Публікації

ІВАН ФРАНКО — DOCTOR UNIVERSALIS (секрети успіху)

„Свідомо чи несвідомо, з власного пересвідчен­ня чи з чужого голосу, але кожен, почувши ім’я Франка, сказати б, здіймає шапку [...],— занотував з нагоди столітніх роковин письменника у своїй „Книзі спостережень“ Євген Маланюк.— Тут діє якийсь “інстинкт величі”, який у так званих масах є значно більш живий, аніж припускають демагоги“.

ЗАГАЛЬНІ ЗВІТНО-ВИБОРНІ ЗБОРИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМ. ШЕВЧЕНКА В УКРАЇНІ

26 листопада 2011 р. в матірному НТШ України у Львові відбулися Загальні звітно-виборні збори. Згідно зі Статутом, вони проводяться щотри роки, цього разу за період із листопада 2009 р. по лис­топад 2011 р. Збори проходи­ли в актовій за лі Львівського національного університету ім. І. Франка. На велелюдне зібрання НТШівської спіль­ноти прибули не тільки львів’яни, але й чимало членів осередків НТШ з інших міст України та численні гості. Збори привітали президент Світової ради НТШ, проф.

СТАТУТ СВІТОВОЇ РАДИ КРАЙОВИХ НАУКОВИХ ТОВАРИСТВ ІМ. ШЕВЧЕНКА

ВСТУП

ПРО СТАТУТ СВІТОВОЇ РАДИ КРАЙОВИХ НТШ, СВІТОВУ РАДУ КРАЙОВИХ НТШ ТА НАУКОВІ УКРАЇНОЗНАВЧІ ПЕРСПЕКТИВИ

Наближається 140-ва річниця Наукового товариства ім. Шевченка. Засноване 1873 р. як культур­но-освітня організація, Товариство перетворилося на авторитетну багатогалузеву інституцію, покликану розвивати наукові дослідження на українознавчому ґрунті. Після комуністичних ре­пресій та ліквідації НТШ у 1940 р., жертовними зусиллями відданих українській ідеї людей, НТШ перенесено за кордон, де його крайові товариства поширилися майже по всіх континентах.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА У ЗАХІДНІЙ ЕВРОПІ (САРСЕЛЬ)

Крайове Наукове товариство ім. Шевченка у Західній Европі, яке тривалий час працювало над виданням відомої Енциклопедії українознавства, 2 квітня 2011 р. провело у Сарселі (Франція) XIX Загальні збори. Керував зборами заступник голо­ви НТШ проф. Володимир Косик. В обговоренні взяли участь члени НТШ з кількох країн Европи та представник з України — апостольський екзарх, голова суспільної служби українців у Франції, владика Михайло Гринчишин.

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ім. ШЕВЧЕНКА B АМЕРИЦІ (діяльність Товариства від 15 травня 2010 року — до 21 травня 2011 року)

21 травня 2011 р. у Нью-Йорку відбулися що­річні Звітні збори НТШ А, на яких Управа зві­тувала про основну працю Товариства у ми­нулому році. Як випливає зі звітів президента, віце-президентів, голів комісій, директорів секцій, голів осередків та директора адміністрації, ро­бота Товариства традиційно здійснювалась у внутрішньому і зовнішньому напрямах.

УКРАЇНСЬКІ ТЕАТРИ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ЮРІЯ КОНОНЕВА (30-ті роки XX ст.)

Юрій Кононів. 1944 р.

МИХАЙЛО ГАВРИЛКО І ЙОГО СПАДЩИНА

Михайло Гаврилко (1882-1920)

В ОБІЙМАХ ПОЛІТИКИ: УКРАЇНСЬКИЙ ТАЄМНИЙ УНІВЕРСИТЕТ У ЛЬВОВІ, 1921-1925 РОКИ (До 90-річчя від створення)

Український таємний університет (УТУ), який діяв у Львові в 1921-1925 рр., був створений на хвилі розчарування галицьких українців результатами Першої світової війни, передусім поразкою Західно-Української Народної Республіки.

АНТИЧНІСТЬ У ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Антична (від лат. antiquus — давній) або греко-римська (також — класична) література хро­нологічно приблизно охоплює VIII ст. до н. е. — V ст. н. е.

АПОСТОЛ НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ (200 років від народження Маркіяна Шашкевича)

Природа імен-метафор наших великих письмен­ників, здається, не містить нічого загадкового. Шевченко — Кобзар, Франко — Каменяр, Леся Українка — Співачка Досвітніх Вогнів, Квітка — Ломикамінь... Маркіяна Шашкевича називаємо Будителем...

ЗАСНУВАННЯ КРАЙОВОГО НА УКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА У ШВАЙЦАРІЇ

Цьогорічний науковий симпозіюм з україно­знавства у Фрібурзькому університеті був при­свячений 150-й річниці від смерти Т. Шевчен­ка. На урочистості, яка відбулася 11 березня 2011 р. у приміщенні Hall d'Honneur університету, були присутні близько 40 гостей. З-поміж них проф. славістики Фрібурзького університету Єнс Герльс, ректор Фрібурзького університету Гвідо Верґаувен, Посол України у Швайцарії Ігор Дір.

14 РОКІВ РІВНЕНСЬКОМУ ОСЕРЕДКУ НТШ: ГРАНІ ДІЯЛЬНОСТИ

Голова Рівненського осередку НТШ Андрій БомбаОсередок Наукового товариства ім. Шевчен­ка в Рівному виник на хвилі демократичних змін, що охопили освітньо-культурне життя краю в перше десятиліття незалежної України. Його створено 7 липня 1997 р. рішенням установ­чих зборів. Тоді ж обрано голову, секретаря та керівника гуманітарного відділення.

XXII НАУКОВА БЕРЕЗНЕВА („ШЕВЧЕНКІВСЬКА") СЕСІЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА В УКРАЇНІ

У суботу, 26 березня 2011 p., в актовій залі Львівського національного університету ім. І. Фран­ка відбулося Пленарне засідання ХХІІ Наукової сесії Наукового товарист­ва ім. Шевченка. Це зі­брання підсумувало вес­няну (Березневу) сесію НТШ, яку ще зазвичай називають „Шевченків­ською" і яка, поряд із Загальними чи Загально- виборними зборами восе­ни, традиційно є однією з двох щорічних велелюд­них наукових зустрічей членів Товариства.

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ім. ШЕВЧЕНКА B АМЕРИЦІ

(діяльність Товариства від 15 травня 2010 poкy — до 21 травня 2011 poкy)

Сторінки

Підписатися на RSS - Публікації