ІЗ ПЛЕЯДИ ВИДАТНИХ У НАЦІОНАЛЬНІЙ НАУЦІ: МИРОН КОРДУБА (До 65-річчя від смерти вченого)

Мирон Кордуба – відома постать у науково­му, суспільно-культурному та громадському житті України кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. За своєю обдарованістю і широтою наукових зацікав­лень, винятковою працьовитістю та наполегли­вістю у праці – це особа небуденна. Історик, пу­бліцист, автор праць з історіографії, історіософії, політичних наук та літературної критики, мето­дології історії, етнолог, книгознавець, бібліограф, джерелознавець, крім того, – відомий педагог, освітянин, письменник, перекладач... М.

ПСАЛМИ ТАРАСОВІ: ЕТНОКАНОНІЗАЦІЯ БІБЛІЙНОГО ЖАНРУ

Пініє псалмовъ єсть избранно Богу, Душъ нашихъ скверну омываєтъ многу:

Старыхъ утіха, юныхъ украшеніє, Ума старчество і совершеніє –

ЖЕРТВОДАВЦІ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМ. ШЕВЧЕНКА У 2012 РОЦІ

Від імени управи та Президії НТШ складаю щиру подяку жертводавцям, які відгукнулися на наш заклик надати допомогу для продовження наукової праці нашої найстарішої наукової уста­нови – НТШ в Україні. У час, коли Україна була поділена між Росією та Австрією, з'являється задум створити НТШ як першу громадську ін­ституцію, котра мала стати національною акаде­мією наук. Так було тоді у багатьох недержавних слов'янських країнах. Товариство постало 1873 р.

ВШАНУВАННЯ ПАТРІЯРХА ЙОСИФА СЛІПОГО У ФІЛЯДЕЛЬФІЙСЬКОМУ ОСЕРЕДКУ НТШ А

Заходами осередку НТШ у Філядельфії, за сприяння та підтримки НТШ в Америці, відзна­чено 120-ліття від народження Патріярха Йосифа Сліпого (1892-1984). Співорганізаторами кон­ференції „День Патріярха 2012", яка відбулася 25-26 лютого 2012 р., були товариство „Свята Софія" в США, Філядельфійська архиєпархія Української католицької церкви, Українська ка­толицька освітня фундація в Чикаго та Ля-Саль Університет.

ДІЯЛЬНІСТЬ ОСЕРЕДКУ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМ. ШЕВЧЕНКА НА КУБАНІ

Незважаючи на катастрофічну асиміляцію українського населення Кубані внаслідок русифі­каторської політики імператорського, комуністич­ного й сучасного режимів Росії, 2003 р. у Краснодарі з'явилася невелика філія Донецького відділення Наукового товариства ім. Шевченка, яка досі без­посередньо контактує з матірним НТШ у Львові. Очолив НТШ-Кубань професор Краснодарського державного університету культури та мистецтв Віктор Чумаченко.

ЗАГАЛЬНІ ЗВІТНО-ВИБОРНІ ЗБОРИ ФІЛЯДЕЛЬФІЙСЬКОГО ОСЕРЕДКУ НТШ В АМЕРИЦІ

26 серпня 2012 р. у Домі товариства „Свята Софія" (Елкінс Парк, ПА) відбулися Загальні звіт­но-виборні збори осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Філядельфії.

ЗАГАЛЬНІ ЗВІТНО-ВИБОРНІ ЗБОРИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА В АМЕРИЦІ

19 травня 2012 р. в лекційній залі НТШ А в Нью-Йорку відбулися Загальні звітно-виборні збори Наукового товариства ім. Шевченка в Аме­риці. Звітували про свою роботу президент Това­риства д-р Орест Попович, члени управи НТШ А каденції 2009-2012 рр., керівники осередків НТШ А Філядельфії, Бостона, Детройта, Вашинг­тона.

XXIII наукова березнева ("Шевченківська") сесія Наукового товариства ім. Шевченка в Україні (31 березня 2012 року)

Від часу відновлення НТШ в Україні 1989 р. уже вдвадцятьтретє відбувається Пленарне засі­дання Наукової сесії Товариства, яке традиційно присвячується березневим шевченківським дням. Це засідання є підсумком роботи всієї наукової сесії, яка почалася у секціях, комісіях, осеред­ках у різних містах України 27 лютого і тривала до 30 бе­резня 2012 р.

48 номер Вісника НТШ

 

На обкладинці:

Перша сторінка.— Зенон Кузеля — дев’ятий голова Наукового товариства ім. Шевченка (1949—1952)

Друга і третя сторінки.— Пленарне засідання XXIII Наукової березневої ("Шев­ченківської") сесії НТШ в Україні

Четверта сторінка.— Нові мистецькі видання Інституту колекціонерства українських мистецьких пам’яток при НТШ

ЗАГАЛЬНІ ЗВІТНІ ЗБОРИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА

Загальні звітні збори Наукового товариства ім. Шевченка відбудуться 1 грудня (субота) 2012 р. у Львівському національному університеті ім. Івана Франка за адресою: м.Львів, вул.Університетська, 1, актова зала

Початок роботи о 10 год.

Реєстрація учасників і гостей від 9.30 до 10.00 у фойє Львівського національного університету ім. Івана Франка

ГАНІТКЕВИЧ Ярослав (Львів) Історія кафедри фізіології людини і тварин Чернівецького університету

Університет в Чернівцях засновано за Австро-Угорщини в 1875 році, біологічний факультет організовано радянською владою лише у 1940 році. Із розвитком Чернівецького державного університету (ЧДУ) у 1944 році засновано кафедру фізіології людини  і тварин. У 1946-1957 роках її очолював доц. Д.О.Кочерга, проводилося вивчення проблеми фізіології дихання.

ГАНІТКЕВИЧ Ярослав ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ НАЙСТАРШОГО В УКРАЇНІ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ.ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

В статті описується 7 етапів або періодів історії Львівського медичного факультету/інституту/курсів/інституту/університету за влади   Австро-Угорщини, Польщі, СРСР, Німеччини, знову СРСР, незалежної України. Представлено наявність у ньому відомих в Європі та в Україні вчених-професорів, наукові досягнення, становище українських викладачів і студентів,  дані про їх репресії. Описано  підготовку вчених-галичан,  стан університетської автономії, наукові ступені, мови викладання, матеріальний стан.

АНДРІЙ АНДРЕЙЧИН І ТВОРИ ЙОГО ЛІТОГРАФІЧНОЇ РОБІТНІ У ЛЬВОВІ

Андрій Андрейчин. Початок ХХ ст.На долю українців кінця ХІХ — початку ХХ ст. випали непрості роки життя та реалізації суспіль­но-громадських і культурних починань.

„КАЛІФОРНІЙСЬКА УКРАЇНА”: ПАМ’ЯТЬ ПРО АГАПІЯ ГОНЧАРЕНКА В ГРОМАДСЬКОМУ ПРОСТОРІ КАЛІФОРНІЙЦІВ

Агапій Гончаренко. Липень 1906 р.„Україна, Каліфорнія“ — ця адреса не стала американською поштовою дійсністю, проте саме нею о. Агапій Гончаренко (справжнє ім’я — Андрій Гумницький) підписував свої листи і саме її вка­зував в оголошеннях. Історія життя цієї людини сповнена неординарних подій.

Сторінки

Підписатися на Наукове товариство ім.Шевченка RSS