Видання

Том 274 (CCLXXIV). 2021 р. Праці Історично–філософської секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCLXХIV: Праці Історично-філософської секції. — Львів, 2021. — 725 стор.

Том 273 (CСLXХІІІ). 2020 р. Праці Театрознавчої комісії.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCLXХІІІ: Праці Театрознавчої секції / Редактор тому Олег Купчинський; Редакційна колегія: Майя Гарбузюк, Богдан Козак, Олег Купчинський, Роман Лаврентій. — Львів, 2020. — 486 с.

_________________________

Праці НТШ. Медичні науки

Праці НТШ. Хімічні науки

Том 206 (CCVI). 1988 р. Історично-філософічна секція. Частина І.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCVІ: Історично-філософічна секція. [Лем­ків­щи­на. Зем­ля – лю­ди – іс­то­рія – куль­ту­ра. Том I / Ре­дак­тор Бог­дан О. Стру­мін­ський]. — Нью-Йорк; Па­риж; Сид­ней; То­рон­то, 1988. — 570 c., іл., карти.

_________________________

Сторінки

Підписатися на RSS - Видання