60 номер Вісника НТШ

Зміст

Науковому товариству імені Шевченка — 145 років.— Андрій Фелонюк

Україна в умовах російської агресії

Суспільно-політична ситуація в сучасній Україні та завдання інтелігенції щодо консо­лідації суспільства.— Степан Гелей
Минуле у сучасних польсько-українських відносинах.— Володимир Бадяк
Культура, патріотизм, інновації.— Сергій Лащенко
Пісні війни.— Андрій Гуменюк

З поточного життя НТШ

ХXIX Наукова березнева (Шевченківська) сесія НТШ.— Андрій Фелонюк
Презентація „Енциклопедії української діяспори“ (ЕУД).— Редакція
Вшанування 125-ліття Нестора Нижанківського у Львові.— Олександр Козаренко
Обговорення проєкту нової редакції Українського правопису.— Зоряна Купчинська
НТШ в Европі вшанувало свого патрона.— Управа НТШ в Европі
Форум товариства „Свята Софія“ США та Осередку праці НТШ у Філадельфії.— Прес-служба товариства „Свята Софія“ США
Поповнення Бібліотеки НТШ.— Ірина Сагайдак

Статті та повідомлення

Львів у ХІІІ столітті: у полоні стереотипів.— Леонтій Войтович
Князь Лев Данилович і перші десятиліття історії Львова.— Володимир Александрович
Козаколюбство у творчості Тараса Шевченка.— Сергій Світленко
Участь Андрея Шептицького та Івана Франка у відкритті Національного музею (До 105-ї річниці знаменної події).— Євген Нахлік
Українські визвольні змагання першої чверти ХХ століття: документи Товариства охорони воєнних могил у Львові.— Микола Литвин
Із покоління нескорених (до 100-річчя від народження Олекси Горбача).— Наталія Хобзей
Кирило Студинський (До 150-річчя від народження).— Галина Сварник
Юліян Медведський — видатний науковець і педагог у галузі мінералогії і петрографії, перший ректор-українець Львівської політехніки.— Орест Матковський
100 років геологічній службі України.— Орест Матковський, Ігор Наумко, Микола Павлунь
Ландшафтні історичні заповідники та пам’ятки в Україні.— Степан Стойка

З архівної полиці

Антін Дольницький — правник, громадсько-культурний і суспільно-політичний діяч, письменник, редактор журналу „Друг“.— Олег Купчинський

Наші славні НТШівські ювіляри

Василь Шевчук.— Людмила Баб’як, Олександра Мацяк
Богдан Ковалів.— Андрій Содомора
Борис Білинський.— Андрій Базилевич
Василь Похмурський.— Мирослав Хома
Олександр Бакай.— Тарас Брик, Ігор Мриглод
Ігор Стасюк.—  Роман Пляцко
Петро Вольвач.— Роман Яремійчук
Степан Позняк.— Олег Шаблій
Ярема Кравець.— Петро Шкраб’юк

Огляди нових книжок, рецензії

У координатах мови. Збірник наукових праць на пошану професора Лідії Коць-Григорчук.— Львів: Вид-во ПАІС, 2016.— 510 с. + 12 іл.; Серце чистеє, думка чесная… Збірник наукових праць і матеріалів на пошану Ірини Ощипко.— Львів: Вид-во „Левада“, 2018.— 662 с. + 30 іл.— О.Антонович
Український книжковий знак ХІХ—ХХ століть. Каталог колекції Степана Давимуки: У 3-х т. / НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника; упоряд. і авт. вступ. част. Лариса Купчинська; наук. ред. Лідія Сніцарчук.— Львів: Апріорі, 2017.— Т. І.— 672 с., іл.; Т. ІІ.— 598 с., іл.; Т. ІІІ.— 672с., іл.— Олеся Семчишин-Гузнер
Василь Горинь. Відслонення Шашкевичіани: Вибрані шашкевичівські студії.— Львів, 2017.— 416 с. + 1.— Богдан Якимович
Павло Штойко. Григорій Величко. 1863—1932. Життєписно-бібліографічний нарис.— Львів: НТШ, 2018.— 320с.— Іван Сварник, Володимир Грех, Богдан Муха
Юрій Ясіновський. Ірмоси Київської Церкви: Критичне видання за Супрасльським нотолінійним ірмологіоном 1598—1601 років: У 2-х кн.— Львів: Вид-во УКУ, 2018.— xxxix + 376, 432 с.— Марія Качмар
Богдан Cушинський. Енциклопедія Львівської Ставропігії ХV — початок ХХІ ст.— Одеса: Астропринт, 2018.— 376 с.: іл.— Іван Сварник
Олександра Служинська: біобібліографічний покажчик / Укл.: М. Телі­шевська, Є. Макарик.— Львів: Галицька видавнича спілка, 2018.— 168 с., іл.— Леся Матешук-Вацеба
Мирослав Закалюжний, Михайло Андрейчин, Роман Коморовський. Клінічна латина з англійськими та українськими еквівалентами.— Тернопіль: ТДМУ „Укр­мед­книга“, 2017.— 832 с.— Петро Мазур, Оксана Драбчук
Войтович Л., Овсінський Ю. Історія війн і військового мистецтва.— Харків: Фоліо, 2017.— Т. 1. Від зачатків військової організації до професійних найманих армій (бл. 3060 р. до Христа — початок ХVI cт.).— 894 с.; Войтович Л., Голубко В. Історія війн і військового мистецтва.— Харків: Фоліо, 2018.— Т. 2. Від професійних найманих армій до масових (мобілізаційних) армій (початок ХVI cт. — початок ХХ ст.).— 971 с.— Редакція
Ганна Дидик-Меуш. Комбінаторика української мови XVI—XVIII століть: теорія, прак­тика, словник.— Львів: Коло, 2018.— 688 с.— Редакція

Конференції, симпозіюми, академії

Хроніка наукових і громадсько-культурних подій: Володимир Дутка, Юрій Лукомський, Петро Білоніжка, Ганна Дидик-Меуш, С. Г., Богдан Кіндрацький, Андрій Сова

Наші втрати:

Лідія Коць-Григорчук — Оксана Костів
Роман Кирчів — Володимир Дяків
Олександра Цалай-Якименко— Юрій Ясіновський
Олег Ціборов­ський — Зиновія Служинська
Наталія Хобзей — Тетяна Ястремська
Роксолана Зорівчак — Тарас Шмігер

Файл(и):