Видання

Том 12 (ХІІ). 1896 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. ХІІ— Львів, 1896. —  Кн. ІV. — [1]+196 с.

_________________________

Зміст: 

Том 11 (ХІ). 1896 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. ХІ— Львів, 1896. —  Кн. ІІІ. — [1]+191 с.

_________________________

Зміст: 

Том 10 (Х). 1896 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. Х— Львів, 1896. —  Кн. ІІ. — [1]+192 с.

_________________________

Зміст: 

Том 9 (ІХ). 1896 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. ІХ— Львів, 1896. —  Кн. І. — [1]+194 с., іл.

_________________________

Зміст: 

Том 8 (VІІІ). 1895 р.

Записки товариства імені Шевченка : видавництво, присьвячене науці і письменству україньско-руского народу / Впорядкував Михайло Грушевський. — Т. VІІІ— Львів, 1895. —  Кн. ІV. — XVI+[1]+174 с.

_________________________

Зміст: 

Том 7 (VІІ). 1895 р.

Записки товариства імені Шевченка : видавництво, присьвячене науці і письменству україньско-руского народу / Впорядкував Михайло Грушевський. — Т. VІІ— Львів, 1895. —  Кн. ІІІ. — [І]+192+[2] с.

_________________________

Зміст: 

Том 6 (VІ). 1895 р.

Записки товариства імені Шевченка : видавництво, присьвячене науці і письменству україньско-руского народу / Впорядкував Михайло Грушевський. — Т. VІ— Львів, 1895. —  Кн. ІІ. — [2]+192 с.

_________________________

Зміст: 

Том 5 (V). 1895 р.

Записки товариства імені Шевченка : видавництво, присьвячене науці і письменству україньско-руского народу [Не­за­бут­ній па­мя­ти Д[ок­то]ра Оме­­ля­на Ого­­­нов­ско­го, про­фе­со­ра Львів­ско­го уні­вер­си­те­та, по­чес­т­но­го чле­на і ди­рек­то­ра сек­циї фі­л­ьоль­оґіч­ної На­у­ко­во­го то­ва­рис­тва іме­ни Шев­­чен­ка] / Впорядкував Михайло Грушевський. — Т. 

Том 4 (ІV). 1894 р.

Записки товариства імені Шевченка : видавництво, присьвячене науці і письменству україньско-руского народу / Впорядкував Олександер Барвіньский. — Львів, 1894. — Т. ІV. — [1]+200 с.

_________________________

Том 3 (ІІI). 1894 р.

Записки товариства імені Шевченка : видавництво, присьвячене науці і письменству україньско-руского народу [“не­за­бут­ній па­мя­ти вос­кре­си­те­ля Га­лиц­­кої Ру­­си Мар­кі­я­на Шаш­ке­ви­ча з на­го­ди 50 літ­них ро­ко­вин єго смер­ти і пе­ре­не­сеня єго мо­щий з Но­во­сі­лок Ліс­ких на кла­до­ви­ще ли­ча­ків­ске у Льво­ві] / Впорядкував Олександер Барвіньский.

Том 2 (ІI). 1893 р.

Записки товариства імені Шевченка : видавництво, присьвячене науці і письменству україньско-руского народу / Впорядкував Олександер Барвіньский. — Львів, 1893. — Т. ІІ. — 189 с., іл., карта.

_________________________

Зміст: 

Том 236 (CCXXXVІ). 1998 р. Праці Комісії образотворчого та ужиткового мистецтва

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCXХХVI: Праці Комісії образотворчого та ужиткового мистецтва / Ре­да­к­то­ри то­му Олег Ку­п­чин­сь­кий, Во­ло­ди­мир Ов­сій­чук. — Львів, 1998. — 675 с., іл., кар­то­схе­ми.

_________________________

Зміст: 

Ярослав Ганіткевич. Бібліографічний покажчик. Львів, 2018

Ярослав Ганіткевич

Бібліографічний покажчик
Львів, ПАШС. 2018

УДК 016:61(092) Ганіткевич

 

ББК 91.9:5 г (45Укр) Ганіткевич

 

  • 192

 

 

Том 1 (I). 1892 р.

Записки товариства імені Шевченка : видавництво, присьвячене науці і письменьству україньско-руского народу / Впорядкував д-р Юліян Целевич. — Львів, 1892. — Т. І. — [2]+212 с.

_________________________

Зміст: 

Донецький вісник НТШ, Том 44

Сторінки

Підписатися на RSS - Видання