Публікації

УКРАЇНСЬКІ ТЕАТРИ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ЮРІЯ КОНОНЕВА (30-ті роки XX ст.)

Юрій Кононів. 1944 р.

МИХАЙЛО ГАВРИЛКО І ЙОГО СПАДЩИНА

Михайло Гаврилко (1882-1920)

В ОБІЙМАХ ПОЛІТИКИ: УКРАЇНСЬКИЙ ТАЄМНИЙ УНІВЕРСИТЕТ У ЛЬВОВІ, 1921-1925 РОКИ (До 90-річчя від створення)

Український таємний університет (УТУ), який діяв у Львові в 1921-1925 рр., був створений на хвилі розчарування галицьких українців результатами Першої світової війни, передусім поразкою Західно-Української Народної Республіки.

АНТИЧНІСТЬ У ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Антична (від лат. antiquus — давній) або греко-римська (також — класична) література хро­нологічно приблизно охоплює VIII ст. до н. е. — V ст. н. е.

АПОСТОЛ НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ (200 років від народження Маркіяна Шашкевича)

Природа імен-метафор наших великих письмен­ників, здається, не містить нічого загадкового. Шевченко — Кобзар, Франко — Каменяр, Леся Українка — Співачка Досвітніх Вогнів, Квітка — Ломикамінь... Маркіяна Шашкевича називаємо Будителем...

ЗАСНУВАННЯ КРАЙОВОГО НА УКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА У ШВАЙЦАРІЇ

Цьогорічний науковий симпозіюм з україно­знавства у Фрібурзькому університеті був при­свячений 150-й річниці від смерти Т. Шевчен­ка. На урочистості, яка відбулася 11 березня 2011 р. у приміщенні Hall d'Honneur університету, були присутні близько 40 гостей. З-поміж них проф. славістики Фрібурзького університету Єнс Герльс, ректор Фрібурзького університету Гвідо Верґаувен, Посол України у Швайцарії Ігор Дір.

14 РОКІВ РІВНЕНСЬКОМУ ОСЕРЕДКУ НТШ: ГРАНІ ДІЯЛЬНОСТИ

Голова Рівненського осередку НТШ Андрій БомбаОсередок Наукового товариства ім. Шевчен­ка в Рівному виник на хвилі демократичних змін, що охопили освітньо-культурне життя краю в перше десятиліття незалежної України. Його створено 7 липня 1997 р. рішенням установ­чих зборів. Тоді ж обрано голову, секретаря та керівника гуманітарного відділення.

XXII НАУКОВА БЕРЕЗНЕВА („ШЕВЧЕНКІВСЬКА") СЕСІЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА В УКРАЇНІ

У суботу, 26 березня 2011 p., в актовій залі Львівського національного університету ім. І. Фран­ка відбулося Пленарне засідання ХХІІ Наукової сесії Наукового товарист­ва ім. Шевченка. Це зі­брання підсумувало вес­няну (Березневу) сесію НТШ, яку ще зазвичай називають „Шевченків­ською" і яка, поряд із Загальними чи Загально- виборними зборами восе­ни, традиційно є однією з двох щорічних велелюд­них наукових зустрічей членів Товариства.

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ім. ШЕВЧЕНКА B АМЕРИЦІ

(діяльність Товариства від 15 травня 2010 poкy — до 21 травня 2011 poкy)

Ганіткевич Ярослав // Український медичний календар на 2012 рік

Передмова

Представлений медичний календар подає відомості про річниці українських лікарів і вчених-медиків та про важливі події становлення медицини в Україні.

16-й конгрес Міжнародного товариства кріохірургії

29 жовтня – 2 листопада 2011 р. відбувся 16 світовий конрес  Міжнародного (Інтернаціонального) товариства кріохірургії (МТК) у Відні у Редутізалі великого цісарського палацу Гофбурга.

ТАРАС ШЕВЧЕНКО-ДРАМАТУРГ: ПРИЧИНКИ ДО ТЕМИ (До 150-річчя від смерти)

Тарас Шевченко впродовж усього свого життя цікавився багатьма жанрами літератури, в тому числі драмою, хоча його драматургічна спадщина вичерпується однією завершеною п'єсою „Назар Стодоля" (1843), уривком з третьої дії російсько­мовної історичної драми чи трагедії „Никита Гай­дай" (1841) та незнайденою чи ненаписаною драмою „Слепая красавица". Незважаючи на це, Шевченкова драматургія є значущою в контексті його ху­дожньої творчости.

МАРКІЯН ШАШКЕВИЧ І ЙОГО ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ СЬОГОДНІ

Здається, два віки – добрячий часовий від­тинок, аби творчу спадщину того чи того націо­нального класика було ретельно вивчено, оправлено в належні фоліянти, а самому класикові – від­ведено належне тільки йому місце в духовному пантеоні спільноти.

Сторінки

Підписатися на RSS - Публікації