Том 232 (CCXXXII). Праці Музикознавчої комісії

Праці Музикознавчої комісії: статті, матеріали, критика і бібліографія

Надруковано за ухвалою Видавничої ради

 Наукового товариства імені Шевченка у Львові

 Редактори Тому:

Олег КУПЧИНСЬКИЙ

 Юрій ЯСИНОВСЬКИЙ


 

ЗМІСТ

СТАТТІ

Юрій ЯСИНОВСЬКИЙ. Кулизм'яні нотовані пам'ятки княжої доби … 7-40

Олександра ЦАЛАЙ-ЯКИМЕНКО. "Літерні поміти" російських співацьких рукописів XVII століття – різновид київської релятивної нотації … 41-58

Юрій МЕДВЕДИК. "Богогласник" – визначна пам'ятка української культури XVII–XVІІI століть … 59-80

Дмитро КОЛБИН. Під ім'ям Вольфґанґа-Амадея Моцарта … 81-98

Алла ЄФИМЕНКО. "Реквієм Міньйоні" Роберта Шумана крізь індивідуально-роман­тичний погляд на дилему життя і смерти … 99-111

Олександр КОЗАРЕНКО. Вплив поетики Тараса Шевченка на формування творчого методу Миколи Лисенка … 112-124

Наталія КАШКАДАМОВА. Українська фортепіанна музика в репертуарі піаністів Галичини (60-і роки XIX ст. – 1939 р.) … 125-153

Наталія ШВЕЦЬ. Стиль симфоній Романа Сімовича … 154-164

Олександра ЛАНЦУТА. Українська неоромантична фортепіанна соната … 165-178

Богдан СЮТА. Деякі питання індивідуально-стильової специфіки музичної драматургії українських композиторів 1970-1980-х років (Камерно-вокальні твори) … 179-193

МАТЕРІАЛИ

Багатоголосся українських народних пісень. — Мирослав АНТОНОВИЧ … 197-207

Український музичний Львів. — Василь ВИТВИЦЬКИЙ … 208-216

Музичне життя Львова 1824 року у дзеркалі часопису "Mnemosyne". — Лідія МЕЛЬНИК … 217-222

Австрійські композитори Львова першої половини XIX століття. — Володимир ТОКАРЧУК … 223-232

Відень і українська музична культура другої половини XIX ст. – 1918 р. — Мирон ЧЕРЕПАНИН … 233-244

Традиції вірменської музики в Україні. — Збіґнев КОСТЮВ … 245-248

З історії дискусій навколо церковно-музичної спадщини Дмитра Бортнянського (3 до­датком відгуку Гектора Берліоза про українського композитора). — Ґустав ЦВЕНҐРОШ … 249-266

Уривок щоденника цитриста та композитора Євгена Купчинського з 1888-1889 років. — Олег АНТОНОВИЧ … 267-285

Три листи Анатоля Вахнянина до невстановленого адресата. — Яким ГОРАК … 286-293

Листування Михайла Гайворонського і Філарета Колесси. — Ксеня КОЛЕССА … 294-326

Листи Михайла Гайворонського до Василя Витвицького. — Петро БАБ'ЯК … 327-339

Перші музичні наставники Левка Ревуцького. — Кіра ШАМАЄВА … 340-344

Лятошинські в Житомирі. — Кіра ШАМАЄВА … 345-352

З епістолярної спадщини Бориса Лятошинського. — Кіра ШАМАЄВА … 353-359

Дмитро Лекгер — корифей львівської скрипкової школи. — Юлія ОНИЩЕНКО … 360-372

Маловідомий український композитор Володимир Стон-Балтарович. — Микола МУШИНКА … 373-387

Із творчої біографії піаністки Володимири Божейко. — Наталія КАШКАДАМОВА … 388-407

Звукозаписи Любки Колесси. — Роман САВИЦЬКИЙ-молодший … 408-413

Українські звукозаписи фірми "Грамофон" та її полтавська експедиція у 1906 р. — Степан МАКСИМ'ЮК … 414-425

З історії українського нотодрукування. — Ольга ОСАДЦЯ … 426-437

Музичне видавництво "Станиславівський Боян". — Мирон ЧЕРЕПАНИН … 438-447

Інститут народної творчости у Львові та культурно-освітнє життя Галичини в 1941-1944 роках. — Ірина ДОВГАЛЮК, Сергій ШНЕРХ … 448-463

Діячі української музичної культури (Матеріали до біо-бібліографічного словника). — Петро МЕДВЕДИК … 464-558

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Юрій ЯСИНОВСЬКИЙ. Із бібліографії Мілоша Велімировича — дослідника візантій­ської та слов'янської церковної музики … 561-571

Катерина ЦИРІКУС. Ніна Герасимова-Персидська — музикознавець-медієвіст (Бібліографія) … 572-578

Маркіян КУШНІР, Наталія СИРОТИНСЬКА. Павло Маценко — композитор, музиколог, громадський діяч. Збірник на пошану 90-ліття народин. — Торонто, 1992. — 224 с. … 579-585

Алла ЄФИМЕНКО. Роздуми з приводу першого міжнародного фестивалю "Ігор Стравінський та Україна" … 585-593

Оксана БІЛИК. Українське музикознавство. Республіканський міжвідомчий науково-методичний збірник / Упоряд. І. Пясковський. — К., 1991. — Вип. 26. — 267 с. … 593-598

Юрій МЕДВЕДИК. Духовные стихи в рукописной традиции Вятского края. Инципитарий по материалам БАН и УрГУ / Составители: Л. Петрова, М. Казанцева // К истории книжной культуры Южной Вятки. — Л., 1991. — С. 78-93 … 598-602

Роман СТЕЛЬМАЩУК. Ukrainian Musical Elements in Classical Music by Yakov Soroker. Translation of: Ukrainski elementy v tvorchosti kompozytoriv-kliasykiv / Includes bibliographical references and index. Translated by Olia Samijlenko. Edited by Andrij Hornjatkevych. — Published by Canadian Institute of Ukrainian Studies Press. — Edmonton; Toronto, 1995. — 155 p. … 602-605

Віталій КИРЕЙКО. Юрій Ясиновський. Українські та білоруські нотолінійні Ірмолої XVI–XVIII століть. Каталог та кодикологічно-палеографічне дослідження. — Львів, 1996. — 623 с. … 605-608

Список ілюстрацій … 609

Зміст українською мовою … 611-612

Зміст англійською мовою … 613-614

 


Записки Наукового товариства імені Шевченка

Т. CCXXXII

Праці Музикознавчої комісії

Редактори тому: Олег КУПЧИНСЬКИЙ, Юрій ЯСИНОВСЬКИЙ

Літературний редактор: Ярослав Тучапський

Коректори: Галина Лазуркевич, Олександра Савула

Підписано до друку 17.12.98

Тираж 500 прим.

© Наукове товариство імені Шевченка у Львові, 1996


 

Завантажити 232 том Записок НТШ