49 номер Вісника НТШ

 

На обкладинці:

Перша та четверта сторінки.— Будинки НТШ, придбані 1898 і 1912 рр.

Друга і третя сторінки.— Під час Загальних звітних зборів НТШ в Україні та різдвяна коляда в Товаристві.

 

Зміст 49-го вісника НТШ:

ЗМІСТ

З поточного життя НТШ

140 Науковому товариству ім. Шевченка.– Олег Купчинський

Заходи Президії НТШ на відзначення 140-річного ювілею від заснування НТШ

Загальні звітні збори НТШ (1 грудня 2012 р).– Редакція

Із різдвяного привітання голови НТШ в Канаді.– Дарія Даревич

Засідання Світової ради НТШ у Львові.– Ірина Касьяненко, Ореста Лосик

Фізична комісія Наукового товариства ім. Шевченка та участь у її організаційній та науковій праці Олекси Біланюка.– Ярослав Довгий

Статті та повідомлення

Сторінки замовчуваного шевченкознавства.– Микола Ільницький

Нові (невикористані) джерела до історії Галицько-Волинського князівства та біографії князя Лева Даниловича.– Леонтій Войтович

Із плеяди видатних у національній науці: Мирон Кордуба (закінчення).– Олег Антонович

Євген Лазаренко – великий ректор Львівського університету, меценат української  культури  (До 100-річчя від народження).– Петро Білоніжка, Орест Матковський

Кооперація і національне відродження української державности.– Степан Гелей

Дещо з життя і творчости Миколи Азовського (До 110-ліття від народження художника).–Лариса Купчинська

Мирослав Антонович та Олекса Горбач: творчі взаємини між музикологом і філологом. Листування.– Уляна Граб

Український театр Богдана Сарамаґи (30-ті роки XX ст).– Роман Лаврентій

Львовознавчі студії: підходи, аспекти та проблеми.– Олег Шаблій

Публікації часопису “Сьогочасне й минуле” – джерело дослідження питань історії та культури.– Валентина Передирій

Інтерметалеві сполуки: одержання, структура, застосування.– Ярослав Каличак

Біосенсори: наукові основи конструювання та приклади їх застосування для аналізу токсичних сполук.– Галина Гайда, Михайло Гончар, Ольга Демків

З архівної полиці

Іван Линниченко та Михайло Грушевський (до проблеми комунікаційних зв'язків у середовищі київської історичної школи).– Олександр Музичко

Наші славні НТШівські ювіляри

Степан Генсірук– Ярослав Коваль, Леонід Копій, Степан Стойко

Марія Ганіткевич.– Михайло Никипанчук

Лариса Крушельницька.– Микола Бандрівський

Іван Климишин.– Ярослав Довгий, Богдан Новосядлий

Мирослава Ковбуз.– Лідія Бойчишин

Анатолій Самойленко.– Роман Кушнір, Богдан Пташник

Огляди нових книжок, рецензії

Мирон Капраль. Люди корпорації: Львівський шевський цех у XVII– XVIII ст. / Львівське відділення ІУАД ім. М. С Грушевського НАН України.– Львів, 2012.– 552 с. + 16 іл.– Орест Заяць

Крізь століття. Студії на пошану Миколи Крикуна з нагоди 80-річчя / Редколегія: О. Вінниченко, Г. Гмітерек, Л. Зашкільняк, А. Заяць, О. Купчинський, Н. Яковенко.– Львів, 2012.– 644 с.– Андрій Фелонюк

Наталія Гавдида. Літературно-малярський дискурс творчості Богдана Лепкого.– Київ, 2012.– 228 с.– Світлана Бородіца

Ольга Збожна. Учнівські та студентські „Громади" – школа виховання української національної еліти. Видання друге, виправлене і доповнене.– Тернопіль, 2012.– 232 с: + 48 с. вкл.: фото.– Іван Патер

С. М. Лучканин Загальномовознавчі теорії в історії української та румунської лінгвістики.– Київ, 2012.– 338 с.– Тарас Шмігер

Наталя Єрмакова. Березільська культура. Історія, досвід / Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України.– Київ, 2012.– 512 с.– Майя Гарбузюк

Марія Вавричин. Відтворення України: історія картографії, краєзнавство, біографістика / Упоряд. Н. Паславська, Н. Халак; Ред. рада: П Сохань (голова), Н. Паславська, Н. Халак та ін.– Львів: ІУАД, 2012.– 552 с. + 24 с. іл. + 2 карти.– Іван Ровенчак

Львів. Комплексний атлас / За ред. О. І. Шаблі .– Київ, 2012.– 192 с.– Ольга Заставецька

Картографічні матеріали у складі проектної документації фондів ЦДНТА України. Довідник / Укл. А. О. Алєксєєнко, М. А. Балишев, О. Є. Дождьова, Є. В. Семенов; Наук. ред. І. Б. Матяш, Р І. Сосса.– Київ, 2012.– 464 с.– Іван Ровенчак

Зиновія Служинська, Олександра Служинська. Спадковість людини.– Львів, 2012.– 364 с.– Ірина Семків

Атлас інфекційних хвороб / [М. А. Андрейчин, В. С Копча, С О. Крамарєв та ін.]; за ред. М. А. Андрейчина.– Тернопіль, 2010.– 248 с.– Микола Чемич

Конференції, симпозіюми, академії

Хроніка наукових і громадсько-культурних подій: Лікарська комісія, Андрій Фелонюк, Ніна Дика, Андрій Сова, Олег Шаблій