Видання

Том 231 (CCXXXI). 1996 р. Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCXХХІ: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дис­циплін / Редактори тому Ярослав Дашкевич, Олег Купчинський. — Львів, 1996. — 615 с., іл., карти.

_________________________

Том 230 (CCXXX). 1995 р. Праці Секції етнографії та фольклористики

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCXХХ: Пра­ці Сек­ції ет­ног­ра­фії та фоль­кло­рис­ти­ки / Редак­то­ри тому Ро­ман Кир­чів, Олег Куп­чин­ський. — Львів, 1995. — 595 с., іл., кар­тосхема.

_________________________

Том 229 (CCXXIX). 1995 р. Праці Філологічної секції

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCXXIX: Пра­ці Фі­ло­ло­гіч­ної сек­ції / Редактори тому Ми­ко­ла Іль­ниць­кий, Олег Куп­чин­ський. — Львів, 1995. — 623 с., іл., кар­тосхема.

_________________________

Том 228 (ССХХVIII). 1994 р. Праці Історично-філософської секції

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCXXVIII: Пра­ці Іс­то­рич­но-фі­ло­соф­ської сек­ції / Редактор то­му Олег Куп­чин­ський. — Львів, 1994. — 559 с., іл.

_________________________

Том 227 (CCXXVII). 1994 р. Праці Секції мистецтвознавства

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCXXVII: Пра­ці Сек­ції мис­тец­твоз­нав­ства / Редактори тому Олег Куп­чин­ський, Во­ло­ди­мир Ов­сій­чук, Ан­дрій Руд­ниць­кий. — Львів, 1994. — 511 с., іл. картосхеми.

_________________________

Том 226 (CCXXVI). 1993 р. Праці Музикознавчої комісії

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCXXVI: Пра­ці Му­зи­коз­нав­чої ко­мі­сії / Редактори тому Олег Куп­­­чин­ський, Юрій Яси­нов­ський. — Львів, 1993. — 532 с.

_________________________

Том 225 (CCXXV). 1993 р. Праці Історично-філософської секції

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCXXV: Пра­ці Іс­то­рич­но-фі­ло­соф­ської сек­ції / Редактор тому Олег Куп­чин­ський. — Львів, 1993. — 487 с., іл., картосхеми.

_________________________

Том 224 (CCXXIV). 1992 р. Праці Філологічної секції

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCXXІV: Пра­ці Фі­ло­ло­гіч­ної сек­ції / Редактори тому Ми­ко­ла Іль­­ниць­кий, Олег Куп­чин­ський. — Львів, 1992. — 436 с., іл.

_________________________

Том 234 (CCXXXIV). 1997 р. Праці Філологічної секції

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCXХХІV: Праці Філологічної секції / Редактор то­му Олег Куп­чин­ський. — Львів, 1997. — 698 с., іл., картосхеми.

_________________________

Зміст: 

Том 223 (CCXXIII). 1992 р. Праці Секції етнографії та фольклористики

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCXXІІІ: Пра­ці Сек­ції ет­ног­ра­фії та фоль­кло­рис­ти­ки / Редак­то­ри тому Ро­ман Кир­чів, Олег Куп­чин­ський. — Львів, 1992. — 463 с., іл., кар­­тосхема.

_________________________

Том 222 (CCXXII). 1991 р. Праці Історико-філософської секції

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCXXІІ: Пра­ці Іс­то­ри­ко-фі­ло­соф­ської сек­ції / Редактор тому Олег Куп­чин­ський. — Львів, 1991. — 471 с., іл.

_________________________

Том 221 (CCXXI). 1990 р. Праці Філологічної секції

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCXXІ: Пра­ці Фі­ло­ло­гіч­ної сек­ції / Редактори тому Ми­ко­ла Іль­­ниць­кий, Олег Куп­чин­ський. — Львів, 1990. — 383 с., іл.

_________________________

45 номер Вісника НТШ

 

На обкладинці:

Перша сторінка.— Кирило Студинський – шостий голова Наукового то­вариства ім. Шевченка (1923-1932)

Друга і третя сторінки.— Загальні звітні збори НТШ

Четверта сторінка.— Із видань НТШ за 2008-2010 рр.

44 номер Вісника НТШ

 

На обкладинці:

Перша сторінка.— Василь Щурат – п'ятий голова Наукового товариства ім. Шевченка (1921 –1923)

Друга сторінка.— Пленарне засідання XXI Наукової сесії НТШ

Третя сторінка.— Пленарне засідання XXI Наукової сесії НТШ

Четверта сторінка.— Будинок НТШ, який придбало Товариство в 1912 p.

43 номер Вісника НТШ

 

На обкладинці:

Перша сторінка.— Степан Томашівський – в. о. четвертого голови Наукового товариства ім. Шевченка (друга половина 1913-1920 рр.)

Друга сторінка.— Під час Загальних звітних зборів НТШ.– 2009 р.

Третя сторінка.— В кулуарах Загальних звітних зборів НТШ.– 2009 р.

Четверта сторінка.— Будинок НТШ, який придбало Товариство 1898 р.

Сторінки

Підписатися на RSS - Видання