Видання

Праці НТШ. Медичні науки

Праці НТШ. Хімічні науки

Том 206 (CCVI). 1988 р. Історично-філософічна секція. Частина І.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCVІ: Історично-філософічна секція. [Лем­ків­щи­на. Зем­ля – лю­ди – іс­то­рія – куль­ту­ра. Том I / Ре­дак­тор Бог­дан О. Стру­мін­ський]. — Нью-Йорк; Па­риж; Сид­ней; То­рон­то, 1988. — 570 c., іл., карти.

_________________________

Том 272 (CCLXХІІ). 2019 р. Праці Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCLXХІІ: Праці Філологічної секції / Редактор тому Олег Купчинський; Редакційна колегія: Микола Бондар, Олег Купчинський, Євген Нахлік, Леонід Рудницький, Тарас Салига, Назар Федорак. — Львів, 2019. — 664 с.

_________________________

“Праці Наукового Товариства ім. Шевченка. Медичні науки” том 54, №2, 2018

Том 260 (CCLX). 2010 р. Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. Книга 2.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCLX: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін / Редактор тому Олег Купчинський; Редакційна колегія: Андрій Гречило, Тарас Гунчак, Любов Дубровіна, Микола Крикун, Олег Купчинський, Роман Шуст, Наталія Яковенко

Бібліографія Записок Наукового товариства імені Шевченка. Томи I-CCXL (1892-2000). 2003 р.

Бібліографія Записок Наукового товариства імені Шевченка. Томи I-CCXL (1892-2000). — Комісія Бібліографії і Книгознавства / Укладач Василь Мейхер. — Львів, 2003. — 739 с.

_________________________

Зміст: 

Том 269 (CCLXIХ). 2016 р. Праці Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCLXIХ: Праці Філологічної секції [160-річчю від народження та 100-річчю від смерти Івана Франка присвячується] / Редактор тому Олег Купчинський. — Львів, 2016. — 560 с.

Том 271 (CCLXXI). 2018 р. Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCLXХI: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін / Редактор тому Олег Купчинський; Редакційна колегія: Андрій Гречило, Любов Дубровіна, Микола Крикун, Олег Купчинський, Ром

Сторінки

Підписатися на RSS - Видання