої найстарішої наукової уста­нови – НТШ в Україні. У час, коли Україна була поділена між Росією та Австрією, з'являється задум створити НТШ як першу громадську ін­ституцію, котра мала стати національною акаде­мією наук. Так було тоді у багатьох недержавних слов'янських країнах. Товариство постало 1873 р.

ВШАНУВАННЯ ПАТРІЯРХА ЙОСИФА СЛІПОГО У ФІЛЯДЕЛЬФІЙСЬКОМУ ОСЕРЕДКУ НТШ А

Заходами осередку НТШ у Філядельфії, за сприяння та підтримки НТШ в Америці, відзна­чено 120-ліття від народження Патріярха Йосифа Сліпого (1892-1984). Співорганізаторами кон­ференції „День Патріярха 2012", яка відбулася 25-26 лютого 2012 р., були товариство „Свята Софія" в США, Філядельфійська архиєпархія Української католицької церкви, Українська ка­толицька освітня фундація в Чикаго та Ля-Саль Університет.

ДІЯЛЬНІСТЬ ОСЕРЕДКУ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМ. ШЕВЧЕНКА НА КУБАНІ

Незважаючи на катастрофічну асиміляцію українського населення Кубані внаслідок русифі­каторської політики імператорського, комуністич­ного й сучасного режимів Росії, 2003 р. у Краснодарі з'явилася невелика філія Донецького відділення Наукового товариства ім. Шевченка, яка досі без­посередньо контактує з матірним НТШ у Львові. Очолив НТШ-Кубань професор Краснодарського державного університету культури та мистецтв Віктор Чумаченко.

ЗАГАЛЬНІ ЗВІТНО-ВИБОРНІ ЗБОРИ ФІЛЯДЕЛЬФІЙСЬКОГО ОСЕРЕДКУ НТШ В АМЕРИЦІ

26 серпня 2012 р. у Домі товариства „Свята Софія" (Елкінс Парк, ПА) відбулися Загальні звіт­но-виборні збори осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Філядельфії.

ЗАГАЛЬНІ ЗВІТНО-ВИБОРНІ ЗБОРИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА В АМЕРИЦІ

19 травня 2012 р. в лекційній залі НТШ А в Нью-Йорку відбулися Загальні звітно-виборні збори Наукового товариства ім. Шевченка в Аме­риці. Звітували про свою роботу президент Това­риства д-р Орест Попович, члени управи НТШ А каденції 2009-2012 рр., керівники осередків НТШ А Філядельфії, Бостона, Детройта, Вашинг­тона.

Сторінки

Підписатися на RSS - Публікації