Том 223 (CCXXIII). Праці Секції етнографії та фольклористики

Праці Секції етнографії та фольклористики: статті (фольклористика, етнографія), матеріали, критика і бібліографія.

Друкується за ухвалою Видавничої ради

Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові

Редактори Тому:
Роман Кирчів
Олег Купчинський

ЗМІСТ

Від редакторів тому … 5-8

С Т А Т Т І

ФОЛЬКЛОРИСТИКА

Степан МИШАНИЧ. Один із підрозділів українських народних дум … 11-32

Володимир БУРЯК. Естетичний аспект форм індивідуального самовираження сучасної фольклорної пам'яті (На матеріалі півдня України) … 33-44

Роман КИРЧІВ. Сподвижник «Руської трійці» фольклорист Іван Бірецький … 45-62

Іван СЕНЬКО. Пісня про скасування панщини … 63-76

Надія СУПРУН. Етномузикознавча діяльність Гната Хоткевича … 77-94 

ЕТНОГРАФІЯ

Роман РАДОВИЧ. Особливості народного житла південно-західної частини Волині (Друга половина XIX — початок XX століття) … 95-104

Архип ДАНИЛЮК. Господарські будівлі на Поліссі кінця XIX — початку XX століття … 105-114

Софія БОНЬКОВСЬКА. Художні традиції гуцульського мосяжництва … 115-126

Ганна САВЧУК. З історії українських жіночих прикрас … 127-136

Богдан ЯРЕМКО. Виготовлення традиційних карпатських народних флейт … 137-154

Михайло ГЛУШКО. Етнографія бойківського лісосплаву … 155-171

Григорій ДЕМ’ЯН. Маловідомі сторінки життя і наукової праці Михайла Зубрицького … 172-196

Мирослав МОРОЗ. Етнографічна діяльність Раймунда Кайндля … 197-205

Йосип ДЗЕНДЗЕЛІВСЬКИИ. Нестор Малеча — етнограф, фольклорист, філолог … 206-218

Зоряна БОЛТАРОВИЧ. Оскар Кольберг і Україна … 219-230

М А Т Е Р І А Л И

Галицькі казки в запису початку 30-х років XIX ст. — Михайло ВОЗНЯК … 233-270

Зв'язки Івана Франка з Австрійським народознавчим товариством. Маловідома рецензія на працю Володимира Шухевича «Гуцульщина». — Мирослав МОРОЗ … 271-283

Невидана стаття Юрія Павловича з історії примітивного транспорту.— Михайло ГЛУШКО … 284-292

Листи Володимира Гнатюка до Михайла Зубрицького. — Григорій ДЕМ’ЯН … 293-308

Листування Климента Квітки і Філарета Колесси. — Роксоляна ЗАЛЄСЬКА, Анатолій ІВАНИЦЬКИЙ … 309-416 

З ІСТОРІЇ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА імені Т. ШЕВЧЕНКА

Етнографічні колекції Музею НТШ. — Таїсія ГОНТАР … 417-427 

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Роман КИРЧІВ. Мушинка Микола. Володимир Гнатюк: Життя та його діяльність в галузі фольклористики, літературознавства та мовознавства. — Париж; Нью-Йорк; Сідней; Торонто, 1987. — 332 с. — (Записки НТШ: Праці філол. секції; Т. 207) … 431-434

Олег КУПЧИНСЬКИЙ. Етнографія і фольклористика на сторінках «Українського архіву» (1960-1989; Т. 16-51) … 434-445

Зоряна БОЛТАРОВИЧ, Роман КИРЧІВ. Этнаграфія Беларусі: Энцыклапедыя.— Мінск: Беларуская савецкая энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 1989. — 576 с. … 446-448

Роман ЧМЕЛИК. Городенщина: Історично-мемуарний збірник / Ред. Михайло Г. Марунчак. — Нью-Йорк; Торонто; Вінніпег, 1978. — 870 с. — (Укр. архів; Т. 33) … 448-451

Григорій ГРАБІВСЬКИЙ. Бойківщина: Монографічний збірник матеріалів про Бойківщину з географії, історії, етнографії і побуту / Ред. і голова ред. колегії Мирон Утриско. — Філадельфія; Нью-Йорк, 1980. — 521 с. — (Укр. архів; Т. 34) … 451-453

Список ілюстрацій … 454-455

Зміст українською мовою … 456

Зміст англійською мовою … 457-458 


Записки Наукового товариства імені Т.Шевченка

Т. CCXXIII

Праці Секції етнографії та фольклористики

Редактори тому: Роман КИРЧІВ, Олег КУПЧИНСЬКИЙ

Літературний редактор: Ігор Гринда

Підписано до друку 13.08.92

Тираж 2000 прим.

Видавництво Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові

Львівська книжкова фабрика "Атлас"

© Наукове товариство імені Шевченка у Львові, 1992


 

Завантажити 223 том Записок НТШ