Донецький Вісник НТШ. Том 50

ЗМІСТ

ІСТОРІЯ

Віталій Орловський. НАРИСИ З ІСТОРІЇ КОЛОНІЗАЦІЇ ПОЛТАВЩИНИ
Сергій Гайдук. ЗАСЕЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬ ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ’Я У 40-Х РОКАХ XIX СТ.: ДОКУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Геннадій Гайко, Володимир Білецький. РОЗВИТОК ДАВНЬОГО ГІРНИЦТВА В УКРАЇНІ
Віктор Чумаченко. НЕЗАКІНЧЕНИЙ АВТОПОРТРЕТ (До публікації спогадів С.І. Ерастова)
В "РЕВОЛЮЦІЙНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПАРТІЇ" (з мемуарів С.І.Ерастова–Щербини)
Тамара Пішванова. ЗАПОРІЖЖЯ СПОРТИВНЕ: ДСТ «УРОЖАЙ» В КІНЦІ 1940-ПОЧАТКУ 1950-Х РОКІВ
Володимир Біляїв. У ПОСПІХУ БУДНІВ (СПОГАДИ, СПОСТЕРЕЖЕННЯ РОЗДУМИ, ЛИСТУВАННЯ) 1945 – 2003
Фрагмент 1. Кінець війни – що далі?
Фрагмент 2. Новий початок під владою армії США
Фрагмент 3. На паці в армії США

 

МЕДІАОСВІТА

Зоя Адамія, Ганна Онкович, Володимир Білецький, Артем Онкович. КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ СТАТИСТИКИ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІХ СТОРІНОК ФЕЙСБУКУ
Ганна Онкович, Володимир Білецький, Зоя Адамія, Артем Онкович, Віталій Білецький.
СПЕЦКУРС «ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНА МЕДІАОСВІТА» У РОЗВИТКУ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВНИЧОЇ ГАЛУЗІ

ПОЛІТОЛОГІЯ, ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Олександр Чередниченко. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ “АРХЕТИПУ ЕКСПАНСІЇ” У РОСІЯН

ФІЛОСОФІЯ. МУЗИКОЗНАВСТВО

Костянтин Родигін, Михайло Родигін. МУЗИКА У СВІТОГЛЯДІ КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ ШКОЛИ ДОБИ ГЕТЬМАНЩИНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ТРАДИЦІЇ

РЕЦЕНЗІЇ

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ПІШВАНОВА Т. Г. ГОГОЛЬ НА ДОНЕЦЬКІЙ СЦЕНІ: ДО 170-РІЧЧЯ З ДНЯ СМЕРТІ (1852—2022) — КИЇВ-ЗАПОРІЖЖЯ: ДОНЕЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ НТШ – Український культурологічний центр. Видавництво «Крокус», ФОП Халіков Р. Х., 2022. — 185 с.

Файл(и):