63 номер Вісника НТШ

ЗМІСТ

Звернення Наукового товариства ім. Шевченка до Голови Верховної Ради України п. Разумкова Д. О. та Прем’єр-міністра України п. Шмигаля Д. А.— Роман Кушнір

Актуально

Пандемія COVID–19: імунологічні аспекти.— Валентина Чоп’як

Україна в умовах російської агресії

Війна, церква, громадянське суспільство.— Сергій Лащенко
Чорне море — день прийдешній. Освоєння вуглеводневих ресурсів.— Роман Яремійчук
„Довелось запить з московської чаші московську отруту“. — Василь Лизанчук

З поточного життя НТШ

Загальні Звітні збори НТШ в Україні: підсумок роботи Товариства за 2019 рік.—  Андрій Фелонюк
Хронологія подій Наукового товариства ім. Шевченка в Америці. Доповіді, сим­по­зіюми, презентації, конференції. Вересень—груднень 2019 р. Нові члени НТШ в Америці—За матеріалами Бюлетня НТШ А
Наукове товариство ім. Шевченка у Канаді. 70 років діяльності.— Дарія Даревич
Засідання Ради НТШ і коляда.— Редакція
Архівні та рукописні збірки Наукового товариства імені Шевченка повертаються до Львова. Наразі у цифрових копіях.— Галина Сварник
Подвижник українознавчої праці (до 90-річчя Степана Заброварного).— Галина Щерба
Лавреат премії імені В’ячеслава Чорновола.— Редакція
ССLXXIІ том „Записок НТШ“.— О. А.

Статті та повідомлення

Галицько-руські монети у грошовому обігу Подільського князівства (друга половина ХІV — початок ХV ст.).— Олексій Бакалець
Іван Пулюй — взірець української національної еліти.— Ольга Збожна
Михайло Косач: фізик-дослідник, учасник наукових товариств (до 150 ліття від дня народження).— Володимир Шевчук
Богдан Кістяківський — український філософ права (до 150-річчя від дня народжен­ня).— Марія Альчук
Микола Руденко — український подвижник загальнолюдського плекання рятівного логосу (до 100 річчя від дня народження).— Володимир Шевчук
Українська консервативна політична думка про роль і місце Симона Петлюри в Українській національній революції 1917—1921 рр.— Степан Гелей
Кубанська місія україніста Віктора Чумаченка.— Надія Супрун-Яремко
Реформація в духовній культурі України.— Марія Кашуба
До питання про меморіалізацію площі „Сокола-Батька“ у Львові та відновлення її як спортивного об’єкта.— Андрій Гречило
Спілкування Андрея Шептицького та Івана Франка на відкритті Національного Музею.— Євген Нахлік

З архівної полиці

З минулого хіх століття. Життя і творчість Федора Заревича (1835—1879).— Олег Купчинський
Наші славні НТШівські ювіляри
Степан Стойко.— Платон Третяк, Григорій Криницький, Нестор Библюк
Григорій Кіт.— Роман Кушнір, Віктор Міщенко
Ніна Вірченко.— Дозислав Куриляк, Анатолій Прикарпатський
Стефанія Павлишин.— Любов Кияновська
Михайло Андрейчин.— Василь Копча
Ігор Пасько.— Володимир Білецький
Андрій Красневич.— Дмитро Вигнан, Степан Грабовський
Борис Зіменковський.— Мечислав Гжегоцький, Валентина Чоп’як
Оксана Сапеляк.— Галина Виноградська

Огляди нових книжок, рецензії

145 років Наукового товариства ім. Шевченка. Зб. статей і матеріалів / Упоряд. А. Фелонюк.— Львів, 2019.— 208 с., + іл.— Іван Сварник
Marek Melnyk. Pre-ekumenizm i konfesjonalizm. Prawosławne dążenia zjednoczeniowe w Pierwszej Rzeczypospolitej (1590–1596).— Olsztyn, 2018.— 430 s.— Леонід Тимошенко
Aleksander Kolańczuk. Ukraińscy emigranci polityczni w życiu naukowym, kulturalnym, społecznym i gospodarczym w II RP.— Przemyśl, 2019.— 392 s., il.— Іван Сварник
Оксана Кузьменко. Драматичне буття людини в українському фольклорі: концептуальні форми вираження (період Першої та Другої світових воєн).— Львів: Інститут народознавства НАН України, 2018.— 728 с., + 16 с. іл.— Олексій Вертій
Роксолана Поворознюк. Медичний переклад: теорія та практика: у 2 т.— Київ: Вид. Заславський О. Ю., 2019.— Т. 1.— 367 с.; Т. 2.— 463 с.— Тарас Шмігер
Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника: пере­міщення і втрати фондів. Т. 2 (1946 — березень 1953): зб. документів і матеріалів.— Львів, 2019. — ХХХІІ + 622 с.— Андрій Фелонюк
Міста на маґдебурзькому праві українських земель у ХІІІ—ХІХ ст. Т. І: Руське і Белзьке воєводства.— Львів, 2019. — 64 с. + 4 карти.— Уляна Кришталович
Дермань і Мізоч в історії та культурі Волині.— Рівне, 2019. — Вип. 1. — 296 с., іл.— Микола Ільків-Свидницький
Андрій Сова. Іван Боберський: суспільно-культурна, військово-політична та освітньо-виховна діяльність.— Львів, 2019.— 512 с.— Андрій Гречило
Степан Гелей. Гуманітарна сфера та виховання студентів у Львівському торговельно-економічному університеті (2008—2017 рр.).— Львів: В-во ЛТЕУ, 2019.— 160 с. + 360 іл.— Василь Лизанчук
Олег Шаблій. Суспільна географія. Кн. четверта. У пошуках істини [Вибрані праці].— Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2019.— 838 с.— Степан Гелей

Конференції, симпозіюми, академії

Хроніка наукових і громадсько-культурних подій: Петро Білоніжка, Володимир Дутка, Іван Сварник, Історична комісія, Роман Пляцко, Лідія Бойчишин, Василь Мойсишин, Економічна комісія, Тарас Шмігер, Юлія Наняк

Наші втрати:

Іван Олександрович Вакарчук.— Президія НТШ

Файл(и):