Донецький Вісник НТШ. Том 49

ЗМІСТ

ІСТОРІЯ

Віталій Орловський. НАРИСИ ІСТОРІЇ ПОСЕЛЕНЬ ПОЛТАВЩИНИ ТА ЧЕРКАЩИНИ
Тамара Пішванова. О, ГОГОЛЬ, НАШ БЕЗСМЕРТНИЙ ГОГОЛЬ!

ФІЛОСОФІЯ

Зоя Пасько. БАГАТОАСПЕКТНІСТЬ БУТТЯ КУЛЬТУРНОЇ ТРАДИЦІЇ: ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ
Віталій Білецький. КОНСТРУЮВАННЯ ОБРАЗУ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА.
АРХІТЕКТОНІКА МІФОЛОГІЧНОГО НАРАТИВУ
Костянтин Родигін, Михайло Родигін. АЛХІМІЧНА ДОКТРИНА У ВИКЛАДІ ТЕОФАНА ПРОКОПОВИЧА В КОНТЕКСТІ ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ТЕНДЕНЦІЙ

МОВОЗНАВСТВО

Світлана Оліфіренко. ДЖЕРЕЛА ПОХОДЖЕННЯ ТА СЛОВОТВІРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРІЗВИЩ СУЧАСНОГО
УКРАЇНСЬКОГО ПРИАЗОВ’Я

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

Любов Твердовська. ВПЛИВ ПРИРОДНИХ ФАКТОРІВ НА ПРОЦЕС УТВОРЕННЯ САМОСАДКОВОЇ СОЛІ В КІНБУРНСЬКИХ СОЛОНИХ ОЗЕРАХ
Володимир Білецький. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОЛЕ ГІРНИЧИХ НАУК – УКРАЇНСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ, ЕНЦИКЛОПЕДИЧНА СПРАВА, НАУКОВІ ЖУРНАЛИ

ПЕДАГОГІКА

Ганна Онкович, Володимир Білецький. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТАТИСТИКИ ВІДВІДУВАНЬ
ДИДАКТИЧНИХ СТОРІНОК ФЕЙСБУКУ ЗА ВІКОМ І СТАТТЮ

КОНФЕРЕНЦІЇ

Давид Бзорек (Dawid Bzorek). КОНФЕРЕНЦІЯ ПРО ЕГО-ДОКУМЕНТИ НАУКОВЦІВ З
ПОЛЬЩІ, УКРАЇНИ, ФРАНЦІЇ ТА УГОРЩИНИ (Варшава, 20.12.2021 року)

Файл(и):