Видання

Том 245 (CCХLV). 2003 р. Праці Театрознавчої комісії.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCХLV: Праці Театрознавчої комісії. — Львів, 2003. — 723 с., іл.

_________________________

Зі змісту: 

Том 244 (CCХLІV). 2002 р. Праці Археологічної комісії.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCХLІV: Праці Археологічної комісії / Редактори тому Микола Бандрівський, Лариса Крушельницька, Олег Купчинський. — Львів, 2002. — 748 с., іл.

_________________________

Том 243 (CCХLІІІ). 2002 р. Праці Історично–філософської секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCХLІІІ: Праці Історично-філософської секції  / Редактор тому Олег Купчинський. — Львів, 2002. — 724 с., іл.

_________________________

Зміст: 

Том 241 (CСХLІ). 2001 р. Праці Комісії архітектури та містобудування.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCLХІ: Праці Комісії архітектури та містобудування / Редактори тому Олег Купчинський та Андрій Рудницький. — Львів, 2001. — 653 с., іл.

_________________________

Зі змісту: 

Том 242 (CСХLІІ). 2001 р. Праці Секції етнографії та фольклористики.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCХLІІ: Праці Секції етнографії та фольклористики  / Редактори тому Роман Кирчів, Олег Купчинський, Михайло Глушко. — Львів, 2001. — 731 с., іл.

_________________________

Зміст: 

Том 240 (CCХL). 2000 р. Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCХL: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін / Редактор тому Олег Купчинський. — Львів, 2000. — 731 с., іл., карти та картосхеми.

_________________________

Зміст: 

Том 239 (CCХХХIХ). 2000 р. Праці Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCХХХIХ: Праці Філологічної секції / Ре­да­к­тор то­му Олег Ку­п­чин­сь­кий. — Львів, 2000. — 644 с., іл.

_________________________

Зміст: 

Том 238 (CCХХХVIII). 1999 р. Праці Історично-філософської секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCХХХVIII: Праці Історично-філософської секції / Ре­да­к­тор то­му Олег Ку­п­чин­сь­кий. — Львів, 1999. — 668 с., іл., кар­то­схе­ма.

_________________________

Зміст: 

Том 237 (CCХХХVІI). 1999 р. Праці Театрознавчої комісії.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCХХХVІI: Праці Театрознавчої комісії / Ре­да­к­то­ри то­му Іри­на Во­ли­ць­каОлег Ку­п­чин­сь­кийРо­с­ти­с­лав Пи­ли­п­чук. — Львів, 1999. — 681 с., іл.

_________________________

Зміст: 

Том 220 (CCХХ). – у друці

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCХХ: []. — у друці.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

 

Том 219 (CCХIХ). – у друці

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCХ: []. — у друці.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

 

Том 217 (CCХVІI). – у друці

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCХVII: []. — у друці.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

 

Том 218 (CCХVIII). 1993 р. Історично-філософічна секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCХVIII: Історично-філософічна секція. Сло­ваць­ке пе­да­го­гіч­не ви­дав­ниц­тво в Бра­тис­ла­ві. Від­діл ук­ра­їн­ської лі­те­ра­ту­ри в Пря­ше­ві.

Том 216 (CCХVI). 1991 р. Філологічна секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CСХVІ: Філологічна секція. [Василь Ящун. Вибране із славісти­ки]. — Ню Йорк; Па­риж; Сид­ней; То­рон­то, 1991. — 319 с.

_________________________

Зміст: 

Том 215 (CCХV). 2001 р. Філологічна секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CСХV: Фі­ло­ло­гіч­на сек­ція. [Сві­ти Та­ра­са Шев­чен­ка. T. II. Збір­­ник стат­тей до 185-річ­чя з дня на­род­жен­ня по­е­та / Ре­дак­то­ри: Ла­ри­са М. Л. За­лесь­ка Ониш­ке­вичАся ГумецькаІван Фізер]. — Нью-Йорк; Львів, 2001. — 416 с., іл.

_________________________

Сторінки

Підписатися на RSS - Видання