Видання

Том 17 (ХVІІ). 1897 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. ХVІІ. — Львів, 1897. —  Кн. ІІІ. — [3]+194 с.

_________________________

Зміст: 

Том 16 (ХVІ). 1897 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. ХVІ. — Львів, 1897. —  Кн. ІІ. — [2]+194 с.

_________________________

Зміст: 

Том 15 (ХV). 1897 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. ХV— Львів, 1897. —  Кн. І. — [2]+191 с.

_________________________

Зміст: 

Том 14 (ХІV). 1896 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. ХІV— Львів, 1896. —  Кн. VІ. — [1]+200 с.

_________________________

Зміст: 

Том 13 (ХІІІ). 1896 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. ХІІІ— Львів, 1896. —  Кн. V. — [1]+194 с.

_________________________

Зміст: 

Том 12 (ХІІ). 1896 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. ХІІ— Львів, 1896. —  Кн. ІV. — [1]+196 с.

_________________________

Зміст: 

Том 11 (ХІ). 1896 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. ХІ— Львів, 1896. —  Кн. ІІІ. — [1]+191 с.

_________________________

Зміст: 

Том 10 (Х). 1896 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. Х— Львів, 1896. —  Кн. ІІ. — [1]+192 с.

_________________________

Зміст: 

Том 9 (ІХ). 1896 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. ІХ— Львів, 1896. —  Кн. І. — [1]+194 с., іл.

_________________________

Зміст: 

Том 8 (VІІІ). 1895 р.

Записки товариства імені Шевченка : видавництво, присьвячене науці і письменству україньско-руского народу / Впорядкував Михайло Грушевський. — Т. VІІІ— Львів, 1895. —  Кн. ІV. — XVI+[1]+174 с.

_________________________

Зміст: 

Том 7 (VІІ). 1895 р.

Записки товариства імені Шевченка : видавництво, присьвячене науці і письменству україньско-руского народу / Впорядкував Михайло Грушевський. — Т. VІІ— Львів, 1895. —  Кн. ІІІ. — [І]+192+[2] с.

_________________________

Зміст: 

Том 6 (VІ). 1895 р.

Записки товариства імені Шевченка : видавництво, присьвячене науці і письменству україньско-руского народу / Впорядкував Михайло Грушевський. — Т. VІ— Львів, 1895. —  Кн. ІІ. — [2]+192 с.

_________________________

Зміст: 

Том 5 (V). 1895 р.

Записки товариства імені Шевченка : видавництво, присьвячене науці і письменству україньско-руского народу [Не­за­бут­ній па­мя­ти Д[ок­то]ра Оме­­ля­на Ого­­­нов­ско­го, про­фе­со­ра Львів­ско­го уні­вер­си­те­та, по­чес­т­но­го чле­на і ди­рек­то­ра сек­циї фі­л­ьоль­оґіч­ної На­у­ко­во­го то­ва­рис­тва іме­ни Шев­­чен­ка] / Впорядкував Михайло Грушевський. — Т. 

Том 4 (ІV). 1894 р.

Записки товариства імені Шевченка : видавництво, присьвячене науці і письменству україньско-руского народу / Впорядкував Олександер Барвіньский. — Львів, 1894. — Т. ІV. — [1]+200 с.

_________________________

Том 3 (ІІI). 1894 р.

Записки товариства імені Шевченка : видавництво, присьвячене науці і письменству україньско-руского народу [“не­за­бут­ній па­мя­ти вос­кре­си­те­ля Га­лиц­­кої Ру­­си Мар­кі­я­на Шаш­ке­ви­ча з на­го­ди 50 літ­них ро­ко­вин єго смер­ти і пе­ре­не­сеня єго мо­щий з Но­во­сі­лок Ліс­ких на кла­до­ви­ще ли­ча­ків­ске у Льво­ві] / Впорядкував Олександер Барвіньский.

Сторінки

Підписатися на RSS - Видання