Том 271 (CCLXXI). 2018 р. Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. – у друці

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCLXХI: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. — Львів, 2018. — в друці.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

 

_________________________