Видання

47 номер Вісника НТШ

 

На обкладинці:

Перша сторінка.— Іван Раковський — восьмий голова Наукового товариства ім. Шевченка (1935—1949)

Друга і третя сторінки.— Загальні звітно-виборні збори НТШ в Україні

Четверта сторінка.— Будинки НТШ Европи (Сарсель, Франція)

46 номер Вісника НТШ

 

На обкладинці:

Перша сторінка.— Володимир Левицький – сьомий голова Наукового то­вариства ім. Шевченка (1932-1935)

Друга і третя сторінки.— ХХІІ Наукова сесія НТШ в Україні

Четверта сторінка.— Будинки НТШ Америки у Нью-Йорку (США).

Том 235 (CCXXXV). 1998 р. Праці Археологічної комісії

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCXХХV: Праці Археологічної комісії / Редактори тому Мико­ла БандрівськийЛариса КрушельницькаОлег Купчинський. — Львів, 1998. – 717 с., іл., карти та картосхеми.

_________________________

Зміст: 

Том 233 (CCXXXIII). 1997 р. Праці Історично-філософської секції

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCXХХІІІ: Праці Історично-філософської секції / Редактор то­му Олег Куп­чин­ський. — Львів, 1997. — 631 с., іл.

_________________________

Том 232 (CCXXXII). 1996 р. Праці Музикознавчої комісії

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCXХХІІ: Праці Музикознавчої комісії / Редактори тому Олег Куп­­чинський, Юрій Ясиновський. — Львів, 1996. — 615 с., іл.

_________________________

Том 231 (CCXXXI). 1996 р. Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCXХХІ: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дис­циплін / Редактори тому Ярослав Дашкевич, Олег Купчинський. — Львів, 1996. — 615 с., іл., карти.

_________________________

Том 230 (CCXXX). 1995 р. Праці Секції етнографії та фольклористики

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCXХХ: Пра­ці Сек­ції ет­ног­ра­фії та фоль­кло­рис­ти­ки / Редак­то­ри тому Ро­ман Кир­чів, Олег Куп­чин­ський. — Львів, 1995. — 595 с., іл., кар­тосхема.

_________________________

Том 229 (CCXXIX). 1995 р. Праці Філологічної секції

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCXXIX: Пра­ці Фі­ло­ло­гіч­ної сек­ції / Редактори тому Ми­ко­ла Іль­ниць­кий, Олег Куп­чин­ський. — Львів, 1995. — 623 с., іл., кар­тосхема.

_________________________

Том 228 (ССХХVIII). 1994 р. Праці Історично-філософської секції

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCXXVIII: Пра­ці Іс­то­рич­но-фі­ло­соф­ської сек­ції / Редактор то­му Олег Куп­чин­ський. — Львів, 1994. — 559 с., іл.

_________________________

Том 227 (CCXXVII). 1994 р. Праці Секції мистецтвознавства

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCXXVII: Пра­ці Сек­ції мис­тец­твоз­нав­ства / Редактори тому Олег Куп­чин­ський, Во­ло­ди­мир Ов­сій­чук, Ан­дрій Руд­ниць­кий. — Львів, 1994. — 511 с., іл. картосхеми.

_________________________

Том 226 (CCXXVI). 1993 р. Праці Музикознавчої комісії

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCXXVI: Пра­ці Му­зи­коз­нав­чої ко­мі­сії / Редактори тому Олег Куп­­­чин­ський, Юрій Яси­нов­ський. — Львів, 1993. — 532 с.

_________________________

Том 225 (CCXXV). 1993 р. Праці Історично-філософської секції

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCXXV: Пра­ці Іс­то­рич­но-фі­ло­соф­ської сек­ції / Редактор тому Олег Куп­чин­ський. — Львів, 1993. — 487 с., іл., картосхеми.

_________________________

Том 224 (CCXXIV). 1992 р. Праці Філологічної секції

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCXXІV: Пра­ці Фі­ло­ло­гіч­ної сек­ції / Редактори тому Ми­ко­ла Іль­­ниць­кий, Олег Куп­чин­ський. — Львів, 1992. — 436 с., іл.

_________________________

Том 234 (CCXXXIV). 1997 р. Праці Філологічної секції

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCXХХІV: Праці Філологічної секції / Редактор то­му Олег Куп­чин­ський. — Львів, 1997. — 698 с., іл., картосхеми.

_________________________

Зміст: 

Том 223 (CCXXIII). 1992 р. Праці Секції етнографії та фольклористики

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCXXІІІ: Пра­ці Сек­ції ет­ног­ра­фії та фоль­кло­рис­ти­ки / Редак­то­ри тому Ро­ман Кир­чів, Олег Куп­чин­ський. — Львів, 1992. — 463 с., іл., кар­­тосхема.

_________________________

Сторінки

Підписатися на RSS - Видання